Interactions with patient organisations

2_Partnerships

Saradnja sa udruženjima pacijenata u 2016. godini

 Naziv Organizacije Pacijenata Svrha Organizacije Pacijenata Opis Sponzorstva  Datum Plaćanja Vrednost Sponzorstva(RSD) 
Udruženje obolelih od limfoma (LIPA) Udruženje obolelih od limfoma LIPA nastoji da  pruži podršku osobama obolelim od limfoma i članovima njihovih porodica kao i da podigne nivo informisanja o limfomu i važnosti pravovremene i tačne dijagnostike Donaciju finansijskih sredstava, koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti udruženja predviđenih planom za period januar -jun  2016: Akcija "Oterajmo mRAK " i "Život se živi , trenuci se pamte";  štampa lifleta, šolja, postera  i brošura "Život nakon limfoma" i "Moja mama ima limfom";  Organizovanje tribina Niš i KG 5/5/2016  140.000 RSD
Udruženje obolelih od limfoma (LIPA) Udruženje obolelih od limfoma LIPA nastoji da  pruži podršku osobama obolelim od limfoma i članovima njihovih porodica kao i da podigne nivo informisanja o limfomu i važnosti pravovremene i tačne dijagnostike Donaciju finansijskih sredstava, koja su neophodna za realizaciju programskih aktivnosti udruženja predviđenih planom za period jul  -decembar 2016 u cilju sprovođenja projekta edukacije pacijenata putem webinara. Cilj projekta je da se pacijentima , njihovim porodicama kao i široj javnosti predoče osnovne činjenice o simptomima bolesti , dijagnostici , lečenju i očekivanim ishodima lečenja kao i da se pruže  odgovori na pitanja na koja nisu imali prilike do sada da dobiju odgovo 5/9/2016 1.353.000 RSD

Contact Details

You can contact with us by clicking here