Enable AccessibilityEnable Accessibility

Takeda Pharmaceuticals d.o.o.

Business:
Sales

Address: 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenia

Telephone Number:
+ 386 (0) 59082480

Founded:
1995

Contact:
[email protected]

Your feedback is important for us.
You may contact us at any time on the following availabilities to report suspected adverse drug reactions or product quality complaints:
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. O neželenih učinkih nam lahko poročate po elektronski pošti na naslov [email protected] oz. neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
e-pošta: [email protected]
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.