Aktivizēt piekļūstamību Aktivizēt piekļūstamību

Sadarbība ar veselības aprūpes profesionāļiem

Sadarbība ar veselības aprūpes profesionāļiem

2021. gadā Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas (EFPIA) biedri atklās datus par finansiālo atbalstu, kas sniegts veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām 2020. gadā.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) Latvijā Atklātības kodekss paredz, ka katra dalībkompānija sniegtā finansiālā atbalsta datus veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām publicēs katru gadu par pilnu iepriekšējo gadu savā kompānijas mājas lapā līdz 30. jūnijam.

Takeda Latvia datu atklāšanas veidlapa 2018

Metodoloģiskās piezīmes 2018

Takeda Latvia datu atklāšanas veidlapa 2019

Metodoloģiskās piezīmes 2019

Takeda Latvia datu atklāšanas veidlapa 2020

Metodoloģiskās piezīmes 2020

Publicētos datus nedrīkst izmantot citam mērķim kā vienīgi saskaņā ar kritērijiem, kas minēti Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) Atklātības kodeksā par sniegto atbalstu veselības aprūpes profesionāļiem un veselības aprūpes organizācijām. Datu publicēšana nedod atļauju personām, kurām ir piekļuve mūsu kompānijas mājas lapai, veikt jebkādu veselības aprūpes profesionāļu datu analīzi, piemēram, salīdzināt datus ar citu SIFFA dalībkompāniju publicētajiem datiem to mājas lapās.

Kontaktinformācija:
E-pasts: lv-transparency.latvia@takeda.com
Tālrunis: +371 67840082