Θέσεις & Κατευθυντήριες Γραμμές

Ο «Τακεδαϊσμός» (Ακεραιότητα: δικαιοσύνη, ειλικρίνεια, επιμονή), το ιδρυτικό πνεύμα που καλλιεργείται στην ιστορία μας των 235 ετών, χρησιμεύει ως βάση για τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας, καθώς τοποθετούμε τον ασθενή στο επίκεντρο και δίνουμε προτεραιότητα στην οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Θέσεις

Παγκόσμια τιμολόγηση

Πνευματική ιδιοκτησία για πρόσβαση στην ιατρική

Αξιολόγηση της Τεχνολογίας της Υγείας (HTA)

Βιοϊσοδύναμα φάρμακα

*Για τις ιαπωνικές εκδόσεις αυτής της ενότητας, κάντε κλικ εδώ.

Κατευθυντήριες γραμμές

Προμηθευτές

Περιβάλλον, Υγεία και Ασφάλεια (ΠΥΑ)

 

Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Δραστηριότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης>