Tutkimus ja tuotekehitys

company_information_block_001

Takeda haluaa olla dynaaminen tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatio, joka pyrkii aidosti kehittämään innovatiivisia hoitoja. 

Takedan tutkimus- ja kehitysstrategia sekä keskeiset terapia-alueet

2.1-research-and-development_block_002

Jotta innovaatioilla olisi suurin mahdollinen vaikutus, Takeda keskittyy sellaisiin lääkehoidon osa-alueisiin, joissa yhtiö haluaa olla innovaation kärjessä – onkologia, gastroenterologia sekä keskushermostojärjestelmä –, joissa potilaan tarve on suuri, joissa Takeda voi hyödyntää omaa perusteellista tieteellistä asiantuntemusta, joissa Takedalla on vankka, viimeaikaisia menestyksiä sisältävä ansioluettelo, ja joissa Takedalla on tarkoitus jatkaa innovatiivisten uusien lääkkeiden keksimistä. Takeda myös jatkaa rokotteisiin liittyvän, maailmanlaajuista terveydenhuoltoa koskevan toiminnan kehittämistä. Takeda optimoi tuotantoprosessinsa niin, että se välittää yhtiön potilaille omistautumisen.

our_pipeline_block_004

Yhtiön tuotantoprosessia muokataan strategisesti kohdistamalla painopiste tarkemmin keskeisiin lääkehoidon osa-alueisiin ja ottaen innolla vastaan mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Yhtiö parantaa valmiuksiaan keskeisillä alueilla, joihin kuuluu esimerkiksi terapeuttisten mallien monipuolistaminen. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi suurimolekyyliset ja solupohjaiset hoidot, genomiikka ja datatiede sekä translationaalinen lääketiede. Yhtiöstä on nopeasti tulossa kumppanimoottori, joka luo yhteisvaikutusta maailmanluokan tutkijoiden sekä ulkoisten innovaattoreiden välillä. Yhtiö muuttaa yrityskulttuuriaan johtamisen sekä joustavuuden kautta, sekä pyrkimällä aktiivisesti luomaan yhteyden liikekumppaneiden ja suuntausten välillä alan sekä sisä- että ulkopuolella. Takeda edistää yrittäjähenkistä ajattelutapaa, jotta yhtiön johto kehittyy. Myös työntekijöiden asiantuntijuutta hyödynnetään, jotta asiakkaille voidaan tarjota paras mahdollinen tulos. Takeda luo innostavaa mahdollisuuksien ja vastuullisuuden yrityskulttuuria, jossa nopea päätöksenteko ja virheettömät suoritukset ovat yhtiön tuntomerkkejä.

Tunnustuksen antaminen innovaatiolle

Innovators in Science Award

Innovators in Science Award on vuosittain yhdelle lupaavalle, uransa alussa olevalle tutkijalle sekä vanhemmalla tutkijalle jaettava palkinto heidän työstään keskushermostosairauksien, gastroenterologian tai onkologian alueella. Palkinnon perusti marraskuussa 2016 New Yorkin tiedeakatemia, ja sitä tukee Takeda. Palkinto on arvoltaan 200 000 Yhdysvaltain dollaria ja sen tarkoituksena on tukea tutkijoiden omistautumista innovatiiviseen tutkimukseen. Palkinnon saajat tulevat eri puolilta maailmaa ja he erottuvat muista tutkijoista luovan ajattelunsa ja tutkimuksensa vaikuttavuuden ansiosta.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.takedainnovators.com


Aiheeseen liittyvä sisältö