Erişilebilirliği Etkinleştir Erişilebilirliği Etkinleştir

GİZLİLİK POLİTİKASI

Takeda İlaç Sağlık San. Ticaret Limited Şirketi (“Takeda”) olarak işbu veri koruma politikası ile web sayfamızı aracılığıyla hangi kişisel verileri hangi amaçlarla ve nasıl işlediğimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istemekteyiz.

Takeda, Türkiye’de yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ( Bundan böyle “Kurum” olarak anılacaktır.) karar organı Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( Bundan böyle “Kurul” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan böyle “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) gereklerine uygun davranmakta ve kişisel verilerinizi işlerken Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen tüm usul ve esaslara uymaktadır. Lütfen Takeda tarafından işletilen diğer web sitelerimiz için, ilgili web sitesinde yer alan gizlilik politikalarının geçerli olduğunu dikkate alınız.

Takeda olarak web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerin korunması ve gizli tutulmasının öneminin bilincinde olarak, sizlerden hangi bilgileri topladığımızı ve bu verileri ne için kullandığımızı belirtmek isteriz.

 1. Toplanabilecek Veriler

Kişisel Veriler, Takeda tarafından siz değerli kullanıcıların yapacağı işlemlere de bağlı olarak bu web sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz aşağıdaki kişisel veriler olabilir:

İsminiz, doğum tarihiniz gibi kimlik bilgileriniz,

IP bilgileriniz,

İletişim bilgileriniz,

Kullanıcı işlem bilgisi,

İşlem güvenliği bilgileriniz,

Pazarlama ve iletişim tercihleriniz vb.

Takeda kişisel verilerinizi web sitesi aracılığıyla tarafınıza sunulan hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Veri Koruma Mevzuatı uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri aşağıda detayları belirtilen amaçlar için toplayabilecek ve işleyebilecektir.

2. Veri İşleme Amaçları

Takeda kendi isteğiniz ile sunduğunuz kişisel verilerinizi hizmetlerimizin geliştirilmesi, sizinle sözleşmesel bir ilişki kurmak, yürütmek ve sonlandırmak için gerektiği ölçüde toplar, işler ve kullanır. Örneğin, bir haber bültenine kayıt olduğunuz ya da anketlere, yarışmalara, kampanya veya çekilişlere katıldığınız takdirde veya ürün numuneleri almak istediğiniz ya da bizim veya ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bizime iletişime geçtiğiniz takdirde böyle bir ilişki kurulmuş olur. Bu tür durumlarda kişisel verilerinizi, taleplerinizi işleme almak için kullanırız. Yukarıdaki amaçlar için kişisel verilerinizi bize verip vermemeye karar vermekte serbestsiniz. Talebinizin niteliğinin izin verdiği ölçüde, bizimle isimsiz olarak ya da bir takma isim aracılığıyla da iletişime geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz yalnızca rızanız olması halinde, içeriği ve zamanına bağlı olarak, özel durumlar için (sorularınızı veya endişelerinizi yanıtlamak, taleplerinizi yerine getirmek veya bir yarışma veya çekilişin sonuçları hakkında bilgi vermek) saklanır, kullanılır veya aktarılır. Verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, verisi işlenen ilgili kişi olarak verilerinizin işlenmesini onayladığınızı beyan etmeniz başka bir deyişle işleme faaliyetine açık rıza göstermeniz olabilir.

Bunun yanı sıra veri işlemenin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması da KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının c)bendi uyarınca yaptığımız işlemenin başkaca bir hukuki dayanağıdır. Sizden gelen isteklerin gerçekleştirilmesi amacıyla verileri işlemek veri sorumlusu olarak Takeda’nın meşru menfaatine olduğundan, KVKK’nın 5.maddesinin 2.fıkrasının f) bendi uyarınca bu durum da hukuki dayanak oluşturabilir. Bir başka hukuki dayanak ise KVKK 2.fıkrasının ç)bendi uyarınca verilerinizi işlemenin Takeda’nın hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olmasıdır.

Takeda işlenen verilerinizin veri sorumlusudur ve verilerinizi bir hizmet ve gizlilik sözleşmesiyle hizmet satın aldığı üçüncü kişi veri işleyenler aracılığıyla işleyebilir. Bunu yapmak için, bağlı olduğu, dünya genelindeki Takeda adına veri işleyen sıfatını haiz diğer bağlı şirketlere, bağlı iştiraklere veya harici hizmet sağlayıcılarına, kişisel verilerinizi aktarması gerekebilir. Hizmet sağlayıcılar, mal sevkiyatı, reklam malzemesinin dağıtımı veya yarışmalar kapsamında yetkilendirilebilir. Takeda, bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerinizi, talimatlarımıza ve gizlilik politikalarımıza uygun olarak işlemeyi kabul etmesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen her türlü teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirini alır.

Kişisel verilerinizin farklı bir sebeple aktarılması (web sitelerimizdeki oturum açma verilerinin bir üçüncü kişiye ait sosyal ağ web sitesine veya Facebook, Instagram ya da Twitter gibi web hizmetlerine aktarılması), önceden sizin açık rızanızı almayı gerektirir. Takeda, kişisel verilerinizi bir üçüncü şahsa satmayacağını veya kiralamayacağını beyan ve taahhüt eder. Yine de, hukuken gerekli olduğu takdirde, mevzuatta öngörülen sebeplerle veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek maksadıyla yetkili makamların resmi taleplerine yanıt olarak, size ait bilgileri ifşa etmemiz gerekebilir. Takeda, kişisel verilerinizi yetkili makamlarla paylaşması durumunda Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen usul ve esaslara uygun davranmayı beyan ve taahhüt eder.

3. Kişisel Verilerin Reklam veya Pazar Araştırması Amaçlarıyla Kullanımı

Kişisel verilerinizin, reklam veya pazarlama amacıyla kullanılmasını kabul etmeniz ve verilerinizin bu amaçla işlenmesine açık rıza göstermeniz durumunda, verileriniz söz konusu amaçlar için saklanıp kullanılacaktır. Sizden ne kadar çok bilgi edinirsek, ileride size sunacağımız öneriler de o kadar size özel ve ilgi çekici olacaktır. Ayrıca verdiğiniz bilgileri, web sitesi hizmetleri, tanıtım, pazarlama, pazar araştırması ve satış etkinliğini analiz etmek ve iyileştirmek üzere kullanabiliriz.

4. İznin İptali

Geleceğe dönük şekilde etkili olmak üzere kısmen veya tamamen kişisel verilerinizin kullanılması için verdiğiniz izni, istediğiniz herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz.

5. Çerezler

Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar ve internet sayfalarımızın doğru gösterilmesini kolaylaştırır. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Web sitemize girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler isimsiz formda toplanıp anonim şekilde analiz edilir ve yalnızca web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka işleme koyulmazlar veya üçüncü şahıslara iletilmezler.

IP adresiniz, bizden önce ziyaret ettiğiniz web adreslerine ait log dosyaları, web sitemizin güvenliğini sağlamak, zararlı yazılımları engellemek ve müdahale etmek maksadıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 7 gün boyunca saklanır.

Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgi tarayıcınızın kullanım kılavuzunda bulunmaktadır.

Bu web sitesi, Google, Inc. tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını incelemesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Web sitesini kullanmanız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (isimsiz IP adresiniz dahil), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara aktarılıp orada saklanacaktır. Google bu bilgileri web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasa gereği bunu yapması gerekirse ya da üçüncü şahısların Google adına bu bilgileri işlediği hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, Google tarafından tutulan başka bir veri ile IP adresinizi ilişkilendirmez.

Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek çerez kullanımına itiraz edebilirsiniz ancak eğer bunu yaparsanız, bu web sitesinin fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından sizinle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu Takeda tarafından Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda aydınlatıldığınızı kabul etmiş olursunuz. Soru veya önerileriniz olması durumunda, veri koruma görevlilerimiz ile e-posta aracılığıyla her zaman iletişim kurabilirsiniz.

6. Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizi kaybolmaya, çalınmaya veya yetkisiz üçüncü şahısların erişimine karşı korumak için Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülen tüm teknik ve organizasyonel önlemleri almış  bulunuyoruz.

7. Haklarınız

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca, her ilgili kişi kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için lütfen SMB.Veri.Koruma@Takeda.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin. Yetkisiz üçüncü kişilere bilgi verilmesinin önüne geçilmesi açısından haklarınızı uygularken kimliğinizi kanıtlamanız istenecektir.

Ayrıca bize yaptığınız başvurunun 30 gün içerisinde sonuçlandırılmaması halinde yetkili otoriteye şikâyette bulunmaya hakkınız vardır. Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda yetkili otorite Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur. Verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğu hakkında kuşkularınız varsa, bu durumu aydınlatabilmemiz için lütfen bize haber verin.

 8. Bu Politikada Güncellemeler ve Değişiklikler

Önceden size haber vermeksizin bu Veri Koruma Politikasının bölümlerini değiştirebilir ya da güncelleyebiliriz. En son değişiklikler veya güncellemelerden haberdar olmak için, web sitemizi kullanmadan önce lütfen Veri Koruma ve Çerez Politikasını inceleyiniz.