Το ταξίδι και το έργο της Takeda

Το ταξίδι της Takeda θα επεκταθεί και θα πρωτοπορήσει στη μετάφραση της επιστήμης σε εξαιρετικά πρωτοποριακά φάρμακα, ενώ η εταιρεία θα διατηρεί την ευελιξία της ως παγκόσμιος βιοφαρμακευτικός ηγέτης που βασίζεται στις αξίες και καθοδηγείται από την Έρευνα & Ανάπτυξη.

Έρευνα και Aνάπτυξη της Takeda

Eρευνα και Aνάπτυξη
Eρευνα και Aνάπτυξη
Eρευνα και Aνάπτυξη

Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά του τμήματος Ε&Α μας. Οι ερευνητές και οι επιστήμονες εργάζονται με σθένος για να φέρουν τις επιστημονικές εξελίξεις από τα εργαστήρια στους ασθενείς παγκοσμίως

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ