ข้อมูลบริษัท

Takeda คือ บริษัทผลิตยาระดับโลกที่มุ่งใส่ใจที่ตัวผู้ป่วย โดยใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ที่สร้างประวัติศาสตร์อันโดดเด่นตลอดมากว่า 235 ปี ด้วยแรงบันดาลใจที่จะนำพาสุขภาพที่ดีขึ้นและอนาคตที่สดใสขึ้นมาสู่ทุกคนทั่วโลก

มีตลาดอยู่ในกว่า 70 ประเทศและ ภูมิภาค

เครือข่ายของ Takeda นั้นแผ่กว้างครอบคลุมกว่า 70 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ในญี่ปุ่น สหรัฐฯ ยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ยาของ Takeda ทำตลาดใน 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรวมหุ้นส่วนธุรกิจของเรา (หุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรทางการตลาด)

รายได้รวมของ Takeda แยกตามภูมิภาค (ปีงบประมาณ 2016)

ญี่ปุ่น: 655.3 พันล้าน เยน
สหรัฐฯ: 520.2 พันล้านเยน
ยุโรปและแคนาดา 279.7 พันล้านเยน
รัสเซีย/CIS: 57.5 พันล้านเยน
ละตินอเมริกา: 72.5 พันล้านเยน
เอเชีย: 112.8 พันล้านเยน
อื่น ๆ: 34.0 พันลานเยน
(วันที่ 31 มีนาคม 2017)

พนักงานกว่า 30,000 คน ทั่วโลก

Takeda กำลังเร่งพัฒนาขีดความสามารถไปโดยอาศัยมุมมองระดับสากลและการส่งเสริมความหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็สร้างความยั่งยืนให้องค์กรด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานซึ่งส่งเสริมให้พนักงานกระตือรือล้นและเติบโต ไปพร้อมกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานสามารถรับมือกับความท้าทายด้วยความแน่วแน่ในการค้นคว้ายารักษาโรค

เราจะยังคงไว้ซึ่งความรับผิดชอบในฐานะบริษัทซึ่งให้คำมั่นว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยการปรับองค์กรตามโลกาภิวัฒน์ และส่งเสริมความหลากหลาย

แต่ละ บริษัทในเครือ Takeda ที่กระจายอยู่รอบโลกได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อมวลชนไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมทางธุรกิจ ด้วยการทำงานรับมือกับปัญหาที่ชุมชนในท้องถิ่นที่เราตั้งอยู่กำลังประสบ และสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับบรรดาองค์กร NGO และ NPO
(วันที่ 31 มีนาคม 2016)

นับแต่ค.ศ. 1781

เป็นเวลากว่า 230 ปีที่ Takeda ได้พัฒนาธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องมาตลอด

Takeda เริ่มต้นเปิดดำเนินการในค.ศ. 1781 เมื่อคุณโชเบ ทาเคดะ ที่ 1 เริ่มต้นธุรกิจจำหน่ายยาแผนโบราณตำรับญี่ปุ่นและจีนในเมืองโดโชมาจิ จังหวัดโอซาก้า Takeda ได้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยามากว่า 230 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลานั้นเราได้พัฒนาความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงมาตรฐานทางจริยธรรมขั้นสูงสุด และความรู้สึกแรงกล้าที่จะปฏิบัติพันธกิจ เราเพียรพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมมาโดยตราบทุกวันนี้ ในขณะที่ก้าวไปข้างหน้า เราเองก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะบริษัทผู้ผลิตยาระดับสากลต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง