who_we_are

Stejně jako ostatní společnosti, které se řídí etickými zásadami skupiny Takeda, i společnost Takeda v České republice bere svou odpovědnost vůči společnosti velmi vážně. Tento závazek obnáší především pěstování otevřených a produktivních vztahů s primárními i sekundárními poskytovateli zdravotní péče, pacientskými iniciativami, regulatorními a vládními organizacemi, občanskými iniciativami a orgány farmaceutického průmyslu.

Společnost Takeda, člen Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), participuje v rámci České republiky na celoevropské iniciativě „Transparentní spolupráce“.

Metodická poznámka – 2017, Doprovodný dokument k transparentnosti plateb nebo jiného plnění zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým organizacím, Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. zde

Takeda v roce 2017 podpořila tyto pacientské organizace:

Název pacientské organizace Povaha podpory Výše podpory
Pacienti IBD z.s. Vzdělávací semináře a osvětové akce, IBD Pacientská konference 150 000 Kč
Unie Pacientů ČR, o.s. Podpora obecné informovanosti a všeobecné odborné osvěty pacientů 50 000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Vzdělávání pacientů s mnohočetným myelomem - regionální seminář  34 000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Příspěvek na klubový Bulletin 50 000 Kč
Klub pacientů mnohočetný myelom, s.z. Vzdělávací seminář pro pacienty  100 000 Kč


Takeda v roce 2016 podpořila tyto pacientské organizace:

Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty - 150.000 CZK
Unie pacientů ČR – 500.000 CZK