Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας Ενεργοποίηση των λειτουργιών προσβασιμότητας

Όροι  και Προϋποθέσεις Χρήσης Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Καλώς ήλθατε στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία της TAKEDA, η χρήση της οποίας υπόκειται στους ακόλουθους Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Η Takeda είναι ένας παγκόσμιος Ομιλος Εταιρειών. Η Takeda περιλαμβάνει τη μητρική εταιρεία Takeda Pharmaceutical Company Limited καθώς και τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες (μαζί «Takeda» ή «Εμείς»).

Στην Ελλάδα ο Ομιλος Takeda δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας TAKEDA ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αγ. Κωνσταντίνου 59-61, Μαρούσι Αττικής 15124, τηλ:+302106387800. Η Ηλεκτρονική Επικοινωνία είναι ένα εργαλείο που απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας και μόνο και αφορά στην παροχή πληροφοριών ενημέρωσης, ως αναλύεται.

1.Χρήση της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής της Takeda

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας συμφωνείτε και αποδέχεσθε χωρίς περιορισμό και προϋποθέσεις τους Ορους και Προϋποθέσεις Χρήσης και αναγνωρίζετε ότι υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ υμών και της Takeda σχετικά με το θέμα αυτό. Κατά τη χρήση της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας δεσμεύεσθε να ενεργείτε κατά τον νόμο και να μην προβαίνετε σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την λειτουργία της ή να εμποδίσουν τη χρήση και την αξιοποίησή της από τους χρήστες γενικώς. Δεσμεύεσθε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική Επικοινωνία προκειμένου να αναρτάτε περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό ή προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία κάποιου μέρους, ή οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, προάγει πράξεις εναντίον του νόμου, ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, είναι παραπλανητικό, περιέχει υβριστικά, άσεμνα, χωρίς σεβασμό ή απειλητικά σχόλια, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, έχει σκοπό την τεχνική αποδιοργάνωση αυτής της Επικοινωνίας, προσφέρει μη – εγκεκριμένες ιατρικές πληροφορίες. Το περιεχόμενο οποιασδήποτε επικοινωνίας, την οποία αποστέλλετε στην Takeda μέσω της παρούσας Επικοινωνίας, θα θεωρηθεί μη εμπιστευτικό και ελεύθερο από δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η Ηλεκτρονική Επικοινωνία ρητώς δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για λόγους αναφοράς Φαρμακοεπαγρύπνησης, στην οποία εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες γνωστοί στους χρήστες της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Δεδομένου ότι η Ηλεκτρονική Επικοινωνία προορίζεται αποκλειστικά και μόνο να χρησιμοποιηθεί από Επαγγελματίες Υγείας, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να διαφυλάξει ότι τρίτοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

2.Σκοπός της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της Takeda και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν είναι να σας ενημερώσει για δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προϊόντα της Takeda, για εκδηλώσεις και δραστηριότητες τρίτων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να σας παρέχει πληροφορίες, υπηρεσίες και υλικό που έχετε αιτηθεί, και να βελτιώσει τις σχετικές υπηρεσίες. Ολες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία προορίζονται για πληροφοριακούς και ενημερωτικούς σκοπούς μόνο, απευθύνονται σε Επαγγελματίες Υγείας και δεν έχουν σκοπό να αποτελέσουν υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής ή συστάσεων από Επαγγελματίες Υγείας, ούτε απευθύνονται στο γενικό κοινό. Ουδέν στοιχείο από την Ηλεκτρονική Επικοινωνία πρέπει να θεωρηθεί ως προώθηση, διαφήμιση ή υπόδειξη για συνταγογραφούμενο φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι υπό ανάπτυξη.

3. Χρήση του Περιεχομένου και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ολο το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας υπόκειται σε προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (© Takeda). Επιτρέπεται να κατεβάσετε, να εμφανίσετε στην οθόνη ή να εκτυπώσετε πληροφορίες από την Ηλεκτρονική Επικοινωνία, αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, για εκπαιδευτική και επιστημονική εργασία. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε τροποποίηση για περαιτέρω αναπαραγωγή του Περιεχομένου. Το Περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Takeda. Η Ηλεκτρονική Επικοινωνία και το Περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των κειμένων και μέρος αυτών και των φωτογραφιών και εικόνων («Περιεχόμενο») αποτελούν ιδιοκτησία της Takeda, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών και/ή των συνεργατών της. Ουδεμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε σήμα, ευρεσιτεχνία, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσία, τεχνολογία, προϊόντα, μεθόδους και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (καταχωρημένα ή μη) ιδις Takeda, των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών και/ ή των συνεργατών της χορηγείται σε εσάς ή υπονοείται.

4. Πληροφορίες «ως έχουν»

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία παρέχονται «ως έχουν». Η Takeda θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο δεν εγγυάται, ούτε υπονοεί, οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με το Περιεχόμενο, την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα, ποιότητα, πληρότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του Περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Η Takeda δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υπαιτιότητα που προέρχεται από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ή με το περιεχόμενό της. Η Takeda ούτε εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του Περιεχομένου της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας από εσάς δεν θα παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων μερών που δεν ανήκουν στην Takeda, τις θυγατρικές ή στις συνδεδεμένες εταιρείες. Συμφωνείτε ότι η πρόσβαση και η χρήση της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και του Περιεχομένου της από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.

5.Αποκλεισμός Ευθύνης

Η Takeda και κάθε μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή και την παροχή της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας, ή την αδυναμία πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, ή με τη στήριξή σας σε πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν, ή σφάλματα ή παραλείψεις στο Περιεχόμενο αυτής. Η Takeda ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική ή άλλη ζημία ή βλάβη, απολεσθείσα ευκαιρία, αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη οποιουδήποτε είδους, που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος αυτής ή οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Ο αποκλεισμός της ευθύνης που προβλέπεται εδώ περιλαμβάνει ζημία που μπορεί να επηρεάσει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης ζημίας από κάθε είδους ιό.

6.Ιδιωτικότητα

Η Takeda σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Ανατρέξατε στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας της Takeda που επεξηγεί αναλυτικά το πλαίσιο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Ηλεκτρονική Επικοινωνία και τα δικαιώματα των χρηστών.

7. Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους, εφόσον υφίστανται τέτοιοι, παρέχονται προς διευκόλυνση. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Takeda σχετικά με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία αυτών των ιστότοπων, και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημίες προκύψουν από το περιεχόμενο αυτών ή τη λειτουργία τους. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστότοπο τρίτου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Takeda εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα τον εν λόγω ιστότοπο ή το περιεχόμενο αυτού. Η διασύνδεση προς την Ηλεκτρονική Επικοινωνία ή οποιαδήποτε σελίδα σχετικά με αυτήν δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Takeda.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Οροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, το Περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και η χρήση αυτής διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει που σχετίζεται με την Εφαρμογή, εάν δεν επιλυθεί με τρόπο φιλικό, είναι τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών

9. Ανανέωση των Ορων Χρήσης

Η Takeda δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Ορους Χρήσης της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας από καιρού εις καιρόν, με ισχύ από την ανάρτησή τους, καλείσθε συνεπώς να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό τους.

Δείτε επίσης : Επισημείωση Ιδιωτικότητας στα πλαίσια Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2024