Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητης ενέργειας από την χρήση κάποιου φαρμακευτικού προϊόντος της Takeda, ενημερώστε μας, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: +30 210 6387 800

email: [email protected]

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Takeda Hellas

Τηλ.: +30 210 6387800

email: [email protected]