Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

H Εταιρική κοινωνική ευθύνη της Takeda

Η Takeda δεσμεύεται να δημιουργήσει εταιρική αξία, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά φαρμακευτικά προϊόντα και διεξάγοντας δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώματα

Έχοντας παγκόσμια προοπτική, η Takeda καταβάλλει τις μέγιστες προσπάθειες για να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αξιών.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση στην εργασία

Για να επιτύχουμε το όραμά μας να βοηθήσουμε ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργούμε έναν οργανισμό που μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως την ποικιλομορφία και τη μοναδική μας κουλτούρα.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση στο περιβάλλον

Προοδεύουμε στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας (EHS), τόσο με μεσοπρόθεσμη όσο και με μακροπρόθεσμη προοπτική, για να φέρουμε εις πέρας τις ευθύνες μας ως παγκόσμια επιχείρηση.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προσέγγιση στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Takeda έχει καθιερώσει ένα πλαίσιο παγκόσμιων πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και συνεχίζει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτές.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ