Filosofie společnosti

Naše firemní filozofie „takedaismus“, mise, vize a hodnoty se vyvíjely více než 230 let. Našimi klíčovými hodnotami jsou integrita, čestnost, upřímnost a vytrvalost. „Takedaismus“ je neustále přítomen ve všech našich každodenních aktivitách a je tím nejdůležitějším prvkem naší firemní filozofie.

 

Mise

Prostřednictvím inovací v medicíně usilujeme o lepší zdraví lidí po celém světě.

 

Vize

Vize společnosti Takeda nazvaná „Vize 2020“ nastiňuje naše aspirace, kterých chceme jako globální společnost dosáhnout do roku 2020. Stavíme na firemní filozofii „takedaismu“ a již 230 let usilujeme o lepší zdraví lidí tím, že dokážeme využít a spojit sílu pramenící z naší diverzity, a pracovat s místními poskytovateli zdravotní péče, pacientskými organizacemi a s dalšími účastníky českého zdravotníckého systému, abychom plně porozuměli jejich potřebám. Medicína a zkvalitňování lidských životů je naší vášní, která nám umožňuje přispět k tomu, aby byli lidé na celém světě po dalších 230 let zdravější a šťastnější.

Vision_2020_cmyk

„Takedaismus“ a hodnoty

Takedaismus je neměnný soubor klíčových hodnot, který řídí všechny naše aktivity. Zaměstnanci skupiny Takeda se zavazují jednat za každých okolností morálně, zejména jsou-li postaveni před obtížný úkol. „Integrita“ znamená, že dodržujeme nejvyšší etické standardy, že vždy jednáme čestně a upřímně a vytrvale usilujeme o to, aby způsob, jakým fungujeme a řídíme naši společnost, byl ten nejlepší možný. Díky těmto kvalitám dáváme najevo svůj závazek budovat důvěru a jistotu pro všechny lidi kolem nás a naše odhodlání pokračovat v rozšiřování naší podnikatelské činnosti. Díky tomu můžeme činit pokroky v našem globálním úsilí „o lepší zdraví lidí po celém světě prostřednictvím inovací v medicíně“, které představuje naše mise.

1_11_integrity_circle_global

Diverzita – Takeda respektuje a do svých každodenních činností začleňuje široké spektrum lidí a různorodé nápady
Týmová práce – Takeda vytváří silné týmy bez hranic založené na čestnosti a propagaci společných cílů
Závazek – Takeda neustále zodpovědně usiluje o plnění svých závazků vůči našim partnerům
Transparentnost – Takeda řádně sdílí informace a podporuje dialog se zainteresovanými stranami, čímž vytváří důvěru
Zaujetí – Energie společnosti Takeda vychází z vytrvalosti a silné touhy pomoci
Inovace – Takeda denně implementuje odvážné iniciativy a projekty

Tyto pilíře jsou základem naší globální firemní kultury a udávají tón všem našim činnostem, jak celosvětově, tak v České republice.

 

Lepší zdraví, šťastnější budoucnost


Již více než 230 let poskytujeme společnosti inovativní léky a pomáháme navracet pacientům cenné životní okamžiky, o které je nemoc připravila. S novými zdravotnickými řešeními od prevence přes péči až po léčbu jsme nyní odhodláni pomoci ještě více lidem a umožnit jim užívat si život plnými doušky.

Využíváme sílu naší diverzity jako „Jedna globální Takeda“. Jsme různorodou společností odhodlanou pracovat s místními komunitami, abychom plně porozuměli jejich potřebám a poskytli jim prvotřídní zdravotnická řešení – bezodkladně, obětavě a co možná nejefektivněji.