Ota saavutettavuus käyttöönOta saavutettavuus käyttöön

Arvokkaan vanhenemisen salaisuus

Yli 230-vuotisen historiamme aikana liiketoimintamme on kehittynyt.

Harvat voivat väittää onnistuneensa kaikessa elämänsä varrella. Sama pätee yritysmaailmaankin – eivät kaikki liikeyritykset voi pysyä menestyvinä läpi koko toimintahistoriansa. Rehellinen ja käytännöllinen lähestymistapa on edellytys yrityksen kyvylle kehittyä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Olemme koko historiamme ajan olleet uskollisia juurillemme pysyen samalla avoimena uusille toimintatavoille – ja uskomme tehneemme sen tyylillä.

Tässä on arvokkaan vanhenemisen salaisuus yrityksille: 

Innovointi

Henkilökohtaista kehittymistä tulisi aina edistää, eikä yritystenkään tulisi koskaan tyytyä samaan vanhaan kaavaan – oli kyse sitten tuotetarjonnasta, tavasta palvella potilaita, tiimien keskinäisestä yhteistoiminnasta tai siitä, miten voimme auttaa apua tarvitsevia yhteisöjä ympäri maailmaa. Pyrimme jatkuvaan uudistumiseen, jotta voimme kehittää tehokkaampia prosesseja ja tuotteita.  

Muista, kuka olet

Hyvä itsetuntemus ja omien periaatteiden noudattaminen on vain hyväksi. Toimintamme taustalla on "takedaismiksi" kutsuttu yritysfilosofia, joka ohjaa päätöksentekoamme ja vaikuttaa yrityskulttuuriimme. Sen keskiössä on liiketoiminnan harjoittaminen tinkimättömällä tavalla – oikeudenmukaisesti, rehellisesti ja määrätietoisesti – ja menestyksemme on näiden perusarvojen ansiota.

Katso peiliin

Itsemme haastaminen kasvuun, kykyjen vahvistamiseen sekä potilaiden palvelemiseen paremmin on aina ollut meille tärkeää. Kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja tiedostaen epäonnistumisen mahdollisuuden. Olemalla rehellinen sen suhteen millainen yritys Takeda on, ei ole ainoastaan auttanut meitä tulemaan vahvemmaksi vuosien varrella, vaan se on myös antanut meille kyvyn tehdä parempia liiketoimintaa koskevia päätöksiä.

Hyvien kumppanuussuhteiden luonti

Hyvänä yhteistyökumppanina oleminen ja hyvien yhteistyökumppaneiden valinta on tärkeää sekä pitkän aikavälin henkilökohtaiselle kasvulle että yhtiön kasvulle. Kumppaneidemme ansiosta pystymme palvelemaan useampia potilaita. Tutkimusorganisaatiot, yliopistot, potilasjärjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt ovat vain muutamia esimerkkejä vuosien varrella luoduista kumppanuussuhteistamme. Ilman heitä yhtiömme ei kehittyisi.

Ihmiset ovat kaikki kaikessa

 

Loppujen lopuksi olemme vain ihmisiä palveleva ihmisjoukko. Meillä potilas, asiakas sekä työntekijämme ovat aina toimintamme keskipisteessä, koska ihmiset ovat etusijalla. Sen me pidämme aina mielessä.