Korporatiivne filosoofia

Missioon

Meie missioon on püüelda kogu maailma inimeste parema tervise ja helgema tuleviku poole, kasutades juhtivat meditsiinilist innovatsiooni

Visioon 2025

Me teenime oma patsientide huve, kus nad ka poleks. Tänu Takeda-ismile teenime ära ühiskonna ja klientide usalduse. Meid tunnustatakse maailmatasemel, sest me oleme kiired ja innovaatilised ning need omadused aitavad meil luua jätkusuutliku töövoo ja kasvada aastast aastasse.

Väärtused

Strateegiline kava

Meie visiooni saavutamise etapid on sätestatud meie strateegias:
Me keskendume väärtustele, inimestele, uurimis- ja arendustööle ja ettevõtlustulemile, sest need aitavad meil jõuda Visioon 2025-ni. Neid tuleb regulaarselt üle vaadata, et tagada nende asjakohasus.

Väärtused

 

Takeda-ism (ühtsus, õiglus, ausus ja sihikindlus) ja neli prioriteeti (patsient, usaldus, maine, ettevõte) on meie töösse sügavalt sisse juurdunud, et tagada keskendumine kvaliteedile ja õigesti tegutsemisele igal ajal.

 

Takeda rajab patsiendikeskset ja kliendile orienteeritud organisatsiooni. Meie kohalikel organisatsioonidel on võimekus reageerida klientide vajadustele parimal viisil.
Meie töötajatel on võimalik areneda ja õilmitseda mitmekesises ja paindlikus organisatsioonis.

Takeda juhid omavad strateegilise mõtlemise võimet, leiavad uuenduslikke viise patsientide teenimiseks, ühiskonna usalduse pälvimiseks, meie maine tugevdamiseks ja ettevõtte kasvatamiseks. Nad loovad keskkonna, mis inspireerib ja võimaldab inimestel koostööd teha ja organisatsiooni edasi viia. Nad keskenduvad meie paarile kindlale prioriteedile ja annavad parimaid tulemusi. Ja nad suurendavad meie organisatsiooni võimakust nüüd ja tulevikus.

Uurimis- ja arendustöö

 

Takedal on keskendunud ja maailmatasemel uurimis ja arendustöö mootor, mis mõjutab patsientide elu, tehes teaduse abil elumuutvaid ravimeid. Meie püüdlused on keskendunud onkoloogilisele, gastroenteroloogilisele ja kesknärvisüsteemiga seotud ravivaldkondadele, kes tahame olla innovatsiooni esirinnas.

Meil on olemas ka huvitavad viimases uurimisfaasis vaktsiinikandidaadid dengue-palavikule ja noroviirusele ning varajased uurimisprogrammid kardiovaskulaarsete haiguste vallas. Teeme uurimistööd nii ettevõttesiseselt kui ka -väliselt, et meid peetaks oma valdkonna parimateks koostööpartneriteks.

Äriline
Sooritusvõime

 

Takeda toetab müügimahu kasvu oma gastroenteroloogia ja onkoloogia ülemaailmse portfelliga ning äritegevusega kasvavatel turgudel. Meil on olemas finantsdistsipliin kasumliku kasvu tagamiseks, pakkudes samas kõige laiemat võimalikku ligipääsu meie ravimitele.


Seotud sisu