Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Hjernehelse

Takeda Neuroscience har som uttalt mål å bidra til å løfte kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidelser hos både pasienter, pårørende og medisinsk helsepersonell. Vi har et særlig fokus på behandling av lidelser som ADHD, søvnproblemer hos voksne, samt søvnlidelser (insomni) blant barn og unge med autisme.

Å leve med ADHD, autisme og søvnproblemer kan gi forringet livskvalitet og utfordringer både for pasienter og pårørende. Takeda Neuroscience søker å lette disse utfordringene gjennom ulike behandlingsalternativer, og ved å være en kunnskapsformidler innenfor disse terapifeltene.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap for nevrologiske og nevropsykologiske lidelser, slik at flere kan oppleve en hverdag bygget på forståelse, respekt og nødvendig tilrettelagt støtte, oppfølging og behandling.

Takeda bygger alt arbeid på våre bærende verdier; integritet, rettferdighet, ærlighet og utholdenhet. Samtidig står pasienten i sentrum for alt vi gjør.

Les mer om ADHD, søvn og autisme i undermenyen til venstre.

Vi har også utarbeidet en kunnskapsportal i samarbeid med ulike eksperter, for å bidra til å løfte kunnskapen om neuroscience og hjernehelse. Nettsiden er ment for de som har ADHD, søvnlidelser og autisme eller er pårørende for noen med disse tilstandene.

Klikk her for å gå til dinhjernehelse.no

 

C-ANPROM/NO/GEN/0025