Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Mage-tarmsykdommer

Takeda har forsket frem innovative legemidler til behandling av mage-tarm-sykdom i flere tiår. Vi er ledende innenfor behandling av Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), kort tarm-syndrom (tarmsvikt) og komplekse perianale fistler, og vi jobber tett med fagmiljøene i Norge for å legge til rette for at norske pasienter skal få tilgang til innovative legemidler.

Gjennom vår over 240 år lange historie har vi i Takeda vært drevet av våre fire viktigste verdier, som er Integritet, Rettferdighet, Ærlighet og Utholdenhet. Vi setter norske pasienter i sentrum for alt vi gjør, og prosjekter og initiativ velges ut fra der vi mener det vil hjelpe mest.

Det å leve med en kronisk sykdom kan være krevende, og kan føre til forringet livskvalitet både for pasienter og pårørende. Vi tror på at kunnskap er viktig når man blir syk, og vi ønsker å bidra med vår ekspertise til å spre kunnskap og informasjon om IBD, korttarmsyndrom og fistler, slik at pasienter og pårørende kan ta gode valg for seg selv der de er i eget sykdomsforløp.

Vi jobber tett med fagmiljøene på norske sykehus og akademia, i tillegg til at vi har et nært samarbeid med pasientforeningene Mage-tarmforbudet og NORILCO.

IBDInfo.no

For å støtte deg har vi sammen med fagmiljøene skapt ulike plattformer som kan gi nyttig kunnskap og oppdatert informasjon. Gå inn på ibdinfo.no for å lære mer om hvordan det er å leve med IBD og fistler. Her tar vi for oss de mest kjente problemstillingene knyttet til det å leve med IBD. I 2021 lanserte Takeda en app som kan hjelpe deg med å monitorere egen sykdomsaktivitet og hvordan du har det – sjekk ut IBDINFO i App Store eller Google Play for å se hvordan den kan hjelpe deg.

Vi har også støttet Ida Vindstad (IBD-Ida) i produksjonen av hennes podcast «Sh**t happens». Podcasten tar for seg ulike sider av det å leve med kronisk tarmsykdom, og Ida har med seg sitt IBD-panel i utvalgte episoder for å belyse viktige temaer for både pasienter og pårørende. For pasienter med korttarmsykdom har vi utviklet en informasjonsbrosjyre for å gi mer innsikt i denne lidelsen.

Vi ønsker at du som er pasient eller pårørende skal føle deg styrket gjennom kunnskap, slik at du er godt rustet til å ta gode valg for hvordan du skal leve med sykdommen.  Dette motiverer oss til å gå på jobb hver eneste dag. Vi jobber for at norske pasienter med mage- tarmsykdom skal få god informasjon, slik at de kan være med på å ta gode valg for hvordan best leve med sykdommen.


C-ANPROM/NO/ENTY/0122