Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Σχέσεις με Συλλόγους Ασθενών

2_Partnerships

sdfsdfsdf

Disclosure Reports - Εκθέσεις δημοσιοποίησης

Report 2020 (Greek)

Report 2020 (English)

Disclosures Archive

sdfsdf


Takeda Hellas S.A.

Green Plaza, Building B,59-61 Ag.Konstantinou St.,Maroussi, 15124, Athens

Greece

Call Center: +30 210 6387800