korporatiivne vastutus

Takeda on pühendunud ettevõtte väärtuse loomisele, arendades välja silmapaistvaid farmaatsiatooteid ja seades sealjuures alati esikohale patsiendi vajaduse. 


Inimõigused

CSR_humanrights

Inimõiguste austamine.

Inimeste tervise toetamiseks on meil tugev tahe tagada inimeste õiguste austamine. Sellest seisukohast lähtuvalt austab Takeda inimväärikust ja inimõigusi nii meie töötajate kui ka kõigi teiste seas, kes on meiega seotud.

Lisateave


Mitmekesine meeskond

CSR_labour

Organisatsioonikultuuri loomine mitmekesisuse ja energiaga.

Ülemaailmsete patsientide abistamiseks on hädavajalik, et me tervitame erinevaid inimesi meie meeskonna liikmetena ja kasvame koos. Meie eesmärk on ettevõte, mis aktsepteerib individuaalseid erinevusi, toetab multikultuursust ja tekitab igas töötajas tunde, et ta on hinnatud, tähtis ja võrdne meeskonnaliige. 

Lisateave


Hoolimine keskkonnast

4 csr_block_005

Eesmärgiga saavutada jätkusuutlik globaalne keskkond.

Leiame, et meie rikkaliku ja ilusa looduse kaitsmine aitab kaitsta inimeste tervist. Kuna meie põhimõte on patsiendikesksus, siis osaleme keskkonna kaitsmise küsimustes ülemaailmsel tasandil ja edendame kaitsealaseid tegevusi.

Lisateave


Korruptsioonivastane võitlus

CSR_anti-corruption

Olles pühendunud inimeste elule, peame olema siiramad ja ausamad rohkem kui keegi teine.

Meie eesmärgiks on selline äritegevus, mis põhineb siirusel, õiglusel, aususel ja püsivusel - see ongi see, mis on "Takeda-ism", mis väljendab meie väärtushinnanguid. Me järgime kõrgeid eetilisi ja moraalseid põhimõtteid. 

Lisateave