ปรัชญาองค์กร

พันธกิจ

พันธกิจของเรา คือ การแสวงหาสุขภาพที่ดีขึ้นและอนาคตที่สดใสขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมด้านยารักษาโรคชั้นนำ

วิสัยทัศน์ 2025

เรารองรับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร เรา เราได้รับความไว้วางใจจากสังคมและลูกค้าผ่านทาเคดะ-อิซึม (Takeda-ism) เราได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในธุรกิจเนื่องจากความตื่นตัวรับกับสถานการณ์และนวัตกรรม คุณภาพที่ช่วยให้เราสร้างสายท่อผลิตภัณฑ์ที่ไหลอย่างคงที่และมอบความเติบโตขึ้นในทุกปี

ค่านิยม

corporete_philosophy_block_002

แผนที่นำทาง (Roadmap) เชิงกลยุทธ์

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของเรา ถูกกำหนดอยู่ในกลยุทธ์:
เราจะมุ่งเน้นที่ค่านิยม บุคลากร R&D และผลการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากทั้งหมดนั้นจะช่วยให้เราก้าวเดินไปสู่วิสัยทัศน์ 2025 ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการทบทวนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังอยู่ในแผนการ

ค่านิยม

ทาเคดะ-อิซึม (Takeda-ism) (ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความจริงใจ ความมานะอุตสาหะ) และสี่ปัจจัยซึ่งมีความสำคัญ (ผู้ป่วย ความไว้วางใจ ชื่อเสียง ธุรกิจ) ซึ่งถูกปลูกฝังอยู่ในวิธีการทำงานของเรา เพื่อที่รับรองถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพของเรา และมั่นใจได้ว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดเวลา

Takeda กำลังสร้างองค์กรที่มีผู้ป่วยและมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง องค์กรในแต่ละท้องถิ่นของเราได้รับอำนาจอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
พนักงานของเรามีความรับผิดชอบที่จะพัฒนาและเติบโตในองค์กรที่หลากหลายและมีความคล่องตัวสูง

บรรดาผู้นำของ Takeda แสดงออกถึงการคิดอย่างมีกลยุทธ์ ค้นหาวิธีการที่มีความสร้างสรรค์เพื่อมอบให้กับผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นกับสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ พวกเขาได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมมือกันเพื่อฉุดให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นลำดับความสำคัญที่ได้กำหนดไว้สองสามประการ และส่งมอบผลลัพธ์อันเป็นเลิศ อีกทั้งยังยกระดับขีดความสามารถขององค์กรของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การวิจัย&การพัฒนา

Takeda มีกลไกนวัตกรรม R&D ระดับโลกที่มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตของผู้ป่วย โดยการแปลงผลงานด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นยารักษาโรคที่เปลี่ยนชีวิตมนุษย์ได้ เราพุ่งเป้าความพยายามไปที่วิทยาการการรักษามะเร็ง วิทยาการทางเดินอาหาร (GI) และระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ซึ่งเราต้องการจะไปให้ถึงที่สุดของนวัตกรรม

เรา ยังมีวัคซีนไข้เลือดออกและโนโรไวรัส ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทดลองระยะท้าย ๆ และโปรแกรมการวิจัยเกี่ยวกับโรคเฉพาะด้านเส้นเลือดสมองในระยะเริ่มต้น เราดำเนินการวิจัยทั้งภายในและภายนอกบริษัท ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นที่ยอมรับในบรรดาบริษัทพันธมิตรที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ธุรกิจ
ผลการปฏิบัติงาน

Takeda กำลังรักษาการเติบโตของยอดขายผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ในด้านการรักษาโรคทางเดินอาหารและมะเร็งทั่วโลก รวมถึงธุรกิจของเราในบรรดาตลาดเกิดใหม่ อีกทั้งยังรักษาวินัยทางการเงินเพื่อสร้างการเติบโตของผลกำไร ในขณะเดียวกันก็มุ่งหวังให้มีการเข้าถึงยารักษาโรคของเราเป็นไปอย่างแพร่หลาย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง