Aktivér tilgængelighed Aktivér tilgængelighed

Samarbejdsaftaler Takeda

Cropped Corporate

Takeda samarbejder med forskellige patientforeninger for at forbedre livssituationen for mennesker, der rammes af sygdom. Derfor ønsker vi en konstruktiv dialog med relevante patientforeninger. Takeda er kun interesseret i et samarbejde til glæde for to ligeværdige parter. Integritet og troværdighed er centrale begreber i vores samarbejdsaftaler.

Etiske regler

Som medlem af Lif lever Takeda op til etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Modtager: FAIM (Foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives i forbindelse med afholdelsenen af konference på Christiansborg 23. marts 2018 vedr. autoimmune sygdomme
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: FAIM (foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives til afholdes af et Roundtable møde med andre patietnforeninger og eksperter, som opfølgning på mødet på Christiansborg
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: LYLE (Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS)

 • Støtten gives til afholdelse af to temadage
 • Beløbet er 70.000 DKK (35.000 DKK pr. møde)

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen (CCF)

 • Støtten gives i forbindelse med produktion af et informationshæfte vedr. ernæring og lisstil ved inflammatoriske tarmsgydomme
 • Beløbet er 14.625 DKK

Modtager: Herlev og Gentofte Hospital

 • Delvis aflønning af en pd.d studerende i forbindelse med Ultrasound IBD projekt
 • Beløbet er 100.000 DKK 

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Støtten gives til udarbejdelse af to foldere omhandlende; "Retningslinjer for behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom med biologiske lægemidler" og "Kroniske inflammatoriske tramsygdomme: behandling under graviditet og amning"
 • Beløbet er 201.850 DKK

Modtager: LyLe

 • Støtten gives til afholdelse af fokusgruppe møde for unge med Hogkin Lymfom.
 • Beløbet er 45.000 DKK

Modtager: Patientforeningen for lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med udarbejdelse af spørgeguide for patienter til deres forberedelse til konsultation hos lægen
 • Beløber er 19.000 DKK

Modtager: Patientforeningen for lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med genoptryk af pjecen "Et godt liv med åndenød"
 • Beløber er 15.000 DKK

Modtager er: Colitis-Crohn Foreningen

 • Takeda har indvilliget i at stille en App samt invitationer/informationsmaterialer tilgængelig for selekterede eksterne interessenter for at øge awareness om det at leve med IBD
 • Beløb 0 DKK

Modtager: Dansk Myelomatose Forening

 • Støtten gives til afholdelse af 20 års jubilæumsweekend i marts måned
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Familieambulatoriet Slagelse

 • Støtten gives i form af et ”Gravid kit” bestående af de vitaminer der anbefalet i forbindelse med en graviditet.  ”Gravid kit” udleveres til udsatte og belastede patienter på ambulatoriet..
 • Det støttes med 200 ”Gravid kit” om året

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives til udarbejdelse af en bog om lungekræft til børn i alderen 9-12 år.
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med organiseringen af et møde på Christiansborg. Patientforeningen ønsker at øge det politiske fokus på lungekræft og få lungekræft på den politiske agenda.
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: LyLe Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

 • Støtten gives i forbindelse med en oplysningskampagne omkring Leukæmi organiseret af Patientforeningen.
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Støtten gives til udvikling af en hjemmeside i forbindelse med DIB-studiet (Dansk IBD BioBank studie).
 • Beløbet er DKK 50.000

Modtager: Børnecancerfonden

 • Støtten gives til Børnecancerfonden via Team Rynkeby
 • Beløbet er DKK 40.000

Modtager: Aalborg Hospital - Ambulatorie for medicinske Mave-Tarm Sygdomme

 • Uddannelse af ungeambassadører/sundhedsprofessionelle, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. 
 • Beløbet er DKK 13.400

Modtager: Rigshospitalet - Onkologisk afdeling

 • Opgradering af NGS-maskine
 • Beløbet er DKK 145.000

Modtager: Rigshospitalet - Onkologisk afdeling

 • Undervisningsforløb for patienter og pårørende med fokus på livet som myelomatosepatient omfattende fysiske, psykiske, sociale og eksistentielleaspekter af sygdommen. 
 • Beløbet er DKK 65.000

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Støtten gives i forbindelse med kampagnen "Skridt for IBD" for der samles penge ind til Børn med IBD. Kampagnen forløber fra den 16. april til 13. maj.
 • Beløb: 100.000 DKK

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteløb. Helteløb er et tiltag, der skal invitere og inspirere til leg og bevægelse blandt voksne og børn. Igennem løbet skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for andre børn, der nødvendigvis ikke har de samme muligheder, da overskuddet fra løbet går til Legeheltene.
 • Legeheltene har til formål at aktivere indlagt børn gennem leg og bevægelse, for at sikre at børnenes udvikling ikke går i stå under indlæggelsen.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteløb i Danmark

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteakademiet. Helteakademiet er et tiltag, der skal invitere og inspirere til bevægelse udenfor hospitalerne. Helteakademiet er et tilbud om ugentlig fodboldtræning, og er specielt udviklet for børn og unge med alvorlige eller kroniske sygdomme, som er tilknyttet hospitalet, men som er hjemme for en periode.
 • Helteakademiet henvender sig til både drenge og piger i alderen 6-14 år.
 • Træningen vil tage udgangspunkt i børnenes niveau, muligheder og fysiske evner. Formålet er at børnene bliver udfordret – men at fokus er på at have det sjovt fremfor alt.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteakademiet i Danmark

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Årets Refleksdag er et tiltag, der skal være med til at sikre, at vi får flere i Danmark til at bruge refleks, når de færdes i trafikken – også når de dyrker motion. Dette skal gerne være med til at mindske antallet af trafikulykker i Danmark.
 • Beløb: 10.000 reflekser som anvendes til Refleksløbet og Refleksdagen

Modtager: Børnecancerfonden

 • Støtten gives til Børnecancerfonden via Team Rynkeby
 • Beløb: 40.000 DKK

Modtager: Scleroseforeningen

 • Støtten gives til Scleroseforeningen via Cykelnerven
 • Beløb: 25.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives til at forandre foreningens nyhedsbreve og med ekstern hjælp bringe artikler med nyeste viden inden for området lungekræft.
 • Beløb: 10.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtte giver i forbindelsemed afholdelse af foreningens årsmøde på International Lung Cancer Day 19. november 2020. På grund af Corona blev mødet aflyst og vil blive gennemført 19. maj, 2021. 

 • Beløb: 30.000 DKK

Modtager: Patientforeningen LyLe

 • Støtten gives til afholdelse af et webinar for medlemmer med emnet hæmatologiske sygdomme og stress set I lyset af Corona-situationen i Danmark.

 • Beløb: 10.000 DKK

Modtager: Patientforeningen LyLe

 • Støtten gives til at muliggøre aktiviteter, der skaber opmærksomhed om hæmatologiske sygdomme i september måned 2020 i anledning af “Blood Cancer Awareness Month”.

 • Beløb: 10.000 DKK

Modtager: Patientforeningen LyLe

 • Støtten gives til til arbejde med at opdatere og nytænke elektronisk kommunikation med mellemmerne.

 • Beløb: 18.600 DKK

Modtager: Patientforeningen Fabry

 • Støtten gives tilFabry i Danmark som hjælp til at kunne gennemføre den årlige Fabry familieweekend in September 2020 for Fabry patienter og familier.

 • Beløb: 18.200 DKK

Modtager: Sydvestjysk Sygehus

 • Støtten gives til udvikling af en ny digital platform til undervisning af nydiagnosticerede patienter med IBD.

 • Beløb: 100.000 DKK

Modtager: Danmarks Bløderforening

 • Støtten gives til produktion af portræt-film med patienter samt en annonce i foreningens blad i forbindelse med 50 års jubilæum 2020

 • Beløb: 44.531 DKK

Modtager: Patientforening Fabry

 • Støtten gives til gennemførelse af foreningen Fabry Patientforening Danmark’s årlige Fabry familie-weekend for patienter og pårørende.

 • Beløb: 18.200 DKK

Modtager: Danmark Bløderforening

 • Støtten gives til produktion af protrætfilm, træningsvideoer og podcasts.

 • Beløb: 33.000 DKK

Modtager: Patientforening LyLe

 • Støtten gives til betaling af lokaleleje i forbindelse med gennemførelse af strategiseminar med bestyrelsen.

 • Beløb: 5.922 DKK

Modtager: Rigshospitalet TXID amb

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Vejle Sygehus Hæmatologisk ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 240.000 kr

Modtager: Rigshospitalet Infektions Medicinsk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 75.000 kr

Modtager: Rigshospitalet Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 120.000 kr

Modtager: Odens Universitetshospital Neurologisk                Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 30.000 kr

Modtager: Rigshospitalet Hæmatologisk Afdeling

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Roskilde Hospital Hæmatologisk Afdeling

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er

 • Beløb: 9.000 kr

Modtager: SMILFonden

 • Støtte til SMILFondens Julemissionen, som spreder julestemning og aktiviteter for hospitals indlagte børn og deres familier en pause fra et hårdt og anstrengende behandlingsforløb.
 • Beløb: 40.573,70 DKK

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteløb. Helteløb er et tiltag, der skal invitere og inspirere til leg og bevægelse blandt børn og deres forældre. Igennem løbet skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for andre børn, der nødvendigvis ikke har de samme muligheder, da overskuddet fra løbet går til Legeheltene.
 • Legeheltene har til formål at aktivere indlagt børn gennem leg og bevægelse, for at sikre at børnenes udvikling ikke går i stå under indlæggelsen.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteløb i Danmark

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteakademiet. Helteakademiet er et tiltag, der skal invitere og inspirere til bevægelse udenfor hospitalerne. Helteakademiet er et tilbud om ugentlig fodboldtræning, og er specielt udviklet for børn og unge med alvorlige eller kroniske sygdomme, som er tilknyttet hospitalet, men som er hjemme for en periode.
 • Helteakademiet henvender sig til både drenge og piger i alderen 6-14 år.
 • Træningen vil tage udgangspunkt i børnenes niveau, muligheder og fysiske evner. Formålet er at børnene bliver udfordret – men at fokus er på at have det sjovt fremfor alt.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteakademiet i Danmark.

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Påskejagten. Påskejagten er et tiltag, der skal inspirere til leg og bevægelse blandt børnefamilier. Igennem Påskejagten skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for andre børn, der nødvendigvis ikke har de samme muligheder, da overskuddet fra Påskejagten går til Legeheltene.
 • Legeheltene har til formål at aktivere indlagte børn gennem leg og bevægelse for at sikre, at børns udvikling ikke går i stå under indlæggelsen.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Påskejagten 2021.

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Årets Refleksdag er et tiltag, der skal være med til at sikre, at vi får flere i Danmark til at bruge refleks, når de færdes i trafikken – også når de dyrker motion. Dette skal gerne være med til at mindske antallet af trafikulykker i Danmark.
 • Beløb: 10.000 reflekser som anvendes til Refleksløbet og Refleksdagen

Modtager: Børnecancerfonden

 • Støtten gives til Børnecancerfonden og Børnelungefonden via Team Rynkeby
 • Beløbet: 20.000 DKK

Modtager: Scleroseforeningen

 • Støtten gives til Scleroseforeningen via Cykelnerven
 • Beløbet: 25.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet TXID amb

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Rigshospitalet Infektions Medicinsk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 300.000 kr

Modtager: ADHD - Foreningen

 • Støtten gives til gennemførsel af mestringskurser for familier med børn med ADHD. Kurserne er gennemført i foråret 2021 og har været en ekstra indsats fra foreningens side som understøttende indsats i Covid-19 tiden.
 • Beløb: 100.000 Kr.

Modtager: Fabry Patientforening

 • Støtten gives til udarbejdelse af en bog med Fabry-patinethistorier og sundhedsfaglig information til patienter med Fabry og deres pårørende. Bogen giver et indtryk af, hvordan det er at leve med den sjældne sygdom Fabry og er tænkt som et særligt støtteværktøj til nydiagnositiserede og deres nære netværk.
 • Beløb: 50.054 Kr.

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Støtte gives i forbindelse med, at foreningen har sammen med deres medlemmer gået skridt for IBD i maj måned. På verdens IBD dag d. 19.maj donerede Takeda DKK 60.000,- til foreningen, eftersom foreningen nåede sit mål med antal skridt for IBD (8,7 mio. skridt). Midlerne skal bruges til optimeret information til patienter / medlemmer.
 • Beløb: 60.000 Kr.

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtten gives i forbindelse med, at Takeda Danmarks ansatte har gået skridt for HAE og på verdens HAE Day 16. maj donerede Takeda DKK 50.000,- til, at foreningen arangerer regionale medlemsmøder for danske medlemmer som støttende netværksindsats oven på Covid-19 perioden. Herudover vil nogle af midlerne gå til oversætelser af patientmaterialer til dansk.
 • Beløb: 50.000 Kr.

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støten gives til at HAE Scandinavia afholder for medlemmer og pårørende en skandinavisk konference i København den 12. - 14. november 2021. Konferencen vil også være en markering af ​​HAE Scandinavias 20-års jubilæum. Formålet med konferencen er at give patienter og plejepersonale viden om HAE samt at etablere personlige netværk mellem medlemmerne. Der forventes 125 deltagere fra Danmark, Norge og Sverige.
 • Beløb: 67.000 Kr.

Modtager: Rigshospitalet Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 45.000 kr

Modtager: Odense Universitets Hospital Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 30.000 kr

Modtager: Kolding sygehus infektions medicinsk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Vi har støttet CCF til gennemførelse af et medlemsmøde i Odense med oplæg om Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme.
 • Beløb: 25.280 DKK

Modtager: Fabry Patientforeningen

 • Vi har støttet Fabry Patientforening Danmark med afholdelse af weekendarrangement for unge mennesker med Fabry.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Vi har støttet Patientforeningen Lungekræft med opdatering af foreningens patienthåndbog.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: Danmarks Bløderforening

 • Vi har støttet Danmarks Bløderforening med gennemførsel af foreningens livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere.
 • Beløb: 45.657 DKK

Modtager: Holstebro regions hospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 90.000 kr

Modtager: Hvidovre Hospital Børne Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 4.500 kr

Modtager: ADHD Foreningen

 • Støtte til Minimagasin om ADHD på Netdoktor.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: LyLe

 • Søtte til produktion af nyhedsblad til medlemmerne med emnet ”Unge med lymfekræft, leukæmi eller MDS - livet under og efter sygdomsforløb og -behandling for blodkræft”.
 • Beløb: 30.000 DKK

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Støtte til at foreningen kan gennemføre et motionsarrangement for medlemmer i hele Danmark, hvor der tælles skridt og medlemmerne går mod et fastsat mål om i alt i fællesskab at gå rundt langs Danmarks kyster.
 • Beløb 50.000 DKK

Modtage: Fabry Patientforening Danmark

 • Støtte til at foreningen kan gennemføre en weekendarrangement for medlemmer i anledning af foreningens 20 års jubilæum.
 • Beløb: 26.634 DKK

Modtager: Bløderforeningen

 • Støtte til at foreningen kan afholde årsmøde for medlemmer i 2022 samt 4.000,- til foreningens Forsknings- og Støttefond.
 • Beløb:

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtte til udvikling og tryk af børnebog om HAE målrettet børn med HAE.
 • Beløb: 50.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet TXID amb

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Rigshospitalet Infektions Medicinsk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 120.000 kr

Modtager: Rigshospitalet Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Odense Universitets Hospital Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 kr

Modtager: Gødstrup sygehus Hæmatologisk afdeling

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 45.000 kr

Modtager: Skejby hospital, Hæmatologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 22.500 kr

Modtager: Skejby hospital, Led og bindevævssygdomme

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 9.000 kr

Nordic Rare Disease Summit, 2020

Takeda har indgået en samarbejdsaftale med Sjældne Diagnoser om planlægning og afholdelse af ”Nordic Rare Disease Summit, 2020”.

Aftalen er udmøntet i ”Memorandum of Understanding” mellem Takeda Pharma A/S og Sjældne Diagnoser.

Mødet, som organiseres og finansieres af Takeda, finder sted i København den 13. marts 2020.

Det overordnede mål med Nordic Rare Disease Summit er at hæve sjældne sygdomme som en sundhedsprioritet i de nordiske lande for at overvinde de unikke udfordringer, som mennesker, der lever med sjældne sygdomme, deres pårørende og sundhedspersonale står over for.