Aktiver tilgjengelighetAktiver tilgjengelighet

Samfunnsansvar

Takeda jobber for å skape verdi ved å utvikle innovative legemidler og bidra til aktiviteter til glede for samfunnet vi er en del av.

Det viktigste for oss er at Takedas produkter har høy kvalitet, har ønsket effekt og er sikre å bruke.

Som en global aktør er vi bevisste vårt sosiale ansvar og handler i samsvar med internasjonalt anerkjente sosiale og miljømessige standarder.

Som firma og gjennom medarbeidernes innsats anstrenger vi oss for å være et pålitelig selskap med en forretningsvirksomhet som bygger på integritet og er i overensstemmelse med de lover og regler som gjelder for bransjen.

Vi tar ansvar for arbeidsmiljøet, for medarbeidernes trivsel, helse og sikkerhet og for det ytre miljø.

Vi bidrar også til samfunnet ved at vi blant annet støtter lokal idrett, Aktiv mot kreft og Redd Barna.

Alt dette er for oss både en selvfølge og en forpliktelse. Vi er del av et samfunn som yter noe til oss, og vi ønsker å yte noe tilbake. Vi jobber for bedre helse for mennesker over hele verden. Det gjør vi ved å forske frem, produsere og markedsføre medisiner som gir tusener av mennesker bedre livskvalitet.