Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytl kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., prosím, pište na e-mailovou adresu: drugsafety-cz@takeda.cz, nebo volejte na +420 731 620 870. Používejte, prosím, toto telefonní číslo pouze pro uvedený účel.

Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz

Informace o zpracování osobních údajů:
Zasláním dotazu berete na vědomí, že společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČ: 60469803 je oprávněným správcem osobních údajů, které jste ji v rámci dotazu sdělil/a. Údaje budou zpracovány pro účely oprávněných zájmů správce, a to vytvoření odpovědi, archivace a zařazení údajů do databáze tzv. nevyžádaných dotazů a v případě nahlášení nežádoucích účinků dále za účelem splnění povinnosti správce zajistit farmakovigilanci dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.  Archivace dotazu a s tím související zpracování údajů bude trvat po dobu 6 let (v případě farmakovigilance 10 let). Vámi sdělené údaje budou zpracovány výlučně pro účely oprávněných zájmů správce a dodržení právní povinnosti správce. Údaje budou řádně zabezpečeny po celou dobu jejich zpracování správcem a případně dalšími zpracovateli na základě písemného pověření správce, a pro jejich ochranu budou dodržována odpovídající technická a organizační opatření. Údaje nebudou využity k jakýmkoli obchodním či marketingovým účelům. Dovolujeme si Vás také informovat, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo požádat správce o informaci o zpracování vašich údajů a právo tzv. přístupu k údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. S účinností od 25. 5. 2018 máte také právo na přenositelnost údajů. Ve všech záležitostech týkajících zpracování osobních údajů se můžete od výše uvedeného data obracet na správce také prostřednictvím k tomu pověřené osoby, jejíž kontaktní údaje jsou transparency-ece@takeda.com. Dozorovým orgánem, u něhož je možné ohledně zpracování údajů podat stížnost, je Úřad pro ochranu osobních údajů.