เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

Contact Us

Contact

Takeda (Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building, 15th Floor
Wireless Road, Lumpini, Patumwan
Bangkok 10330 Thailand
Telephone: 0-2697-9300

 

To Report Suspected Side Effects for Takeda Products
AE.Thailand@takeda.com

 

Medical Information and other Inquiries for Takeda Products
medinfoAPAC@takeda.com

 

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15
ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2697-9300

 

กรณีรายงานอาการข้างเคียง(ที่สงสัย)จากยาของทาเคดา
AE.Thailand@takeda.com

 

กรณีสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาของทาเคดา
medinfoAPAC@takeda.com