Ota saavutettavuus käyttöön Ota saavutettavuus käyttöön

Yhteistyö

Teollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö hyödyttää potilaita. Tämän yhteistyön ansiosta on kehitetty lukuisia innovatiivisia lääkkeitä ja muutettu monien sairauksien vaikutusta elämäämme. Takeda on omistautunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä vaikeahoitoisiin sairauksiin erityisesti onkologian, tulehduksellisten suolistosairauksien ja keskushermostosairauksien alueella. Edellisten lisäksi Takeda tekee rokotetutkimusta. Tämän tutkimustoiminnan toteuttaminen edellyttää yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Takeda Oy on sitoutunut julkistamaan taloudelliset etuudet, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällä varmistetaan toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus. Julkistaminen koskee kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industries Associations) jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Ohessa on liitteenä vuoden 2019 etuuksia koskeva yhteenveto (HCP & HCO Julkistamistiedot 2019) ja muistio tietojen keruussa käytetyistä menetelmistä (Menettelytapamuistio 2019).

Menettelytapamuistio on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Takedan toimintatapoja näiden tietojen julkistamisen suhteen ja Takedalla käytössä olevia julkistettujen yhteistyön muotojen määritelmiä.

Kohteena ovat kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ja organisaatiot. Suomessa julkistaminen koskee resepti- ja itsehoitolääkkeisiin liittyviä aktiviteetteja.

Merkityksellisimmät julkistamisen piiriin kuuluvat aktiviteettimme vuonna 2019 olivat:

1. Tapahtumakustannuksiin osallistuminen, noin 270 000 €
2. Palvelu- ja konsulttipalkkiot, noin 130 000 €
3. Tutkimus- ja tuotekehitys, noin 60 000 €

Tarkemmat tiedot löytyvät oheisesta liitetiedostosta.

Julkistettua tietoa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mitä avoimuuden tavoitteesta on mainittu EFPIAn ohjeessa, joka koskee lääkeyritysten terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksamien taloudellisten etuuksien julkistamista. Tietojen julkistaminen ei tarkoita, että verkkosivuilla kävijöillä olisi yleinen lupa käsitellä edelleen terveydenhuollon ammattilaisia koskevaa tietoa, esimerkiksi verrata tietoja muiden EFPIAn jäsenten verkkosivuilla julkistettuihin tietoihin.

Takeda on pyrkinyt saamaan henkilöiltä suostumuksen etuuksien julkistamiseen terveydenhuollon ammattilaisten nimellä. Tämän vuoksi olemme pystyneet julkistamaan henkilöille maksetuista etuuksista lähes 90 % yksilöidysti ja loput yhteenvetomuotoisesti. Kaikki terveydenhuollon organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan organisaation nimellä. Myös T&K-toimintaan liittyvät etuudet ilmoitetaan yhteenvetomuotoisena kokonaissummana.

Jos terveydenhuollon ammattilaisella tai organisaatiolla on kommentteja tai kysyttävää siitä, miten Takeda on käsitellyt hänen tietojaan, tai kysymyksiä menettelytapamuistiosta, julkistamisen sisällöstä tai Takedalla noudatettavasta yksityisyyden suojasta, hän voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen transparencyfinland@takeda.com.

Tietojen julkistamiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Market Access & Public Policy johtaja Saku Torviseen, puh. 040 551 1119

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2019

Takeda Oy menettelytapamuistio 2019

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2018

Takeda Oy menettelytapamuistio 2018

Takeda Oy HCPHCO Julkistamistiedot 2017 

Takeda Oy menettelytapamuistio 2017