Įjungti prieinamumą Įjungti prieinamumą

TAKEDA internetinės svetainės privatumo pranešimas 

Šis Privatumo pranešimas taikomas internetinei svetainei takedalithuania.com
Takeda, UAB (toliau – Takeda) tvirtai įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą, dėti visas pastangas, kad apsaugotų jūsų Asmens duomenis pagal Internetinės svetainės Privatumo pranešimo (toliau – Pranešimas) nuostatas, kurios taikomos renkamiems ir tvarkomiems asmens duomenims apie svetainės lankytojus.

 

Asmens duomenys, kuriuos renka Takeda, ir jų šaltiniai

Takeda per šią svetainę automatiniu būdu gali rinkti toliau nurodytą informaciją:
 • Techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, kuris naudojamas jūsų kompiuteriui prisijungiant prie interneto, jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės rūšis ir versiją, laiko zonos nustatymus, naršyklės įskiepių rūšis ir versijas, operacinę sistemą ir platformą;
 • Informaciją apie jūsų apsilankymą, įskaitant išsamų universaliojo adreso (URL) paspaudimų srautą iki patenkant į šią svetainę, būnant joje ir išeinant iš jos (įskaitant datą ir laiką), puslapio reakcijos laiką, atsisiuntimo klaidas, apsilankymų tam tikruose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (tokią, kaip slinktis, paspaudimai ir pelės žymeklio judesiai) ir būdus, kuriais išeinama iš tinklalapio.
Takeda iš šios internetinės svetainės gali gauti tokius Asmens duomenis, kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir informacija apie duomenis, kuriuos savanoriškai mums pateikiate. Rinkdama asmens duomenis apie jus, Takeda informuos, ar prašoma informacija yra privaloma ar gali būti teikiama savanoriškai. Jeigu nuspręsite tam tikros informacijos neteikti, tai gali turėti įtakos tam tikrų išteklių naudojimui ir gali būti, kad Takeda negalės suteikti jums tam tikrų paslaugų. Takeda taip pat gali dirbti su trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, verslo partnerius, subrangovus techninėms paslaugoms teikti, reklamos tinklus, analitinių duomenų teikėjus, informacijos paieškos paslaugų teikėjus) ir gali gauti duomenis apie jus iš jų.

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Takeda tvarkys jūsų asmens duomenis, tenkindama teisėtus veiklos interesus arba kai tai būtina laikantis teisinių reikalavimų.

 

Kaip Takeda naudoja jūsų Asmens duomenis

Takeda naudos per šią internetinę svetainę surinktus jūsų Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
 • paslaugoms tobulinti;
 • mūsų internetinės svetainės turiniui gerinti;
 • atsakyti į jūsų prašymus, užklausas ir skundus;
 • mūsų vidaus veiklos reikmėms, pavyzdžiui, atsakant į medicininės informacijos prašymus, skundus dėl produktų ar su nepageidaujamais reiškiniais susijusiems duomenims tvarkyti;
 • palaikyti ryšį su jumis, jeigu esate klientas, tiekėjas ar verslo partneris;
 • prašymui priimti į darbą svarstyti.

 

Su kuo Takeda dalijasi jūsų Asmens duomenimis

Takeda gali dalytis jūsų asmens duomenimis su kitais Takeda filialais, kai tai būtina teisėtais veiklos tikslais arba siekdama laikytis teisinių reikalavimų. Takeda taip pat gali perduoti jūsų asmens duomenis pasirinktoms trečiosioms šalims, įskaitant:
 • verslo partnerius, tiekėjus ir subrangovus, kurie teikia paslaugas Takeda arba jos vardu; ir
 • analitinių paslaugų ir paieškos priemonių teikėjams, kurie padeda Takeda tobulinti ir optimizuoti svetainę.
 • Kai Takeda parduoda arba perka verslą ar turtą, ji gali atskleisti jūsų Asmens duomenis būsimam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėjui;
 • Jeigu Takedą arba, iš esmės, visą jos turtą įsigyja trečioji šalis, tokiu atveju, jos turimi Asmens duomenys gali būti laikoma viena perduodamo turto rūšių; arba
 • Jeigu Takeda yra įpareigota atskleisti jūsų Asmens duomenis ar jais dalytis, kad įvykdytų teisinius įpareigojimus, arba kad vykdytų ar taikytų Naudojimo sąlygas ar kitų susitarimų nuostatas arba kad apsaugotų Takeda, jos klientų ar kitų asmenų teises, turtą ar saugumą. Tai apima informacijos mainus su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis, siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir užtikrinti rizikos dėl atitikties valdymą bei keistis informacija su reguliavimo ir sveikatos priežiūros įstaigomis, siekiant pranešti apie nepageidaujamus reiškinius ar su produktų kokybe susijusius klausimus. Kai Takeda patiki tam tikram subrangovui tvarkyti Asmens duomenis, Takeda atidžiai patikrins ir pasirinks tokį subrangovą ir vykdys visą būtiną ir atitinkamą priežiūrą bei tokio subrangovo kontrolę, kad užtikrintų patikėtų duomenų saugumo kontrolę. Kai kurios Takedos įmonių grupės bendrovės ir (arba) paslaugų teikėjai gali būti įsteigti ir veikti Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančiose šalyse, kurių įstatymai nebūtinai užtikrins tokį patį Asmens duomenų apsaugos lygį. Takeda užtikrins, kad būtų naudojamos visos atitinkamos apsaugos priemonės ir kad būtų laikomasi su tokiu perdavimu susijusių galiojančių įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.

 

Kaip Takeda apsaugo jūsų Asmens duomenis

Takeda taikys tinkamas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo, naudojimo be leidimo, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nors darysime viską, ką tik galime, kad apsaugotume Asmens duomenis, negalime garantuoti, kad duomenys nebus prarasti, nebus netinkamai naudojami ar pakeisti, kiekvienu duomenų perdavimu
riziką prisiimate jūs, todėl svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad negali būti garantuotas internetu perduodamos informacijos saugumas.

 

Jūsų teisės

ES priklausantys asmenys turi tam tikras duomenų subjektų teises, kurios gali būti ribojamos ir (arba) varžomos. Tokios teisės apima teisę: (i) prašyti leisti susipažinti, ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis; (ii) riboti duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi ir (iii) duomenų perkeliamumo teisę. Jeigu norite pasinaudoti viena iš minėtų teisių, susisiekite toliau nurodytais kontaktais.
ES priklausantys asmenys taip pat turi teisę teikti skundą dėl jų asmens duomenų tvarkymo savo vietinei duomenų apsaugos institucijai.
Turite teisę prašyti, kad Takeda netvarkytų jūsų Asmens duomenų rinkodaros tikslais. Jeigu jūsų duomenis ketinama panaudoti tokiais tikslais arba jeigu Takeda ketina atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims rinkodaros tikslais, dažniausiai Takeda informuos jus (prieš rinkdama jūsų duomenis). Galite pasinaudoti savo teise stabdyti tokį duomenų tvarkymą, bet kuriuo metu pranešdami Takeda, kad nenorite gauti
rinkodaros informacijos. Kai pageidaujate pasinaudoti šia savo teise, spauskite „Atsisakyti“ atitinkamuose pranešimuose arba kreipkitės į mus toliau pateiktoje dalyje „Kaip su mumis susisiekti“ nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 

Kiek laiko Takeda saugo jūsų Asmens duomenis

Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek būtina tais tikslais, dėl kurių ji buvo surinkta, laikantis vietos įstatymų ir teisės aktų bei teisėtų verslo interesų.

 

Kita svarbi informacija

Mūsų svetainėje pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų šalių internetines svetaines. Čia aprašoma privatumo politika toms svetainėms netaikoma. Prisijungdami prie bet kurio tinklalapio, peržiūrėkite jų teisinės ir privatumo politikos skyrius.
 
„Google Analytics“
Takeda naudojasi lankomumo analizės priemone „Google Analytics“, kuri padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine. „Google Analytics“ klientai gali peržiūrėti įvairias ataskaitas apie tai, kaip lankytojai sąveikauja su jų svetaine ir gali sąveiką tobulinti. „Google Analytics“ renka informaciją
anonimiškai. Ji skelbia svetainės tendencijas, nenurodydama lankytojų tapatybės.
 
„Google Analytics“ slapukai
Kaip dauguma kitų priemonių, „Google Analytics“ naudoja „pirmosios šalies“ slapukus lankytojų veiksmams svetainėje sekti. Šie slapukai saugo informaciją, tokią, kaip, kada pasirodė dabartinis lankytojas, ar jis yra lankęsis svetainėje anksčiau, kokiomis svetainėmis naudojasi lankytojas, kad patektų į šią tinklavietę.
Naršyklės pirmosios šalies slapukų neperduoda kitoms sritims.
 
IP adreso naudojimas
Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui ir prietaisui priskiriamas unikalus numeris, kuris dar vadinamas internetinio protokolo (IP) adresu. Kadangi tokie kodai paprastai suteikiami pagal šalis, IP adresas dažnai gali būti naudojamas šaliai, valstijai ir miestui, iš kurio kompiuteris prisijungė prie interneto, nustatyti. „Google Analytics“ renka svetainės lankytojų IP adresus, kad leistų jų savininkams suprasti, iš kokių šalių kilę jų lankytojai. Šis metodas vadinamas IP geolokavimu.
„Google Analytics“ nenurodo faktinio IP adreso „Google Analytics“ naudotojams. Be to, naudojantis tokiu metodu, kuris vadinamas IP maskavimu, svetainės savininkai, naudojantys „Google Analytics“ gali rinktis, ar „Google Analytics“ nurodyti, kad būtų naudojama dalis, o ne visas IP adresas, geografinei vietovei nustatyti. Nesvarbu, ar svetainės savininkai naudojasi „Google Analytics“, ar ne, jie turi prieigą prie jų tinklalapio svečių IP adresų.
 
Asmens duomenys
Asmens duomenys – informacija, kuri apibūdina jūsų asmeninę informaciją, t.y., vardas, pavardė, el.paštas, sąskaitų duomenys arba kiti duomenys, kurie pagrįstai gali būti siejami su tokia informacija. „Google Analytics“ Naudojimo sąlygos, kurių turi laikytis „Analytics“ klientai, draudžia sekti ar rinkti tokią informaciją, naudojantis „Google Analytics“ arba sieti asmens duomenis su svetainės analitine informacija.
 
„Google“ analitinių duomenų naudojimas
Svetainės savininkai, kurie naudojasi „Google Analytics“, gali kontroliuoti, kokius duomenis leis naudoti „Google“. Jie gali nuspręsti, ar nori, kad „Google“ naudotų šiuos duomenis, ar ne, pasitelkdama duomenų mainų nustatymą „Google Analytics Data Sharing Options“. Tokios galimybės leidžia tobulinti „Google“ produktus ir paslaugas. Svetainės savininkai gali bet kuriuo metu keisti tokius nustatymus.
Atsisakymo naršyklė Kad svetainės lankytojai galėtų pasirinkti, kaip „Google Analytics“ rinks jų duomenis, „Google“ sukūrė „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Šis papildinys susisiekia su „Google Analytics
JavaScript (ga.js)“, kad nustatytų, jog informacija apie apsilankymą svetainėje neturėtų būti siunčiama „Google Analytics“. „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinys (angl. Opt-out Browser Add-on) nestabdo informacijos siuntimo į pačią svetainę ar į kitas tinklo analitines tarnybas.

 

Kaip su mumis susisiekti

Su mumis galite susisiekti, norėdami pasinaudoti savo teisėmis, teikti užklausas ar skundus dėl to, kaip „Takeda“ tvarko jūsų asmens duomenis. „Takeda“ imsis visų reikiamų žingsnių, kad išnagrinėtų prašymus, užklausas ar skundus ir atsakys į juos per trisdešimt (30) darbo dienų.
Kontaktiniai duomenys:
Pašto adresas: Įteikti: Duomenų apsaugos pareigūnui, Teisės departamentas „Takeda Pharmaceuticals International AG“, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Ciurichas), Šveicarija.
El. paštas: dataprivacy@takeda.com
 
Svarbi informacija
Lietuvos Valstybinė Duomenų Apsaugos inspekcija privalo užtikrinti, kad Lietuvoje laikomasi privatumą reglamentuojančių teisės aktų. Daugiau apie privatumo teises arba, jeigu nepavyksta problemos išspręsti tiesiogiai su mumis ir norėtumėte dėl to pateikti skundą, susisiekti su Valstybine Duomenų Apsaugos inspekcija:
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faksas. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

Šis Privatumo pranešimas įsigalioja 2018-05-25.