Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Ανάπτυξη εμπιστοσύνης και φήμης με βασικό άξονα τις αξίες μας

Η Takeda δεσμεύεται να χτίσει εμπιστοσύνη και φήμη, μέσα από διαφανείς αλληλεπιδράσεις με την κοινωνία. Οι προσπάθειες εξωστρέφειας βασίζονται στον πυρήνα των αξιών μας, για κάθε πελάτη και ασθενή, με επίκεντρο την πρωτοβουλία.

 


Takeda Global

Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας