Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Lymfekreft (lymfom)

Lymfekreft (lymfom) er en kreftsykdom med opprinnelse i kroppens lymfeceller (lymfocytter), og kan oppstå overalt i kroppen. Lymfocytter utgjør den delen av kroppens immunforsvar som kalles det spesifikke eller ervervede immunforsvar.

Lymfocyttene dannes i benmargen, og har som oppgave å beskytte kroppen blant annet mot mikroorganismer som bakterier og virus. Dette gjør de ved å gjenkjenne og uskadeliggjøre fremmede elementer i kroppen. Lymfom utgjør omtrent 4 % av alle nye krefttilfeller i Norge 1.

Lymfom deles tradisjonelt i:

  • Hodgkin lymfom
  • Non-Hodgkin lymfom, som igjen kan deles videre i en lang rekke ulike undergrupper som alle har sine særtrekk når det gjelder symptomer, prognose og behandling.

I 2021 ble det i kreftregisteret registrert 140 nye tilfeller av Hodgkin lymfom og 1123 nye tilfeller av Non-Hodgkin lymfom. Forekomsten er relativt lik for menn og kvinner.

Antall tilfeller av lymfom er totalt sett økende de siste 15 årene, og det er den vanligste formen for kreftsykdom i blod- og lymfesystemet.

Generelt har overlevelsen ved lymfom bedret seg de siste årene, og er nærmest den samme for menn og kvinner. Den relative 5-års overlevelse for Hodgkin lymfom var 89,2 % for perioden 2015-2019, og 77 % for non-Hodgkin lymfom i samme periode 2.

Behandlingen av lymfom bestemmes ut fra type lymfom, utbredelse (stadium), alder og øvrig helsetilstand. Behandlingen av Hodgkin lymfom skiller seg fra behandlingen for non-Hodgkin lymfom, men det er også flere ulike behandlingsstrategier for de ulike undergruppene / typene lymfom. Generelt sett består behandlingen for de fleste typer lymfom av en form for cellegift, ofte en kombinasjon av flere legemidler. Antistoffer og strålebehandling er også mye brukt 3. I noen tilfeller vil det kunne være aktuelt med høydose cellegiftbehandling med stamcellestøtte (HMAS). For pasienter i fruktbar alder

som ønsker barn kan det være aktuelt å gjøre nedfrysning av sæd eller eggstokkvev.

Mer om lymfekreft:

Kreftforeningen: Lymfekreft 
Blodkreftforeningen:
Lymfekreft 
Helsenorge.no:
Lymfekreft (lymfom)

 

De angitte symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Informasjonen presentert her er ikke ment å erstatte rådgivning av lege eller kvalifisert helsepersonell. Ta kontakt med lege hvis du er bekymret for din egen eller andres helse.

 

Referanser:

  1. Kreftregisteret: Cancer in Norway 2020 – Cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway. Tilgjengelig på: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-innorway-2020/.
  2. Kreftregisteret – Årsrapport for 2021 – Nasjonalt kvalitetsregister for maligne lymfomer og lymfoide leukemier Tilgjengelig på: https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-ograpporter/arsrapporter/publisert-2021/arsrapport-nasjonalt-kvalitetsregister-forlymfoide-maligniteter-2020.pdf.
  3. Maligne lymfomer-Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer, 2021 Tilgjengelig på https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/lymfekreft-handlingsprogram.  

 

C-APROM/NO/ADCE/0166/May22