Enable AccessibilityEnable Accessibility

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o

Business :
Sales 

Address : 
Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava, Slovakia

Telephone Number : 
+421 2 20602600

Fax Number : 
+421 2 20602602

Founded :
1994

You may contact us at any time on the following availabilities to report suspected adverse drug reactions or product quality complaints:
Váš názor je pre nás dôležitý.
Kontaktovať nás môžete kedykoľvek na doleuvedených telefónnych číslach, kde môžete hlásiť akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky liekov, alebo pri podozreniach na nedostatočnú kvalitu našich produktov.
Tel: +421 905 855 799
Fax: +421 2 20602602