Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Grakštus kelias į brandą

Švęsdami savo įmonės 235 metų sukaktį ir žvelgdami į ilgą nueitą kelią bei pasiektus rezultatus, dalinamės išmintimi, kurią įgijome.

Tik nedaugelis žmonių gali pasigirti sėkme kiekviename savo gyvenimo etape. Taip pat ir korporacijų pasaulyje – nedaugelis verslų išlieka sėkmingi visą jų gyvavimo laikotarpį. Norint augti ir atitikti klientų poreikius, būtinas sąžiningas ir pragmatinis požiūris. „Takeda“ įmonės gyvavimo istorijoje mes visada likom ištikimi savo šaknims, tačiau taip pat buvome atviri naujiems horizontams; mes manome, kad mums puikiai pavyksta tai subalansuoti.

Štai esminės nepriekaištingai augančio verslo sąlygos:

Inovacijos, inovacijos, inovacijos

Kiekvienas turi siekti asmeninio tobulėjimo, taip pat ir verslas, niekada neturėtų užsibūti ties senais gerais dalykais; nesvarbu kokioje srityje – klientui siūlomas produktas, teikiama paslauga, ryšys tarp jūsų komandų, komunikacija ar jūsų įsitraukimas į bendruomenės veiklą. „Takeda“ įmonėje mes visuomet ieškome naujų sprendimų šiose esminėse srityse, kuriame naujus veiksmingesnius procesus bei tobuliname produktus.

Prisiminkite, kas esate

Jei išliksite savimi ir neišduosite savo principų, anksčiau ar vėliau tai jums išeis tik į naudą. Mes veikiame remdamiesi korporacijos filosofija, kurią vadiname Takedaizmu, kuri kiekvieną dieną padeda mums priimti tinkamus sprendimus. Verslo vientisumas, tai teisingumas, sąžiningumas ir atkaklumas. Už mūsų sėkmę mes esame dėkingi būtent šioms pamatinėms vertybėms. Visuomet likite ištikimi savo etikai ir tai jums atsipirks.

Pažiūrėkite į veidrodį

Kartais būtina pažvelgti sau į akis ir pripažinti nepatogią tiesą. Iškelti sau iššūkius augti, sutelkti jėgas ir geriau tarnauti pacientams, visada buvo mūsų sau keliamos užduotys. Kartais turime žengti žingsnį atgal ir ištarti: „Taip nesigauna, reikia bandyti kitaip“. Kartais, mes sakome: „Tai pukiai veikia šioje pasaulio dalyje. Pabandykime tai pritaikyti kitur.“ Būti sąžiningiems patiems sau padėjo išaugti stipresniems ir išmokė priimti geresnius sprendimus.

Turėkite gerų draugų

Būti geru partneriu kitiems ir rinktis gerus partnerius sau yra ypatingai svarbu asmeniniam ir įmonės augimui ilgalaikėje perspektyvoje. Mes, mūsų partnerių dėka, turime galimybę padėti didesniam pacientų ratui. Tyrimų organizacijos, universitetai, konsultacinės įmonės, pelno nesiekiančios organizacijos – ir tai tik keletas mūsų partnerių pavyzdžių. Be jų, mūsų įmonė negalėtų taip augti.

Svarbiausia – žmonės

Kaip bebūtų, mes visi tiesiog esame žmonės, padedantys vieni kitiems. „Takeda“ įmonėse pacientai, klientai ir mūsų darbuotojai yra dėmesio centre, nes svarbiausia – žmonės. Mes niekada to nepamirštame.