Hozzáférhetőség engedélyezése Hozzáférhetőség engedélyezése

A Takeda Honlapjára Irányadó Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi linken található honlapra vonatkozik: https://www.takeda.com/hu-hu/.

A Takeda Pharma Kft („Takeda”) elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt, és minden erőfeszítést megtesz az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében az alábbi „Honlapra Irányadó Adatkezelési Tájékoztató” (a „Tájékoztató”) szerint, amely a jelen honlap látogatóival kapcsolatosan a Takeda által gyűjtött és kezelt személyes adatok tekintetében irányadó.

A Takeda által gyűjtött személyes adatok és azok forrása A jelen honlapon keresztül a Takeda az alábbi adatokat gyűjtheti automatikusan:

 • Technikai információk, beleértve az Ön számítógépe által az Internethez való csatlakozás során használt IP címet, az Ön bejelentkezési adatait, böngésző típusát és verziószámát, az időzóna beállítást, a böngésző beépülő modul (plug-in) típusokat és verziószámokat, az operációs rendszert és platformot;
 • Az Ön látogatásával kapcsolatos információk, beleértve a jelen honlapig vezető, a jelen honlapon történt, valamint a honlapról elvezető teljes URL kattintási utat (beleértve a dátumot és időpontot), oldal válaszidők, letöltési hibák, az egyes oldalakon eltöltött idő, az oldallal kapcsolatos interakciókra vonatkozó információk (mint például: görgetés, kattintás és az egér mozgatása), valamint az oldalról való elnavigáláshoz használt módszer.

A Takeda kizárólag abban az esetben jogosult Személyes Adatokat gyűjteni a jelen honlapon keresztül, mint például az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, továbbá szakmai információkat, amennyiben ezeket önkéntesen nyújtotta számunkra. Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtése során a Takeda közli Önnel, hogy a kért információ kötelező, avagy önkéntes. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy bizonyos információkat nem ad át, ez befolyásolhatja egyes erőforrások Ön általi használatát, és meghiúsíthatja, hogy a Takeda egyes szolgáltatásokat az Ön részére nyújtson.

A Takeda harmadik személyekkel is együttműködhet (beleértve, többek között: üzleti partnerek, alvállalkozók műszaki szolgáltatások tekintetében, hirdetési hálózatok, analitikai szolgáltatók, és keresési adatokat szolgáltatók) és tőlük Önre vonatkozó adatokat kaphat.

Jogalap A Takeda jogos üzleti érdekeinek kielégítése céljából, illetve (adott esetben) jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli az Ön személyes adatait.

Hogyan használja a Takeda az Ön személyes adatait?

A Takeda az alábbi célok érdekében használja a jelen honlapon keresztül gyűjtött Személyes Adatokat:

 • a szolgáltatás minőségének javítása érdekében
 • a honlapunk tartalmának javítása érdekében
 • az Önöktől érkező kérések, kérdések, illetve panaszok megválaszolása/intézése érdekében
 • saját belső céljaink érdekében, mint például orvosi adatlekérdezésekre, vagy termékekkel kapcsolatos panaszokra való válaszadás, illetve mellékhatásokkal kapcsolatos adatok kezelése
 • kapcsolattartás Önnel, amennyiben Ön vevő, beszállító vagy üzleti partner
 • az Ön álláspályázatának értékelése

Kikkel osztja meg a Takeda az Ön személyes adatait?

A Takeda megoszthatja az Ön személyes adatait más Takeda kapcsolt vállalkozásokkal, amennyiben ez szükséges valamely jogos üzleti érdek kielégítése, vagy valamely irányadó jogi előírás teljesítése érdekében. A Takeda meghatározott harmadik személyekkel is megoszthatja az Ön adatait, beleértve az alábbi harmadik személyeket:

 • Üzleti partnerek, beszállítók és alvállalkozók, akik szolgáltatásokat nyújtanak a Takeda részére, illetve a Takeda megbízásából; valamint
 • Analitikai és keresőmotor szolgáltatók, akik a jelen honlap fejlesztésében és optimalizálásában segítik a Takeda-t.
 • Abban az esetben, ha a Takeda bármely üzleti részesedést vagy eszközt vásárol vagy értékesít, a Takeda átadhatja az Ön Személyes Adatait az adott üzleti részesedés vagy eszköz potenciális eladója vagy vevője részére.
 • Abban az esetben, ha a Takeda-t vagy annak lényegében minden eszközét megszerzi valamely harmadik személy, mely esetben a Takeda által tárolt Személyes Adatok átadásra kerülhetnek az eszközökkel együtt; vagy
 • Ha a Takeda bármely jogi/jogszabályi kötelezettségének való megfelelés, vagy valamely felhasználási feltétele vagy egyéb megállapodása érvényesítése vagy alkalmazása érdekében köteles átadni vagy megosztani az Ön Személyes Adatait; továbbá amennyiben a Személyes Adat átadása vagy megosztása a Takeda, illetve vevői vagy más személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükséges. Ez magában foglalja, többek között, az alábbiakat: információ cseréje más társaságokkal vagy szervezetekkel csalások megelőzése, megfelelési-kockázat kezelése érdekében, valamint információk cseréje szabályozó és egészségügyi hatóságokkal, a mellékhatások és termék minőségügyi problémák jelentése érdekében.

Amikor a Takeda megbíz egy adott alvállalkozót a Személyes Adatok kezelésével, a Takeda a szükséges gondossággal jár el az adott alvállalkozó ellenőrzése és kiválasztása során, és köteles a szükséges és megfelelő felügyeletet gyakorolni az adott alvállalkozó felett a rá bízott adatok biztonságának biztosítása érdekében.

A Takeda egyes tagvállalatai és/vagy szolgáltatói az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül helyezkedhetnek el, olyan országokban, amelyek jogszabályai nem biztosítják ugyanazt a biztonsági szintet az Ön Személyes Adatai számára. A Takeda biztosítani fogja, hogy minden szükséges biztosítéki intézkedés megtételre kerül annak érdekében, hogy az irányadó jogszabályok és előírások teljesüljenek az ilyen adatátadások során. 

Hogyan védi a Takeda az Ön személyes adatait?

A Takeda megtesz minden ésszerű és megfelelő fizikai, adminisztratív és műszaki biztosítéki intézkedést annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai védve legyenek a lopás, rendeltetésellenes felhasználás, jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy megsemmisítés ellen. Noha mindent megteszünk az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni az adatvesztés, rendeltetésellenes felhasználás vagy adatmódosítás előfordulásának kizárását, az adattovábbítás az Ön saját kockázatára történik, és ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az Interneten keresztül továbbított adatok biztonsága nem garantálható.

Az Ön jogai

Az Európai Unióban a magánszemélyeket bizonyos jogok illetik meg érintetti minőségükben, amelyekre bizonyos korlátozások és/vagy megszorítások lehetnek érvényesek. Ezek a jogok többek között az alábbiakat foglalják magukban: (i) az érintett joga, hogy kérje a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését; (ii) kérheti kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; valamint (iii) az érintett adathordozhatósághoz való joga. Amennyiben gyakorolni kívánja bármely fenti jogát, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alább található elérhetőségek bármelyikén. Ezen felül az Európai Unióban a magánszemélyek jogosultak panaszt tenni a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a helyi adatvédelmi hatóságnál.

Ön jogosult kérni a Takeda-tól, hogy ne kezelje Személyes Adatait marketing célokra. A Takeda általában tájékoztatja Önt (az adatgyűjtést megelőzően), amennyiben az Ön adatait ilyen célra kívánja felhasználni, illetve ha az Ön adatait harmadik személy részére szándékozik átadni ilyen célra. Ön bármikor jogosult az ilyen adatkezelés letiltására vonatkozó jogát gyakorolni azáltal, hogy értesíti a Takeda-t, miszerint Ön nem kíván ilyen marketinget kapni. Amennyiben gyakorolni kívánja ezt a jogát, kérjük használja a „leiratkozás” funkciót a vonatkozó kommunikációban, vagy lépjen velünk kapcsolatba az „Elérhetőségeink” szakaszban foglaltak szerint.

 

Mennyi ideig őrzi meg a Takeda az Ön Személyes Adatait?

A személyes adatok kizárólag az eredeti adatgyűjtés szerinti célhoz szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre, figyelembe véve a helyi jogszabályokat és a jogos üzleti igényeket.

 

További lényeges tájékoztatás 

Honlapunk harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési szabályzat nem vonatkozik ezekre a webhelyekre. Kérjük, ellenőrizze az Ön által meglátogatott webhelyekre irányadó jogi és adatkezelési szabályzatokat.

 

Google Analytics

A Takeda felhasználja a Google Analytics szolgáltatásait. A Google Analytics egy olyan webes analitikai eszköz, amely segítségével a honlap tulajdonosok megismerhetik a látogatóik honlap felhasználását. A Google Analytics ügyfelei számára számos jelentés áll rendelkezésre a honlapjuk látogatóinak interakcióit illetően, annak érdekében, hogy a honlapot fejleszteni tudják. A Google Analytics anonim módon gyűjti az adatokat. Az egyedi látogatók azonosítása nélkül készít a jelentéseket a honlappal kapcsolatban.

 

Google Analytics sütik (cookies)

Számos más szolgáltatáshoz hasonlóan, a Google Analytics is használ úgynevezett saját sütiket (first party cookies) a látogatói interakciók nyomon követése érdekében. Ezeknek a sütiknek a célja az olyan információk tárolása, mint például az adott látogatás ideje, hogy a látogató járt-e már korábban a honlapon, illetve, hogy a látogató melyik oldalról érkezett a honlapra. A böngészők nem osztják meg egymással a saját sütiket a domainek között.

IP cím használata

Az Internethez csatlakozó minden számítógép és eszköz egy, az adott eszközhöz rendelt egyedi azonosítót, úgynevezett IP címet kap. Mivel ezek az azonosítók általában ország-specifikus blokkokban kerülnek kiosztásra, így az IP cím alapján gyakran azonosítani lehet az országot, államot és várost, ahonnan az adott számítógép az Internetre csatlakozik. A Google Analytics összegyűjti a honlap látogatóinak IP címeit annak érdekében, hogy a honlap tulajdonosai képet tudjanak alkotni arról, a világ mely pontjairól látogatják meg a honlapjukat. Ennek a módszernek a neve IP cím alapú helymeghatározás.

A Google Analytics nem adja át a tényleges IP cím adatokat a Google Analytics ügyfelei részére. Ezen felül, az IP-maszkolás néven ismert eljárással a Google Analytics szolgáltatásait igénybe vevő honlap tulajdonosok kérhetik a Google Analytics-tól, hogy a helymeghatározáshoz csak az IP cím egy adott részét használja, ne pedig a teljes IP címet. Függetlenül attól, hogy a honlap tulajdonosok használják-e a Google Analytics-et vagy sem, mindenképpen hozzáférésük van a honlapjuk látogatóinak IP címeihez.

Személyes Adatok

A Személyes Adat olyan információ, amely alapján személy szerint azonosítani lehet egy magánszemélyt. Ilyen adat például a név, email cím, vagy számlázási információ, vagy olyan egyéb adat, amely ésszerűen ilyen információhoz kapcsolható. A Google Analytics Általános Szerződési Feltételei, amelyet minden Google Analytics ügyfél köteles betartani, tiltja az ilyen információk Google Analytics általi nyomon követését, illetve gyűjtését, valamint a Személyes Adatoknak a web analitikai információkkal való összekapcsolását.

Az analitikai adatok Google általi használata

A Google Analytics-et használó honlap tulajdonosok szabályozni tudják, hogy mely adatok felhasználását engedélyezik a Google részére. Egy adott adat tekintetében a Google Analytics Adatmegosztási Beállításai alatt tudják beállítani, hogy engedélyezik-e a Google számára az adat felhasználását. Amennyiben a beállítások azt engedélyezik, a Google a termékei és szolgáltatásai javítása céljára használja ezeket az adatokat. A honlap tulajdonosok bármikor módosíthatják ezeket a beállításokat.

Letiltó böngészőbővítmény

Annak érdekében, hogy a honlap tulajdonosoknak még több választási lehetősége legyen az adataik Google Analytics általi felhasználását illetően, a Google kifejlesztette a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. A bővítmény megakadályozza a webhelyeken futó Google Analytics JavaScript-kódot (ga.js) abban, hogy megossza a webhely látogatási adatait a Google Analytics szolgáltatással. A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény nem akadályozza meg más webhely-analitikai eszközök használatát, továbbá nem akadályozza meg a magának a webhelynek való adatküldést sem.

A Google Analytics letiltó böngészőbővítménnyel kapcsolatos további tájékoztatást itt talál.

Elérhetőségeink

Az Ön személyes adatainak Takeda általi kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása, tájékozódás, illetve panasz benyújtása érdekében Önnek lehetősége van kapcsolatba lépni velünk. Ilyen esetben a Takeda megteszi a megfelelő intézkedéseket a kérések, lekérdezések és panaszok teljesítése érdekében. A Takeda harminc (30) munkanapon belül válaszol a kérésekre.

Kapcsolattartási adatok:

Levelezési cím: Címzett: Adatvédelmi Tisztviselő, Jogi Osztály, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Svájc.

Email cím: dataprivacy@takeda.com

Fontos információk

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogaival kapcsolatos további információért, illetve amennyiben egy adott problémát nem tud közvetlenül velünk rendezni és ezért panaszt szeretne tenni, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ön helyi adatvédelmi hatóságával.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25-től hatályos.