Takeda ir apņēmusies radīt korporatīvo vērtību, izstrādājot izcilus farmaceitiskos produktus un veicot korporatīvās pilsonības aktivitātes.

CSR pamatnostādnes

4 csr_block_001

CSR pamatnostādnes

Vairāk nekā 236 gadus kopš mūsu dibināšanas mēs turpinājām domāt, kā mēs veicam cilvēku veselību. Mēs nepārtraukti meklējam lietas, kuras mēs realizējam, arī mūsu CSR programmās.

UZZINĀT VAIRĀK


Pieeja cilvēktiesībām

4 csr_block_007

Cienīt cilvēktiesības.

Lai veicinātu cilvēku veselību, mums būs liela griba nodrošināt cieņu pret cilvēku tiesībām. Ņemot vērā šo uzskatu, Takeda respektē cilvēka cieņu un cilvēktiesības ne tikai mūsu darbiniekiem, bet arī visiem citiem, kuri ir iesaistīti mūsu uzņēmējdarbībā.

UZZINĀT VAIRĀK


Pieeja darbaspēkam

4 csr_block_006

Radīt darba vietas ar daudzveidību un enerģiju.

Lai palīdzētu pacientiem visā pasaulē, ir ļoti svarīgi, lai mēs uzņemtu dažādus cilvēkus kā mūsu komandas dalībniekus un kopīgi attīstītos. Mēs cenšamies kļūt par uzņēmumu, kas pieņem individuālās atšķirības visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma, vecuma vai rases, kā rezultātā katras personas iemaņas un iespējas ir visnotaļ.

UZZINĀT VAIRĀK


Pieeja videi

4 csr_block_005

Lai sasniegtu ilgtspējīgu globālo vidi.

Mēs uzskatām, ka, aizsargājot mūsu bagāto un skaisto dabu, tiek aizsargāta cilvēku veselība. Kā sabiedrība, kas iesaistīta cilvēku dzīvē, mēs pārvaldīsim vides jautājumus globālā mērogā un veicināsim saglabāšanas pasākumus.

UZZINĀT VAIRĀK


Korupcijas novēršanas pieeja

4 csr_block_004

Apņēmies cilvēku dzīvē, mēs būsim patiesi vairāk nekā citi.

Mēs cenšamies veikt uzņēmējdarbību, padarot sirsnību par mūsu galveno principu, neatkarīgi no apstākļiem: tas ir tas, ko nozīmē "Takeda-ism", kas iezīmē mūsu vērtības izjūtu (sirsnība: taisnīgums, godīgums un neatlaidība). Mēs ievērojam augstus ētiskos un morālos uzskatus, kas balstīti uz "Takeda-ism".

UZZINĀT VAIRĀK


Pieeja uzņēmumu pilsonības aktivitātēm

4 csr_block_003

"Neviens neatpalika" Mēs veicinām korporatīvo pilsonisko darbību, kas ir saskaņota ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG).

Mēs ceram, ka visiem pasaules iedzīvotājiem vienmēr ir labs laiks. Mēs veicināsim SDG īstenošanu, attīstot globālo veselības aprūpi un nodrošinot katastrofu skarto teritoriju rekonstrukcijas pasākumus un atbalstot tās.

UZZINĀT VAIRĀK