Η ΕΚΕ της Takeda

Η Takeda δεσμεύεται να δημιουργήσει εταιρική αξία αναπτύσσοντας σημαντικά φαρμακευτικά προϊόντα και διεξάγοντας δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ως εταιρικοί πολίτες, σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για τους ασθενείς.

Βασικές πολιτικές για την ΕΚΕ

Στα περισσότερα από 235 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς να συμβάλλουμε στην υγεία των ανθρώπων. Αναζητούμε συνεχώς ιδέες, πραγματοποιώντας αυτές τις σκέψεις και στα προγράμματα ΕΚΕ μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για να συμβάλουμε στην υγεία των ανθρώπων, έχουμε ισχυρή βούληση να διασφαλίσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με γνώμονα αυτή την άποψη, η Takeda σέβεται την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και όλων όσων ασχολούνται με την επιχείρησή της.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση στην εργασία

Δημιουργία χώρου εργασίας με ποικιλία και ενέργεια.

Για να συνεισφέρουμε στους ασθενείς σε όλο τον κόσμο, είναι επιτακτική η ανάγκη να καλωσορίζουμε διαφορετικούς ανθρώπους ως μέλη της ομάδας μας και να εξελισσόμαστε μαζί. Στόχος μας είναι να γίνουμε μια εταιρεία που αποδέχεται τη διαφορετικότητα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή φυλής.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση του περιβάλλοντος

Με στόχο την επίτευξη ενός βιώσιμου παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Θεωρούμε ότι η προστασία της πλούσιας και όμορφης φύσης μας οδηγεί στην προστασία της υγείας των ανθρώπων. Ως εταιρεία που ασχολείται με τη ζωή των ανθρώπων, θα διαχειριστούμε περιβαλλοντικά ζητήματα σε παγκόσμια κλίμακα και θα προωθούμε δραστηριότητες διατήρησης.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση της καταπολέμησης της διαφθοράς

Δεσμευμένοι στη ζωή των ανθρώπων, θα είμαστε ειλικρινείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.

Στόχος μας είναι να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες, κάνοντας την ειλικρίνεια την πρωταρχική μας αρχή, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις: αυτό είναι το "Takeda-ism", το οποίο περιγράφει την αίσθηση της αξίας μας (ειλικρίνεια: δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και επιμονή). Συμμορφωνόμαστε με υψηλές δεοντολογικές και ηθικές απόψεις βασισμένες στο "Takeda-ism".

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση στις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

"No one left behind" Προωθούμε δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τους πολίτες ευθυγραμμισμένες με τις αρχές των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs).

Ελπίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα έχουν πάντα μια ευεξία. Θα συμβάλουμε στην υλοποίηση των SDG, αναπτύσσοντας παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη και πρόσβαση και υποστηρίζοντας δραστηριότητες για την ανασυγκρότηση των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ