Výzkum a vývoj

company_information_block_001

Usilujeme o to být dynamickou výzkumnou a vývojovou organizací, která myslí, jedná a interaguje s externím světem jako žádná jiná. Tohoto cíle dosáhneme intenzivním zaměřením na nejlepší vědecké poznatky v těch léčebných oblastech, které mohou zajistit skutečné inovace pro pacienty.

Naše strategie v oblasti výzkumu a vývoje

2.1-research-and-development_block_002

Aby naše inovace měly co největší dopad, zaměříme se na terapeutické oblasti, kde chceme být na špičce inovací – onkologie, gastroenterologie (GI) a centrální nervová soustava (CNS) – kde jsou potřeby pacientů rozsáhlé, kde můžeme stavět na naší rozsáhlé vědecké odbornosti, kde máme silnou historii úspěchů a kde zamýšlíme pokračovat v objevování inovativních nových léků. Budeme také nadále stavět na našem globálním zdravém přístupu k očkování. Budeme optimalizovat naši síť, abychom dostáli našemu závazku vůči pacientům.

Naši síť strategicky formujeme zaměřením na klíčové terapeutické oblasti a využíváním vzrušujících nových příležitostí. Budeme dále zdokonalovat naše schopnosti v klíčových oblastech, ke kterým patří diverzifikace terapeutické modality, jako jsou velké molekuly a buněčné terapie, genomické a datové vědy a translační medicína. Rychle se stáváme nástrojem pro partnerství, který vytváří synergii mezi našimi prvotřídními vědci a externími inovátory. Budeme transformovat naši kulturu prostřednictvím vedení, nadšení a aktivního hledání vazeb s partnery a trendy v rámci našeho odvětví i mimo ně. Uplatňujeme podnikatelskou hodnotovou sadu zajišťující vývoj našich vedoucích pracovníků a využíváme odbornost našich zaměstnanců, abychom pacientům zajistili ty nejlepší služby. Vytváříme inspirující prostředí s příležitostmi a zodpovědnostmi, přičemž naším rukopisem je pohotové rozhodování a bezchybný výkon.

 

Naše klíčové terapeutické oblasti

our_pipeline_block_004

Mezi naše klíčové terapeutické oblasti patří ty, kde chceme být na špičce inovací – onkologie, gastroenterologie (GI) a centrální nervová soustava (CNS). V těchto oblastech jsou potřeby pacientů rozsáhlé, můžeme zde stavět na naší rozsáhlé vědecké odbornosti, máme zde silnou historii úspěchů a zamýšlíme zde pokračovat v objevování inovativních nových léků. Budeme také nadále stavět na našem globálním zdravém přístupu k očkování, který vznikl v rámci programů boje s horečkou dengue a noroviry.

Rozpoznání inovací

Innovators in Science Award

Iniciativa Innovators in Science Award, hrdě sponzorovaná společností Takeda pod záštitou newyorské Akademie věd, byla zřízena v listopadu 2016 a oceňuje slibné vědce na začátku kariéry a také mimořádné přispění pokročilých vědců k vědeckým poznatkům v terapeutických oblastech neurologických věd, gastroenterologii, regenerativní medicíně a onkologii a slouží na podporu jejich závazku vůči inovativnímu výzkumu.

Každoročně jsou udělovány dvě ceny ve výši 200 000 USD v konkrétní terapeutické oblasti, jedna vědci na začátku kariéry a druhá etablovanému pokročilému vědci odkudkoli ze světa, kteří vynikli kreativním myšlením a podílem na výzkumu.

Více se dočtete na stránkách www.takedainnovators.com


 Související obsah