Interakcije sa udruženjima pacijenata

2_Partnerships

Saradnja sa udruženjima pacijenata u  2017. godini

 Naziv Organizacije Pacijenata Svrha Organizacije Pacijenata Opis Sponzorstva  Datum Plaćanja Vrednost Sponzorstva(RSD) 
Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis  (UKUKS)  Udruženje za kronovu bolesti i ulcerozni kolitis  je osnovano sa ciljem da se  skrene  pažnja javnosti na postojanje inflamatornih bolesti creva koje su u porastu naročito kod mlađe populacije. Delatnost udruženja se svodi na organizaciju seminara i predavanja, izdavanje i distribuciju edukativnih materijala ,podizanje svesti o IBD-iju i problemima obolelih Donaciju finansijskih sredstava, koja su neophodna za štampanje ECCO-EFCCA  vodiča  za pacijente obolele od ulceroznog kolitisa u cilju edukacije i osnaživanja pacijenata kao i  obezbeđenja smernica o najboljoj praksi na evropskom nivou.   14/06/2017  200000 RSD
Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis  (UKUKS)  Udruženje za kronovu bolesti i ulcerozni kolitis  je osnovano sa ciljem da se  skrene  pažnja javnosti na postojanje inflamatornih bolesti creva koje su u porastu naročito kod mlađe populacije. Delatnost udruženja se svodi na organizaciju seminara i predavanja, izdavanje i distribuciju edukativnih materijala ,podizanje svesti o IBD-iju i problemima obolelih Finansijska podrška u skladu sa lokalnom  Takeda inicijatiovom "Step up for IBD" koja je  namenjena podizanju svesti o IBD-iju i na taj način poboljšanju uslova života i rada sa pacijentima  13/07/2017 123000 RSD
Udruženje za kronovu bolest i ulcerozni kolitis  (UKUKS)  Udruženje za kronovu bolesti i ulcerozni kolitis  je osnovano sa ciljem da se  skrene  pažnja javnosti na postojanje inflamatornih bolesti creva koje su u porastu naročito kod mlađe populacije. Delatnost udruženja se svodi na organizaciju seminara i predavanja, izdavanje i distribuciju edukativnih materijala ,podizanje svesti o IBD-iju i problemima obolelih Pokrivanje troškova honorara i  transfera   za predstavnika  Udruženja pacijanata tokom internog Takeda sastanka održanog u cilju informisanja Takedinih zaposlenih o problemima sa kojima se  susreću pacijenti u njihovim svakodnevnim  aktivnostima   27/07/2017 18500 RSD

Kontakt

Kontakt infromacije možete naći ovde