Innovatie

Takeda_Syonan40


De Takeda Research & Development (R&D) activiteiten vinden grotendeels plaats in Japan en de VS. Klinisch onderzoek vindt over de hele wereld plaats. Voor haar onderzoek in Nederland werkt Takeda intensief samen met ziekenhuizen en academische centra. Daarbij gaat het vooral om het (beter) toegankelijk maken van bestaande en nieuwe geneesmiddelen voor patiënten.

R&D Investeringen
In 2019 heeft Takeda een bedrag van EUR 1.774.458 geïnvesteerd in R&D in Nederland. Shire heeft in datzelfde kalenderjaar EUR 634.038 geïnvesteerd in R&D in Nederland.

Om de kosten van R&D zo transparant mogelijk te maken, heeft de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, https://www.efpia.eu/) vanaf 2016 alle aangesloten geneesmiddelenfabrikanten in Europa gevraagd deze bedragen te publiceren.

Innovators in Science Award
Takeda is de trotse sponsor van ‘The Innovators in Science Award’. Opgericht in november 2016 en beheerd door de New York Academy of Sciences. Jaarlijks worden twee prijzen toegekend aan een specifiek therapeutisch gebied. Kijk voor meer informatie op www.takedainnovators.com.