Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Lungekreft

Lungekreft oppstår når celler i lungene endrer seg og begynner å vokse og dele seg ukontrollert.

Vanlige symptomer1:

 • Langvarig hoste
 • Blodig oppspytt
 • Nedsatt almenntilstand
 • Tungpustenhet
 • Smerter i brystet

Kreftcellene har evne til å spre seg til andre organer ved å vokse inn i organer som ligger ved siden av lungene, eller via blod eller lymfesystemet. Lungekreft kan derfor gi symptomer fra andre organer enn lungene. Lungekreft diagnostiseres hos over 3400 nye pasienter i Norge årlig 2. De siste årene har behandlingen av lungekreft utviklet seg, og flere lever lengre med sin kreftsykdom.

Lungekreft deles inn i to hovedtyper1:

 • Småcellet lungekreft.
 • Ikke-småcellet lungekreft. Over 80 % av lungekreftilfellene i Norge er av ikke-småcellet type, der de største undergruppene er adenokarsinom og plateepitelkarsinom.

Behandling:

Behandlingen vil være avhengig av almenntilstand, typen lungekreft og utbredelse av sykdommen. Nye behandlingsalternativ har utviklet seg i takt med oppdagelser av ulike egenskaper hos undergrupper av lungekreft.

Aktuelle behandlingsformer1:

 • Kirurgi
 • Strålebehandlig, Tradisjonell og stereotaktisk.
 • Cellegift
 • Immunterapi
 • Målrettet behandling

Det vil kunne være aktuelt å motta flere ulike typer behandling samtidig, eller ettersom sykdommen utvikler seg.

 

De angitte symptomene kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Informasjonen presentert her er ikke ment å erstatte rådgivning av lege eller kvalifisert helsepersonell. Ta kontakt med lege hvis du er bekymret for din egen eller andres helse.

 

Referanser:

 1. Kreftforeningen: Lungekreft, tilgjengelig på https://kreftforeningen.no/omkreft/kreftformer/lungekreft/#behandling. Sist åpnet 09.03.22.
 2. Årsrapport 2020 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft. Oslo: Kreftregisteret, 2021. Tilgjengelig fra : https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Arsrapport-frakvalitetsregistrene/Arsrapport-for-lungekreft/arsrapport-for-lungekreft-2018.

 

C-APROM/NO/ADCE/0166/May22