Įmonės filosofija

Misija

Mūsų misija – teikiant pažangiausius medikamentus siekti, kad žmonės visame pasaulyje būtų sveikesni ir džiaugtųsi šviesesne ateitimi.

Vizija, 2025 m.

Mes siekiame patenkinti visų pacientų, kad ir kur jie yra, poreikius. Mes užsitarnaujame visuomenės ir klientų pasitikėjimą, laikydamiesi „Takeda“ filosofijos, kurią vadiname „takedaizmu“.
Mes esame pripažinti savo srities lyderiai dėl aktyvumo, inovacijų ir kompetencijos. Visa tai mums padeda užtikrinti stabilų veiklos procesą ir tvariai augti.

Vertybės

Strateginis kelias

Žingsniai, vedantys mus link vizijos įgyvendinimo, numatyti mūsų strategijoje: Mes sutelkiame savo dėmesį į vertybes, žmones, mokslinius tyrimus, taikomąją veiklą ir verslo rezultatus, nes tai mums padės pasiekti mūsų tikslą – įgyvendinti 2025 m. viziją. Mes reguliariai apsvarstome pagrindinius savo veiklos principus, kad būtume tikri, jog einame teisingu keliu.

Vertybės

Takedaizmas(integralumas, sąžiningumas, dorumas, atkaklumas) ir keturi prioritetai (pacientas, pasitikėjimas, reputacija, verslas) yra giliai persmelkę visus mūsų darbo procesus ir užtikrina mūsų neblėstantį atsidavimą kokybei ir gėrio kūrimui.

„Takeda“ kuria į pacientą ir į klientą orientuotą organizaciją.
Mūsų įmonės, veikiančios įvairiose šalyse, įpareigotos dirbti taip, kad kuo geriausiai patenkintų klientų poreikius.
Mūsų darbuotojai turi galimybę atsiskleisti ir tobulėti organizacijoje, kurioje gerbiama įvairovė ir pažanga.

„Takeda“ vadovai mąsto strategiškai, atranda inovatyvių būdų patenkinti pacientų poreikius, puoselėja visuomenės pasitikėjimą, stiprina mūsų reputaciją ir rūpinasi verslo augimu. Jie kuria aplinką, kuri įkvepia žmones, skatina juos bendradarbiauti ir drauge su visa organizacija žengti pirmyn.
Kompanijos vadovai susitelkia ties keliais nustatytais prioritetais ir užtikrina, kad bus pasiekti geriausi rezultatai.
Kompetentingi vadovai keičia mūsų supratimą apie organizacijos galimybes – ir šiandien, ir ateityje.

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

 

„Takeda“ sukūrė tikslingai veikiančią pasaulinio lygio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (R&D) sistemą, kuri leidžia mokslo pasiekimus pritaikyti kuriant vaistus ir taip keisti pacientų gyvenimą.
Pagrindinės mūsų mokslinių tyrimų sritys yra onkologija, gastroenterologija (GI) ir centrinė nervų sistema (CNS), šiose terapinėse srityse mes norime būti inovacijų lyderiai.

Mes taip pat didžiuojamės baigiamomis kurti vakcinomis nuo dengė karštligės ir norovirusinės infekcijos bei pradėtomis vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų mokslinių tyrimų programomis.
Mokslinius tyrimus atliekame ir mūsų kompanijoje, ir bendradarbiaudami su partneriais. Mūsų ambicija – būti tarp geriausių šios pramonės srities atstovų.

Verslas
Charakteristika

„Takeda“ nuosekliai didina pardavimų apimtis prekiaudama gastroenterologiniais ir onkologiniais produktais visame pasaulyje bei plėtodama verslą besivystančiose rinkose. Tvirtai laikomės finansinės disciplinos, leidžiančios užtikrinti pelningą kompanijos augimą, kartu siekiame, kad mūsų produktai būtų maksimaliai gerai prieinami.


Susijęs turinys