Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Bivirkninger

En bivirkning er en uønsket virkning av et legemiddel.

Hvis du opplever symptomer som du ikke hadde forventet eller som ikke står i pakningsvedlegget, bør du kontakte legen din.

Legen kan vurdere om behandlingen må endres som følge av en bivirkning. Legen kan også melde bivirkningen og supplere med informasjon fra journalen din, noe som kan hjelpe Statens Legemiddelverk i vurderingen av bivirkningen.

Det er også mulig å melde en bivirkning via apoteket eller på et skjema direkte til Legemiddelverket.

Les mer om bivirkninger og hvordan det skal meldes hos Statens Legemiddelverk her.

 

Har du spørsmål til melding av bivirkninger, er du velkommen til å kontakte Takeda Informasjon.