Enable AccessibilityEnable Accessibility

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Business : 
Sales

Address :
Škrétova 490/12; 120 00 Praha 2; Czech Republic

Telephone Number : 
+420 234 722 722

Fax Number : 
+420 234 722 733

Founded :
1994

Your feedback is important for us.
You may contact us at any time on the following availabilities to report suspected adverse drug reactions or product quality complaints:
Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.
Podezření na nežádoucí účinky nebo závady v kvalitě léčivých přípravků můžete nepřetržitě hlásit na následujících kontaktních číslech:
Tel: + 420 731 620 870
Fax: +420 234 722 733