O Takedi

Kako možemo učiniti više za naše pacijente?
Sve u Takedi počinje s tim pitanjem.

Korporativna filozofija

Srž naše korporativne filozofije uključuje našu misiju, viziju, vrijednosti i strateški plan razvoja.

Saznajte više