Įjungti prieinamumąĮjungti prieinamumą

Pakeiskite pasaulį – įsivaizduokite ateitį, keiskite dabar

Mūsų vizija – veikti iš vien su visa mus supančia aplinka.
Tačiau globali visuomenė, tai kultūrų, papročių, geografinių skirtumų ir įvairių socialinių sluoksnių įvairovė.
Mes atsižvelgiame į visuomenės poreikius ir siekiame savo tikslų.

Pastebime senėjančią visuomenę ir didėjantį skurdą

Spartėjantis pasaulio populiacijos senėjimas

Visuomenės senėjimas sparčiai progresuoja. Nustatyta, kad 65 metų ar vyresnių žmonių skaičius pasaulyje 2060 metais bus padidėjęs iki 18,1 %. Japonijoje šis skaičius sieks maždaug 40 %, o JAV ir JK maždaug 25 %, nes šiose šalyse visuomenėje daugiau vyresnio amžiaus žmonių. Nors šis rodiklis reiškia, jos žmonės dėl geresnių gyvenimo ir sveikatos priežiūros sąlygų gyvena ilgiau, tačiau neišvengiamai susidursime su esminiais visuomenės pokyčiais, dėl darbo jėgos.

Šaltinis: Vyresnio amžiaus gyventojai, baltoji knyga, H28

Pasauliniai skurdo rodikliai, žemėlapis (2012)

Kita nemaloni tiesa: 2012 metais 896 milijonai žmonių gyveno žemiau skurdo ribos, kuri pasauliniu mastu įvertinta kaip 1,90 JAV dolerio per dieną. 
Vis didėjantis skurdas – tai dar neišspręsta problema.

 

Šaltinis: Pasaulinis bankas

Problema su kuria susiduriame:
Padidėjęs žmonių, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra ir kūdikių mirštamumas

Skirtumas tarp vidutinės gyvenimo trukmės ir sveikai gyvenančių žmonių gyvenimo trukmės Japonijoje

Išsivysčiusios šalys, kuriose visuomenė palaipsniui sensta, greitai susidurs su didėjančios žmonių vidutinės gyvenimo trukmės problema.
Tuo pačiu didėja skirtumas tarp sveikai gyvenančių žmonių gyvenimo trukmės, laikotarpio, kai galima gyventi be sveikatos sutrikimų sukeliamų suvaržymų, ir vidutinės gyvenimo trukmės.
Skirtumas susijęs su didėjančiu skaičiumi žmonių, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, o tai reiškia, kad didės poreikis ir išlaidos medikamentas bei sveikatos priežiūros paslaugoms.
Siekiant kurti geresnę visuomenę turime gerinti sveikatos standartus besivystančiose šalyse.

Šaltinis: Sveikatos Ministerija, darbo socialinės rūpybos departamentas. „XI amžiaus gyventojų sveikatos skatinimo programos medžiaga (sveika Japonija 21) (2 dalis)“

Jaunesnių nei penkių metų vaikų mirštamumas (1000 gimusių vaikų)

Pietvakarių Afrikos šalys yra vienos skurdžiausių šalių pasaulyje, jose jaunesnių nei penkių metų vaikų mirštamumas yra didžiausias. 
Didžiausia to priežastis – skurdas, nepakankama mityba ir tinkamos sveikatos priežiūros stoka.
Norėdami padėti besivystančiose šalyse skurstantiems vaikams pasitelkdami vakcinas turime sukontroliuoti arba apsaugoti juos nuo infekcijų ir užtikrinti žmonėms kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Šaltinis: UNICEF „Pasaulio šalių vaikų būklė 2016 m.“

Pagalba taikant pažangias medicininės priežiūros paslaugas, prevencines priemones, skatinant sveiką gyvenimo būda ir išsaugant gyvybes.

Sveiko gyvenimo tikimybė

Neturime siekti paprasčiausiai ilgai gyventi, turime stengtis gyventi sveikai.
„Takeda“ tikslas nėra vien tik gerinti žmonių gyvenimo kokybę tobulinant sveikatos priežiūros standartus ir kuriant naujus medikamentus, tačiau taip pat spręsti socialines problemas, tokias kaip didėjančios išlaidos medicinai ir sveikatos priežiūrai.

Išsaugoti vaiko gyvybę

Sprendžiant visuomenės prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų klausimus ir taikant nuo infekcijų apsaugančias vakcinas globaliu mastu turės žymiai didesnį teigiamą ilgalaikį poveikį.
„Takeda“ stiprina savo pajėgas kovoje prieš infekcines ligas intensyvindama terapinių priemonių ir vakcinų tyrimus bei kūrimą, siekdama kiek įmanoma greičiau padaryti juos prieinamus žmonėms. Tuo pat metu kompanija bendradarbiauja su vietiniais ir globaliais partneriais, ir NGO, diegiant socialinę korporacijos atsakomybės politiką (CSR), vedančią prie didesnių pokyčių žmonių gyvenime.

„Takeda“ tikslas vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą kartu investuojant bendruomenės poreikiams

Moksliniai tyrimai ir plėtra

Aukščiausio pramonės lygio tyrimų laboratorijose, naudodami naujausias technologijas, mes atskleidžiame ir taikome tyrėjų žinias nepaisydami šalių ar veiklos sričių ribų, ir dirbame siekdami naujų išradimų.
Išsivysčiusiose šalyse, tokiose kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, mes siūlome programas padedančias pacientams dėl ekonominės situacijos neturintiems galimybių įsigyti jiems būtinų medikamentų.
Mūsų, kaip globalios farmacinės kompanijos, misija – gerinti žmonių sveikatą ir gerovę. 

Investicijos bendruomenės poreikiams

Mes norime padėti pasaulio žmonėms, kuriems reikalinga sveikatos priežiūra. Vedama šio tikslo „Takeda“ įsipareigojo prisidėti prie įvairių pasaulinių CSR programų.
Pavyzdžiui, mes dalyvaujame Jungtinių Tautų fondo iniciatyva įkurtoje vaikų apsaugos programoje, teikiant vakcinas nuo tymų.
Įsitraukdama į visuomeninę veiklą „Takeda“ toliau plečia teikiamos socialinės pagalbos ribas ir tęsia savo misiją.

Kurdami geriausius išradimus medicinos srityje mes siekiame gerinti pasaulio žmonių sveikatą.