Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες μας

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να αγωνιζόμαστε για την καλύτερη υγεία και ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, μέσω κορυφαίων καινοτομιών στον τομέα της ιατρικής

Όραμα για το 2025

Ικανοποιούμε τις ανάγκες των ασθενών μας, όπου και αν βρίσκονται. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των πελατών μέσω του «Takeda-ism». Είμαστε αναγνωρισμένοι ως οι καλύτεροι στην κατηγορία μας, λόγω της ευελιξίας και της καινοτομίας, που μας βοηθούν να διαμορφώσουμε ένα σταθερό αγωγό ανάπτυξης και να επιτύχουμε την ανάπτυξη, κάθε χρόνο.

Αξίες

Στρατηγικός χάρτης πορείας

Ο Στρατηγικός Χάρτης μας διαθέτει τέσσερις πυλώνες που περιγράφουν τα βήματα για να επιτύχουμε το Όραμά μας για το 2025. Θα εστιάζουμε στις αξίες, τους ανθρώπους, την Έρευνα & Ανάπτυξη και την επιχειρηματική απόδοση, καθώς θα μας βοηθούν να προχωρούμε προς το Όραμά μας για το 2025. Όλα αυτά πρέπει να εξετάζονται τακτικά, ώστε να καταγράφεται η πρόοδος και να διασφαλίζεται ότι συνεχίζουμε κανονικά προς το Όραμά μας για το 2025.

Ορίζουμε σαφείς στόχους, σχέδια και δείκτες απόδοσης, για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ασθενών μας, όπου κι αν βρίσκονται, και για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και των
πελατών μας.

Αξίες

Οι αρχές του «Τακεδαϊσμού» (Ακεραιότητα, Αμεροληψία, Ειλικρίνεια, Επιμονή) και οι προτεραιότητες του Ασθενή, της Εμπιστοσύνης, της Φήμης και της Επιχείρησης είναι βαθιά ριζωμένες στους τρόπους εργασίας μας. Τις χρησιμοποιούμε για να λάβουμε αποφάσεις και να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα διασφαλίσουν τη δέσμευσή μας στην ποιότητα και στο να κάνουμε το σωστό, κάθε φορά.

Η Takeda επιδεικνύει μια αέναη αφοσίωση στους ασθενείς και οικοδομεί έναν οργανισμό επικεντρωμένο στον ασθενή και στον επαγγελματία υγείας. Οι τοπικοί μας οργανισμοί μπορούν να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των ασθενών και των πελατών.

Οι εργαζόμενοί μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Δημιουργούμε ένα ποικιλόμορφο, ανοιχτό, ασφαλές, ειλικρινές και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν, να αποδώσουν τα μέγιστα και να αναπτυχθούν ως άτομα.

Οι διευθύνοντες την Takeda επιδεικνύουν στρατηγική σκέψη, βρίσκουν καινοτόμους τρόπους να υπηρετούν τον ασθενή, οικοδομούν εμπιστοσύνη με την κοινωνία, ενισχύουν τη φήμη μας και αναπτύσσουν την δραστηριότητά μας. Δημιουργούν ένα περιβάλλον που εμπνέει και επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεργάζονται και να προωθούν τον οργανισμό. Εστιάζουν στις καθορισμένες μας προτεραιότητες και αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Και αυξάνουν τις δυνατότητες του οργανισμού μας, σήμερα και για το μέλλον.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η Takeda έχει μια παγκόσμιας κλάσης μονάδα Έρευνας & Ανάπτυξης, που συμβάλλει σημαντικά στη ζωή των ασθενών μεταφράζοντας την επιστήμη σε φάρμακα που αλλάζουν τη ζωή.

Ως εταιρεία που καθοδηγείται από την Έρευνα & Ανάπτυξη , εστιάζουμε τις ερευνητικές μας προσπάθειες στους τομείς που θέλουμε να είμαστε στην αιχμή της καινοτομίας. Διαθέτουμε ερευνητικά κέντρα που εστιάζουν στους τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς τομείς της ογκολογίας, της γαστρεντερολογίας (GI), των σπάνιων νόσων και της νευρολογίας.

Η παραγωγική μας μονάδα Έρευνας & Ανάπτυξης χρησιμοποιεί μια συνδυαστική προσέγγιση εσωτερικής και εξωτερικής καινοτομίας για την παροχή μιας βιώσιμης γραμμής παραγωγής. Φιλοδοξούμε, επίσης, να γίνουμε από τους καλύτερους εταίρους στον κλάδο.

Επιχειρηματικό Μέρος
Απόδοση

Η Takeda εστιάζει στην μακροπρόθεσμη και επικερδή πρόοδο μέσω έξι επιχειρηματικών κινήτρων. Αυτά περιλαμβάνουν τους τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς μας τομείς της ογκολογίας, της γαστρεντερολογίας (GI), των σπάνιων νόσων και της νευρολογίας, και δύο επιπλέον τομείς, των θεραπειών με παράγωγα πλάσματος (PDT) και των εμβολίων. Η ισχυρή οικονομική πειθαρχία μας βοηθά να πετυχαίνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη και να προσφέρουμε την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα φάρμακά μας. Όλα αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να κάνουμε περισσότερα για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των ασθενών.


Σχετικό περιεχόμενο