Aktivizēt piekļūstamību Aktivizēt piekļūstamību

Takeda ir apņēmies radīt korporatīvo vērtību, attīstot izcilus farmācijas produktus un veicot korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes.

Attieksme pret cilvēktiesībām

humanrights_1600x900

 

Ņemot vērā globālo perspektīvu, Takeda dara visu iespējamo, lai aizsargātu cilvēktiesības, izmantojot visu pievienotās vērtības veidošanas ķēdi.

UZZINĀT VAIRĀK


Attieksme pret darbiniekiem

csr_labour_02

 

Lai sasniegtu mūsu redzējumu par palīdzības sniegšanu pacientiem visā pasaulē, mēs veidojam uzņēmumu, kas var pilnībā izmantot mūsu daudzveidību un unikālo kultūru.

UZZINĀT VAIRĀK


Attieksme pret vidi

4 csr_block_005

 

Mēs attīstāmies vides, veselības un drošības jomās ar vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvu, lai izpildītu mūsu kā globāla uzņēmuma pienākumus.

UZZINĀT VAIRĀK


Pretkorupcijas pasākumi

4 csr_block_007

 

Takeda ir izveidojis vispārēju politiku korupcijas apkarošanai un turpina nodrošināt tās ievērošanu.

UZZINĀT VAIRĀK