เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง เปิดใช้งานความสามารถในการเข้าถึง

Contact Us

Contact

Takeda (Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building, 15th Floor
Wireless Road, Lumpini, Patumwan
Bangkok 10330 Thailand
Telephone 0-2697-9300
Fax 0-2697-9398

 

57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 15
ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-2697-9300
โทรสาร 0-2697-9398-9