Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Takedas personvernerklæring 

Sist oppdatert: februar 2021  

Takeda anerkjenner og respekterer personvernrettighetene til enkeltpersoner med hensyn til deres personopplysninger. Denne personvernerklæringen («merknad») forklarer hvilke personopplysninger vi vil kunne samle inn om deg, og hvordan vi vil bruke dem.  

Personvernet ditt er viktig for oss. Hvis du har spørsmål om Takedas personvernpraksis, eller ønsker å utøve dine rettigheter knyttet til personopplysninger som Takeda har samlet inn om deg, kan du kontakte oss som beskrevet i avsnittet "Hvordan kontakte oss" nedenfor.  

Anvendelighet og organisasjoner som dekkes av denne personvernerklæringen 

Takeda er en gruppe selskaper med virksomhet globalt. Selskapet  Takeda ("Takeda", "vi", "oss", "vår") inkluderer morselskapet Takeda Pharmaceutical Company Limited og tilknyttede enheter. For kontaktinformasjon til Takeda lokalt, se Takedas nettsted på https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/. 

Denne erklæringen gjelder for Takedas nettsteder, så vel som andre tjenester og aktiviteter fra Takeda, som viser eller refererer til denne erklæringen (samlet "Tjenester").  

Enhver person som får tilgang til, surfer eller på annen måte bruker tjenestene, enten manuelt eller via en automatisert enhet eller et automatisert program, skal betraktes som en "bruker".  

Personopplysninger vi samler inn og bruker 

Takeda samler inn personopplysninger for å kunne operere effektivt og gi deg de beste opplevelsene med tjenestene våre.  

Takeda kan samle inn informasjon direkte fra deg gjennom din samhandling med oss når du registrerer deg for en tjeneste, inngår en kontrakt med oss, sender inn en søknad til oss, samt gjennom forskjellige andre engasjementer vi måtte ha med deg. Vi kan bruke teknologier som automatisk samler inn informasjon når du besøker nettstedene våre, ser på annonsene våre eller bruker produktene eller tjenestene våre. 

Vi kan også samle inn informasjon om deg fra tredjeparter som leverandører, entreprenører og forretningspartnere. Vi kan for eksempel bruke slike tredjepartsdata til å bekrefte kontaktinformasjon eller økonomisk informasjon, til å verifisere helsepersonell sine kvalifikasjoner og til å sjekke referanser. 

Hvilke personopplysninger vi samler inn, avhenger av samhandlingen du har med Takeda og hvilke av våre tjenester du bruker. De spesifikke personopplysningene vi behandler om deg vil bli beskrevet i den spesifikke personvernerklæringen du mottar fra oss.  Hvis du  surfer på et av Takedas nettsteder, vil vi kun behandle begrensede personopplysninger som: 

 

 • Navn og kontaktinformasjon: Vi kan samle inn navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata hvis du frivillig oppgir dette til oss. 
 • Bruksdata: Vi kan samle inn data om hvordan du og enheten din samhandler med tjenestene våre, for eksempel IP-adresse (Internet Protocol) som brukes til å koble datamaskinen din til Internett, påloggingsinformasjon, type nettleser og -versjon, tidssone, type nettleser-plug-in og -versjoner, operativsystem og plattform; Informasjon om besøks- og nettaktivitetene dine (f.eks. sideresponstid, nedlastingsfeil, hvor lenge du besøker visse nettsider, informasjon om interaksjon med nettsidene (slik som rulling, klikk og holding av musepeker over et objekt), samt metoder som brukes for å gå ut av nettsiden) 
 • Relasjons- og samhandlingsdata: Vi kan samle inn data om våre interaksjoner og møter, for eksempel når du kontakter oss for informasjon og støtte. 
 • Posisjonsdata: Vi kan samle inn upresise data som for eksempel et sted avledet fra IP-adressen din eller data som indikerer hvor du befinner deg, for eksempel på by- eller postnummernivå. 
 • Juridisk påkrevd informasjon: Vi kan samle inn ytterligere data om deg som er relatert til pasientsikkerhet og uønskede hendelser, eller som kan være påkrevd av lover som gjelder for Takeda.  

 

I noen tilfeller, og bare for visse typer tjenester, kan vi forbedre informasjonen vi har om enkeltpersoner med informasjon vi mottar fra tredjeparter og med informasjon som er offentlig eller kommersielt tilgjengelig og/eller som er innhentet på andre juridiske måter.  

Vi kan for eksempel samle inn offentlig tilgjengelig informasjon, inkludert innlegg på nettet, sosiale medier, publiseringsdatabaser, tidsskrift og fra ulike fora. Vær oppmerksom på at all informasjon du legger ut eller utleverer gjennom disse tjenestene, kan bli offentlig tilgjengelig informasjon til brukere av tjenesten du ga den til, og til allmennheten. Vi oppfordrer deg til å være veldig varsom når du bestemmer deg for å oppgi personopplysninger, eller annen informasjon, i disse foraene, og å nøye gjennomgå og gjøre deg kjent med gjeldende personverninnstillinger og alternativer. 

Hvordan vi bruker personopplysninger 

Avhengig av ditt forhold til Takeda, bruker Takeda personopplysningene vi samler inn til en rekke grunnleggende formål, beskrevet mer detaljert nedenfor: (1) for forretningsdrift (markedsføring og salg, forskning og utvikling, pasientstøtte, donasjoner og sponsing, kommunikasjon), (2) for forretningsadministrasjon (økonomi og regnskap, personalressurser, forebygging og etterforskningsaktiviteter), (3) for bedriftsledelse (internrevisjon, revisjon,  aktivastyring, system- og forretningskontroller), og (4) etter behov for å beskytte helsen og sikkerheten til Takeda-personell, samt for å overholde juridiske krav og forpliktelser. Takeda selger ikke personopplysningene dine.  

Vi kan bruke personopplysninger: 

 • For å kommunisere med deg angående forespørsler eller henvendelser du kan sende inn, og for å gi deg tilhørende støtte eller tjeneste. 
 • Til å kontakte deg fra tid til annen for å gi deg viktig informasjon, nødvendige varsler og salgsfremmende materiale. 
 • For å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel informasjon om (endringer i) tjenestene vi leverer. 
 • For å tilpasse opplevelsen din når du bruker tjenestene våre, ved å presentere produkter og tilbud som er skreddersydd for deg når det er relevant og passende.  
 • For våre forretningsformål, for eksempel dataanalyse, revisjoner, overvåking og forebygging av svindel, utvikling av nye produkter, forbedring eller endring av tjenestene våre, identifisering av brukstrender, for å analysere effekten av kampanje våre, gjennomføring av undersøkelser og drift samt utvidelse av forretningsaktivitetene våre. 
 • For bedre å forstå hvordan våre produkter og tjenester påvirker deg, for å spore og svare på sikkerhetsproblemer og for å videreutvikle og forbedre våre produkter og tjenester. 
 • Som vi mener er nødvendig eller hensiktsmessig: (a) i henhold til gjeldende lov, inkludert lover utenfor ditt bostedsland; (b) for å overholde juridiske prosesser; (c) å svare på forespørsler fra det offentlige eller myndigheter, inkludert myndigheter utenfor ditt bostedsland; (d) for å håndheve våre vilkår og betingelser; (e) for å beskytte vår virksomhet eller noen av våre tilknyttede selskaper; (f) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller våre tilknyttede selskaper, deg eller andre; (g) for å tillate oss å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi kan pådra oss. 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 

Når Takeda behandler dine personopplysninger, vil vi bare gjøre det hvis dette er tillatt, også referert til som å ha et juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Det juridiske grunnlaget Takeda baserer seg på inkluderer: 

 • når vi har en kontrakt eller avtale med deg; for eksempel en kontrakt for å levere varer eller tjenester (dvs. når du samhandler med oss for å besøke et Takeda-organisert arrangement, eller bestille informasjon online) eller en ansattkontrakt; 
 • når vi må overholde en juridisk forpliktelse; for eksempel når behandling av dataene dine er et juridisk krav. I noen land er det for eksempel et åpenhetskrav om samhandling med helsepersonell, eller å gi informasjon til myndigheter i tilfelle uønskede hendelser knyttet til bruk av våre produkter; 
 • når databehandling er av vital interesse for deg; for eksempel når dette kan beskytte livet ditt; 
 • når vi behandler dataene dine for våre legitime interesser som et farmasøytisk selskap i samsvar med våre bedriftsretningslinjer; for eksempel for å kommunisere med deg om våre produkter og tjenester, om vitenskapelig forskning og utdanningsmuligheter, vitenskapelige undersøkelser og markedsundersøkelser, samt for effektiv videreføring av vår forretningsdrift. 

I alle situasjoner der det ikke er noe annet rettslig grunnlag, vil Takeda be om  din godkjenning (kjent som "samtykke") som rettslig grunnlag for å behandle dine personopplysninger. 

Vær oppmerksom på at hvis du gir ditt samtykke, kan du også når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss som beskrevet i delen "Hvordan kontakte oss". Det er også viktig å vite hvilke andre  rettigheter du har angående behandlingen av dine personopplysninger; se avsnittet  "Dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger". 

Hvem vi deler personopplysninger med 

Vi deler data med Takeda-kontrollerte selskaper og datterselskaper; med leverandører som arbeider på våre vegne; når loven krever det eller for å svare på juridisk prosess; for å beskytte våre kunder; for å beskytte liv; for å opprettholde sikkerheten til våre tjenester og for å beskytte rettighetene eller eiendommen til Takeda. 

I slike tilfeller vil Takeda kreve at disse tredjepartene beskytter konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene som deles med dem. Disse tredjepartene vil bli pålagt å godta at de ikke skal bruke eller utlevere personopplysninger om deg, med mindre det er nødvendig for å levere tjenester til oss eller utføre tjenester på våre vegne, eller etter behov for å overholde gjeldende lover eller forskrifter. 

Takeda kan dele dine personopplysninger med tilknyttede selskaper og tredjeparter som følger:  

 • Blant tilknyttede selskaper for formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Takeda er den som er ansvarlig for forvaltningen av de felles brukte personopplysningene. 
 • Til våre tredjeparts tjenesteleverandører som tilbyr tjenester som webhotell, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreoppfyllelse, informasjonsteknologi og relatert infrastrukturforsyning, kundeservice, e-postlevering, revisjon og andre lignende tjenester. Takedas retningslinjer krever at tjenesteleverandørene våre overholder nødvendige restriksjoner på tilgang og bruk av dine personopplysninger. 
 • Til tredjeparter for å tillate dem å sende markedsføringskommunikasjon. 
 • Til tredjeparts sponsorer av lotterier, konkurranser og lignende kampanjer. 

Vi kan også utlevere dine personopplysninger under følgende omstendigheter: 

 • I tilfelle fusjon, omorganisering, oppkjøp, joint venture, oppdrag, spin-off, overføring eller salg eller disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser. Som påkrevd ved lov, inkludert lover utenfor ditt bostedsland, for å overholde en stevning, nødvendig registrering eller juridisk prosess. 

Vi kan også utlevere aggregerte eller avidentifiserte data som ikke er personlig identifiserbare for tredjeparter. Aggregerte data opprettes ved å samle inn og behandle informasjon om enkeltpersoner og oppsummere dataene, noe som eliminerer muligheten til å identifisere en person. 

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine 

Vi har implementert en rekke sikkerhetsteknologier og organisatoriske prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og publisering. Vi lagrer for eksempel personopplysningene dine på datasystemer som har ulike typer tekniske og fysiske tilgangskontroller, for eksempel kryptering. Takeda har implementert datasikkerhetskontroller i samsvar med bransjestandarder; Takeda kan imidlertid ikke garantere sikkerheten til informasjonen din. Det er også viktig at du beskytter deg mot uautorisert tilgang til passord, samt til din datamaskin, dine mobile enheter ol. Hvis du har grunn til å tro at din samhandling med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at sikkerheten til en konto du måtte ha med oss har blitt kompromittert), vennligst gi oss beskjed umiddelbart som beskrevet i avsnittet "Slik kontakter du oss" nedenfor. 

Hvor vi lagrer og behandler personopplysninger 

Siden Takeda er en multinasjonal organisasjon med lokasjoner i mange land, kan personopplysningene dine lagres og behandles i alle land vi opererer i, inkludert der vi har fasiliteter, eller der vi engasjerer tjenesteleverandører. Takeda gjør nødvendige tiltak for å behandle personopplysninger i henhold til bestemmelsene i denne erklæringen og kravene i gjeldende lov.  

Takeda kan overføre personopplysninger til land utenfor ditt bostedsland. Lovene i mottakerlandene gir kanskje ikke like streng beskyttelse av personopplysninger som i ditt bostedsland. I tilfeller der mottakerland gir lavere grad av beskyttelse , forplikter Takeda seg til at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass og at gjeldende lover og forskrifter overholdes i forbindelse med slike overføringer.  

I visse tilfeller forplikter Takeda seg til å inngå kontraktsavtaler (f.eks. EUs standard kontraktsklausuler), eller benytter andre tilgjengelige dataoverføringsmekanismer som tar sikte på å gi tilstrekkelig beskyttelse. En kopi av EUs standard kontraktsklausuler finner du  på:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. 

For ytterligere informasjon om sikkerhetstiltakene som Takeda har innført for å styre overføringer av personopplysninger til andre land, kan du kontakte oss ved å bruke informasjonen som er oppgitt i delen "Hvordan kontakte oss".  

Oppbevaringsperioden 

Takeda beholder personopplysningene dine i den korteste perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne erklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd, eller tillatt ved lov. 

Dine rettigheter knyttet til dine personopplysninger  

Du har valg knyttet til dataene vi samler inn. Når du blir bedt om å dele personopplysningene dine med Takeda, kan du avslå. Ditt valg om ikke å dele personopplysningene dine med Takeda kan imidlertid bety at du ikke vil kunne bruke eller (fullt ut) dra nytte av tjenestene, funksjonene eller tilbudene våre.  

Takeda respekterer din rett, eller der loven tillater det, den du autoriserer, til å vite og spørre om hvilke personopplysninger vi har samlet inn, brukt eller publisert. I tillegg har du eller den du autoriserer rett til å be om korrigering eller sletting av slike personopplysninger, samt å be om fjerning av dine personopplysninger som innehas av tredjeparter som vi driver forretningsvirksomhet med. Takeda vil ikke diskriminere deg dersom du utøver noen av disse rettighetene. 

For mer informasjon om dine personvernrettigheter, eller hvis du ikke er i stand til å løse et problem direkte med oss og ønsker å klage, kan du kontakte den ansvarlige datatilsynsmyndigheten for personvernlovgivning i ditt bostedsland. Personer bosatt i EØS kan finne en liste over sine lokale datatilsynsmyndigheter på  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Hvis du vil ha mer informasjon om andre lands datatilsynsmyndigheter, kan du kontakte oss som beskrevet i avsnittet "Hvordan kontakte oss" nedenfor. 

Hvis du ønsker å sende en forespørsel om at Takeda skal få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger du har oppgitt til Takeda, kan du kontakte oss som beskrevet i avsnittet "Hvordan kontakte oss" nedenfor, og vi vil svare innen rimelig tid. Vi vil gjøre en innsats i god tro for å gi deg tilgang til dine personopplysninger, og for å korrigere eventuelle unøyaktigheter eller slette slik informasjon på forespørsel hvis det ikke på annen måte er pålagt å beholde ved lov eller under andre lovlig tillatte unntak. Hvis forespørselen din av en eller annen grunn avslås, vil vi varsle deg. Før vi oppfyller forespørslene dine, kan vi kreve ytterligere informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din.  

Takeda vil informere deg hvis de har til hensikt å bruke dataene dine til markedsføringsformål og sende markedsføringskommunikasjon til deg, eller hvis de har til hensikt å utlevere informasjonen din til en tredjepart for slike formål. Du har rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon som blir sendt til deg av Takeda. Du kan utøve din rett til å forhindre slik bruk ved å informere Takeda når som helst om at du ikke ønsker å motta slik markedsføring. Dersom du ønsker å utøve denne rettigheten, kan du bruke funksjonaliteten "avslutt abonnement" i den aktuelle kommunikasjonen eller se avsnittet "Slik kontakter du oss" nedenfor.  

Barn 

Takeda behandler informasjon om barn med ekstra varsomhet, for å sikre at de får ekstra beskyttelse og sikkerhet. Vi kan i noen tilfeller samle inn personopplysninger om barn etter samtykke fra en forelder eller verge for levering av tjenestene våre, for eksempel kliniske aktiviteter eller for pasientstøtteprogrammer. Vi ber imidlertid generelt ikke bevisst om data fra, eller markedsfører til, barn.  

Hvis du som forelder eller foresatt ønsker å fjerne personopplysninger relatert til barnet ditt, kan du kontakte oss som beskrevet i avsnittet "Slik kontakter du oss" nedenfor.   

Sosiale nettverk 

Generelt er sosiale nettverk interaktive verktøy, som lar deg samarbeide og dele informasjon. Takeda kan samle inn visse personopplysninger fra deg for å gjøre det mulig for deg å bruke online sosiale nettverksfunksjoner. Takeda kan også bruke disse verktøyene til å legge ut eller dele personopplysninger med andre. Når du bruker sosiale nettverk, bør du være veldig årvåken om hvilke personopplysninger du velger å dele med andre. Takeda gir varsler og valg om hvordan personopplysninger samles inn, brukes og utleveres på nettstedet, sosiale nettverk og andre tjenester. Når du deltar i aktiviteter på sosiale nettverk, bør du ikke legge ut informasjon om tredjeparter uten deres samtykke. 

Tjenester fra tredjeparter 

Denne erklæringen adresserer ikke, og Takeda er ikke ansvarlig for vilkårene for bruk, informasjon eller personvernpraksis for tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver et nettsted eller en tjeneste som tjenesten vår lenker til. Inkludering av en tredjepartslenke på en tjeneste fra Takeda innbærer ikke at vi eller våre tilknyttede selskaper godkjenner det tilknyttede nettstedet eller tjenesten.  

Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for innsamlings-, bruks- og personvernretningslinjer og -praksis (inkludert datasikkerhetspraksisen) til andre organisasjoner som ikke er Takeda, for eksempel Facebook, Apple, Google, Microsoft eller noen annen apputvikler, appleverandør, leverandør av sosiale medier, operativsystemleverandør, leverandør av trådløse tjenester eller enhetsprodusenter. Hvis du velger å dele eller utlevere personopplysningene dine til andre organisasjoner gjennom, eller i forbindelse med våre sosiale mediesider, bør du sjekke personvernerklæringene og vilkårene for bruk levert av disse organisasjonene. Takeda oppfordrer deg til å gjennomgå og gjøre deg kjent med gjeldende personverninnstillinger og funksjoner på disse tredjepartsplattformene og applikasjonene. 

Slik kontakter du oss 

Takeda ønsker alle spørsmål eller kommentarer du måtte ha angående denne erklæringen eller implementeringen av den velkommen. Du kan også, om nødvendig, be om denne erklæringen i et annet format, for eksempel på grunn av en funksjonshemming. Slike spørsmål, kommentarer eller forespørsler skal sendes inn ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Vær oppmerksom på at e-postkommunikasjon ikke alltid er sikker, så vi oppfordrer deg til ikke å inkludere sensitiv informasjon i e-postene dine til oss. 

Kontaktinformasjon: 

Hvis du ønsker å utøve dine individuelle rettigheter, kan du kontakte oss ved å gå inn på vårt webskjema for individuelle rettigheter.  Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss via e-post.  

E-postadresse [email protected]. 

I tillegg kan du kontakte Takeda på 1-800-676-8975 i USA. 

Oppdateringer av personvernerklæringen vår  

Takeda kan oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. Hvis vi gjør endringer, vil den oppdaterte meldingen bli lagt ut med en revidert gyldighetsdato.