Įjungti prieinamumą Įjungti prieinamumą

Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais

Nuo 2015 m. EFPIA priklausančios bendrovės visoje Europoje kasmet viešai skelbia duomenis apie savo bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros specialistais (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijomis (SPO).

Pagal SPS / SPO Informacijos atskleidimo kodeksą, Kompanija atskleidžia informaciją per 6 mėnesius, pasibaigus atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui. Informacija turi būti pateikta Kompanijos interneto svetainėje, o Vaistų rinkodaros etikos kodekso interneto svetainėje www.vaistukodeksas.lt turi būti nuorodos į Kompanijų interneto svetainėse paskelbtus duomenis.

Takeda UAB Information Disclosure Report 2020
Takeda Methodological Report 2020
Shire Disclosure Report 2020
Shire Methodological Report 2020

Shire informacijos atskleidimo ataskaita 2019
Metodologinis pranešimas 2019

Takeda UAB informacijos atskleidimo ataskaita 2019
Metodologinis pranešimas 2019

Takeda UAB informacijos atskleidimo ataskaita 2018
Metodologinis pranešimas 2018

Kontaktai:

El. paštas: lt-transparency.lithuania@takeda.com

Tel.: 8 5 210 9070

 

Paskelbtų duomenų negalima naudoti jokiais kitais tikslais, išskyrus skaidrumui užtikrinti, kaip nurodyta IFPA ir VGA patvirtintame SPS/SPO Informacijos atskleidimo kodekse. Publikavimas nesuteikia bendro leidimo turintiems teisę tinklalapiu naudotis asmenims papildomai apdoroti sveikatos priežiūros specialistų duomenis, pavyzdžiui, juos analizuoti kartu su informacija, skelbiama kitų EFPIA narių interneto svetainėse.