Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

For helsepersonell

Disse sidene er beregnet for godkjent helsepersonell, det vil si leger, farmasøyter, sykepleiere og studenter innen disse fagene.

Her finner du informasjon som er spesielt rettet mot helsepersonell, som produktinformasjon, bestilling av brosjyremateriell, nyheter og annen aktuell informasjon.

Mer om våre produkter

Her finner du mer informasjon om våre
legemidler.