Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Bedriftsfilosofi

Misjon

Vår misjon er å jobbe for bedre helse for mennesker over hele verden gjennom ledende medisinsk innovasjon.

Visjon 2025

Vi jobber for å dekke behovene til våre pasienter, uansett hvor de er. Vi gjør oss fortjent til samfunnets og kundenes tillit gjennom Takeda-isme. Vi er anerkjent som de beste på grunn av fleksibilitet og innovasjon, egenskaper som hjelper oss med å bygge en solid pipeline og levere vekst år etter år.

Verdier

Strategisk veikart

Vårt strategiske veikart har fire stolper som peker ut trinnene for å oppnå Visjon 2025. Vi vil fokusere på verdier, mennesker, F&U og bedriftsytelse, siden disse vil hjelpe oss med å oppnå Visjon 2025. De må gjennomgås regelmessig for å spore fremgangen og sørge for at vi holder oss på veien til Visjon 2025.
Vi setter klare mål, planer og KPI-er for å imøtekomme behovene til våre pasienter, uansett hvor de befinner seg, og for å oppnå tilliten til samfunnet og våre kunder.

 

Verdier

Takeda-isme (integritet, rettferdighet, ærlighet, utholdenhet) og pasient, tillit, omdømme og virksomhet er dypt rotfestede begreper i våre arbeidsmetoder. Vi bruker dem til å ta beslutninger og iverksette tiltak for å sikre vår forpliktelse til kvalitet og gjøre det rette – til enhver tid.

Takeda bygger en pasient-sentrert og kunde-sentrert organisasjon. Våre lokale organisasjoner er bemyndiget til å svare på kundenes behov på best mulig måte. Våre medarbeidere har muligheten til å utvikle seg og trives i en mangfoldig og smidig organisasjon. 

Takedas ledere viser en strategisk tankegang, finner innovative måter å tjene pasientene på, bygger tillit i samfunnet, forsterker omdømmet vårt og hjelper virksomheten med å vokse. De skaper et miljø som inspirerer og gir mennesker muligheten til å samarbeide og bringe organisasjonen fremover. De fokuserer på våre få utpekte prioriteter og leverer strålende resultater. Dessuten løfter de organisasjonens kapasiteter både nå og for fremtiden.

FoU

Takeda har en fokusert innovasjonsmotor i verdensklasse. Vi påvirker pasientenes liv ved å gjøre vitenskapen om til livsendrende medisiner.

Som et F&U-drevet selskap fokuserer vi vår forskningsinnsats der vi ønsker å være på nyskapende innovasjon. Vi har forskningssentre som fokuserer på fire kjernebehandlingsområder av onkologi, gastroenterologi (GI), sjeldne sykdommer og nevrovitenskap. 

Vår produktive F&U-motor bruker en kombinert tilnærming til intern og ekstern innovasjon for å levere en bærekraftig pipeline. Vi har også ambisjon om å være blant bransjens beste partnere.

Forretnings-

virksomhet

Takeda fokuserer på langsiktig lønnsom vekst gjennom seks forretningsdrivere. Disse inkluderer våre fire kjernebehandlingsområder av onkologi, gastroenterologi (GI), sjeldne sykdommer og nevrovitenskap, pluss plasma-avledede terapier (PDT) og vaksiner. Sterk økonomisk disiplin for å levere lønnsom vekst samtidig som vi streber etter å gi bredest mulig tilgang til våre medisiner.

 


Relatert innhold