Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda"), Takeda tarafından işlem gören kişisel bilgilerin korunması amacıyla Japonya “Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu” hükümlerine uygun olarak aşağıdaki politikayı (“Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası”)  oluşturmuştur.

Kişisel Bilgilerin Korunması Politikası Takeda, kişisel bilgilerin önemini dikkate alarak, aşağıdaki politika doğrultusunda kişisel bilgileri korumak için çaba gösterecektir: Kişisel bilgilerin edinilmesi Takeda, kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla edinecektir.

Kişisel bilgilerin kullanılması Takeda kişisel bilgileri, bildirdiği veya  açıklamış olduğu amaçların kapsamıyla sınırlı olarak kullanacaktır. Kişisel bilgilerin işlenmesi amacıyla Takeda’nın bir altyüklenici görevlendirdiği durumlarda Takeda, altyükleniciyi dikkatli bir biçimde seçecek ve kontrol edecek, emanet  edilen verilerin güvenlik kontrolünü güvence altına almak amacıyla uygun ve gerekli gözetimi gerçekleştirecektir.

Kişisel bilgilerin üçüncü taraflara sağlanması Takeda, yasa ve yönetmelik gereği bilginin açıklandığı durumlar dışında, bilginin asıl sahibinin önceden iznini almadıkça kişisel bilgileri üçüncü taraflara sağlamayacaktır. Kişisel verilerin kontrolü Takeda, kişisel verilerin doğru bir biçimde tutulmasını sağlayacak ve kullanım amacının hasıl olabilmesi için gerekli çerçevede söz konusu kişisel bilgiler için güvenlik kontrollerini gerçekleştirecektir. 

Takeda, kişisel verilerin kaybedilmesi, tahrip olması, sahtesinin üretilmesi ve sızmasını önlemek amacıyla yetkisiz erişim riskine karşı makul bilgi güvenliği tedbirlerini alacaktır. Saklanan kişisel verilerin vb. açıklanması Takeda tarafından saklanan kişisel verilerin öznesi olan kişilerin Takeda’da bu verileri açıklamasını, düzeltmesini, ekleme yapmasını, silmesini, kullanmaya son vermesini veya imha etmesini talep etmesi durumunda Takeda, ilgili yasal ve yönetmeliklere uygun olarak bu talebe uygun şekilde yanıt verecektir. Kişisel bilgilerin kontrolü ve korunması  için şirket içinde uygulanan sistem Takeda, kişisel bilgilerin kontrolü ve   korunması amacıyla şirket içinde uygun bir sistem kuracak ve muhafaza edecektir. Bu sistem, bir kişisel bilgilerin korunması komitesi ve bir kişisel bilgi kontrol ve koruma sorumlusunu içerecektir. Takeda, kişisel bilgilerin uygun şekilde kontrol ve korunması ile ilgili olarak çalışanlarına gerekli ve uygun eğitimleri verecek ve kontrollerini sağlayacaktır.