Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

En attraktiv arbeidsplass

 

Takeda er opptatt av å tiltrekke, utvikle og beholde de rette medarbeiderne. For å nå dette målet, må vi være en attraktiv og profesjonell arbeidsgiver for medarbeidere i alle aldre. Takeda legger vekt på å skape en helsefremmende arbeidsplass der alle medarbeidere føler seg sett, hørt og ivaretatt.

Medarbeiderutvikling
Vår ønske er å sette hver medarbeider i stand til å bidra med sine evner uansett hvor de måtte arbeide i organisasjonen.  Et enkelt og selvsagt verktøy i utviklingsarbeidet er medarbeidersamtalen, som hos oss er Quality Conversations.

Filosofien bak Quality Conversations er at vi gjennom gode, åpne og strukturerte samtaler bygger tillit som påvirker måten vi jobber på, medarbeideres utvikling, våre prestasjoner og til syvende og siste bedriftens resultat.  Fokuset er på menneskene og medarbeideren, mer enn på selve prosessen. 

Modellen er en del av Takedas transformasjon og underbygger endringene i hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi leder for å oppnå best mulig prestasjoner. Våre omgivelser er i konstant endring, og vi må derfor kontinuerlig utvikle oss for å nå vår visjon og våre mål.

Lederutvikling
Godt lederskap er en viktig del av vår strategi, og vi har egne definerte lederatferder som våre ledere utøver i sitt lederskap. Vi har også lederutviklingsprogammer på ulike nivåer, for å støtte ledere i deres utøvelse og kontinuerlige utvikling av lederrollen.
Kontinuerlig forbedring står som mål for utøvelse av egen lederrolle.

 

Helsefremmende personalpolitikk
Det helsefremmende arbeidet skal bidra til å opprettholde og fremme god helse i form av økt mestring, motstandskraft og overskudd. I Takeda oppnår vi det ved å sette søkelyset på fysisk aktivitet, godt lederskap og arbeidsglede. Takeda har en viktig rolle å spille ved å legge til rette for at den enkelte medarbeider kan gjøre valg som har positiv innvirkning på egen helse.

Vi anser en blandet alderssammensetning som verdifull for bedriftskulturen. Medarbeidere i alle aldersgrupper er ressurspersoner for bedriften.

Medarbeidergoder
Vi tilbyr våre medarbeidere ulike medarbeidergoder, som førsteklasses kantine, trimrom og bedriftsidrettslag gjennom Takeda Aktiv. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger inkludert helseforsikring.

I tillegg har vi utvidet ordning for velferdspermisjoner, samt firmaleilighet/hytte på Beitostølen og i Hemsedal.