Ota saavutettavuus käyttöön Ota saavutettavuus käyttöön

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa

Teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö hyödyttää potilaita. Tämän yhteistyön ansiosta on kehitetty lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muutettu monien sairauksien vaikutusta elämäämme. Takeda on omistautunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä vaikeahoitoisiin sairauksiin erityisesti onkologian, tulehduksellisten suolistosairauksien ja keskushermostosairauksien alueella. Edellisten lisäksi Takeda tekee rokotetutkimusta. Tämän tutkimustoiminnan toteuttaminen edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Takeda Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset etuudet, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus. Julkistaminen koskee kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries Associations) jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Ohessa liitteenä vuoden 2020 etuuksia koskeva yhteenveto (HCP & HCO Julkistamistiedot 2020) ja muistio tietojen keruussa käytetyistä menetelmistä (Menettelytapamuistio 2020).

Menettelytapamuistio on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Takedan toimintatapoja näiden tietojen julkistamisen suhteen ja Takedalla käytössä olevia julkistettujen yhteistyön muotojen määritelmiä.

Kohteena ovat kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot. Suomessa julkistaminen koskee resepti- ja itsehoitolääkkeisiin liittyviä aktiviteetteja.

Merkityksellisimmät julkistamisen piiriin kuuluvat aktiviteettimme vuonna 2020 ovat:

  • Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, noin 40 000 €
  • Palvelu- ja konsulttipalkkiot, noin 130 000 €
  • Tutkimus- ja tuotekehitys, noin 90 000 €

Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta liitetiedostosta.

Takeda on pyrkinyt saamaan henkilöiltä suostumuksen etuuksien julkistamiseen terveydenhuollon ammattilaisten nimellä. Tämän vuoksi olemme pystyneet julkistamaan henkilöille maksetuista etuuksista lähes 90% yksilöidysti, ja loput yhteenvetomuotoisesti. Kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan organisaation nimellä. Myös T&K-toimintaan liittyvät etuudet ilmoitetaan yhteenvetomuotoisena kokonaissummana.

Shire Pharmaceuticals on nykyisin osa Takedaa. Suomessa lokakuusta 2020 alkaen yritykset ovat olleet yksi juridinen yhtiö. Julkistamisraportit on luotu ja julkistettu erillisinä lokakuuhun 2020 saakka, jolloin yritykset yhdistyivät yhdeksi juridiseksi yhtiöksi. Shire Finland julkistamisraportti on löydettävissä tästä linkistä.

Jos terveydenhuollon ammattilaisella tai organisaatiolla on kommentteja tai kysyttävää siitä, miten Takeda on käsitellyt hänen tietojaan, tai kysymyksiä menettelytapamuistiosta, julkistamisen sisällöstä tai Takedalla noudatettavasta yksityisyyden suojasta, hän voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen “transparencyfinland@takeda.com”.

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2020

Takeda Oy menettelytapamuistio 2020

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2019

Takeda Oy menettelytapamuistio 2019

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2018

Takeda Oy menettelytapamuistio 2018