Samarbejdsaftaler

Cropped Corporate

Takeda samarbejder med forskellige patientforeninger for at forbedre livssituationen for mennesker, der rammes af sygdom. Derfor ønsker vi en konstruktiv dialog med relevante patientforeninger. Takeda er kun interesseret i et samarbejde til glæde for to ligeværdige parter. Integritet og troværdighed er centrale begreber i vores samarbejdsaftaler.

Etiske regler
Som medlem af Lif lever Takeda op til etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Vi har i 2014 givet støtte til:

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Formålet er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 27.000 kr.

Modtager: Rigshospitalet

 • Formål er videreudannelse inden for abdominalkirurgi
 • Beløbet er 18.860 kr.

Vi har i 2015 givet støtte til:

Modtager Colitis-Crohn Foreningen

 • Formål er et udarbejde "Projekt Livsstilråd IBD"
 • Beløber et 65.000 kr.

Modtager: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Formålet er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 460.000 kr. i alt, hvoraf 160.000 kr. er betalt i 2015

Vi har i 2016 givet støtte til:

Modtager: Aarhus Universitetshospital, NBG, Department of Hepatology and Gasterology

 • Formål er Translation of the fatigue questionnaire IBD-F into Danish and generation of normative values for IBD-F
 • Beløbet er på120.000 kr.

Modtager: Danish Myeloma Study Group, Hematologisk Afd. X, Odense Universitetshospital

 • Formål er Analysis of treatment data of 3.000 patients treated from 2005-2015
 • Beløbet er på 150.000 kr.

Modtager: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Formål er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 460.000 kr. i alt, hvoraf 150.000 kr. er betalt i 2016

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Formålet er støtte til aktiviteter i forbindelse med IBD-dagen d. 19. maj 2016
 • Beløbet er på 7.750 kr

Modtager: Lyle - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi

 • Formålet er støtte til foreningens aktiviteter i forbindelse med Temadag om CLL og Lymfekræft
 • Beløbet er på 10.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose forening

 • Formålet er at indsamle viden om, hvordan det er at leve med myelomatose gennem patientinterview og skabe opmærksomhed omkring myelomatosepatienters livskvalitet.
 • Beløbet er på 18.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose forening

 • Støtte til to 2-dages møder for patienter og pårørende
 • Beløbet er på 25.000 kr

Vi har i 2017 givet støtte til:

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Honorering af 2 lægefaglige personer der skal udarbejde en artikel til CCF-magasin, udfærdige et hæfte vedr. livstil samt trykning og grafisk arbejde i forbindelse med folderen. Artiklen tager udgangspunkt i profektet ""Projekt Livsstilråd IBD"
 • Beløbet er på 31.000 kr.

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • I forbindelse med projektet "In their shoes" har vi forpligtet os til at sikre, at app samt invitationer/informationsmateriale er tilgængelig for selekterede eksterne intressenter. Projektet skal øge "awareness" om hvordan det er at leve med IBD.

Modatager: Aarhus Universitetshospital, Hepato-Gastroenterologisk Afdeling

 • Støtte til erhvervelse af en ultralydsscanner
 • Beløbet er på 478.619 kr.

Modtager: Herlev og Gentofte Hospital

 • Delvis aflønning af en ph.D studerende i forbindelse med RWE studie
 • Beløbet er 75.000 kr.

Modtager: LYLE (Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS)

 • Støtten gives til afholdelse af Temamøde i forbindelse med 10 års jubilæum
 • Beløbet er 25.000 DKK

Vi har i 2018 givet støtte til:

Modtager: FAIM (Foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives i forbindelse med afholdelsenen af konference på Christiansborg 23. marts 2018 vedr. autoimmune sygdomme
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: FAIM (foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives til afholdes af et Roundtable møde med andre patietnforeninger og eksperter, som opfølgning på mødet på Christiansborg
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: LYLE (Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS)

 • Støtten gives til afholdelse af to temadage
 • Beløbet er 70.000 DKK (35.000 DKK pr. møde)

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen (CCF)

 • Støtten gives i forbindelse med produktion af et informationshæfte vedr. ernæring og lisstil ved inflammatoriske tarmsgydomme
 • Beløbet er 14.625 DKK

Modtager: Herlev og Gentofte Hospital

 • Delvis aflønning af en pd.d studerende i forbindelse med Ultrasound IBD projekt
 • Beløbet er 100.000 DKK 

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Støtten gives til udarbejdelse af to foldere omhandlende; "Retningslinjer for behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom med biologiske lægemidler" og "Kroniske inflammatoriske tramsygdomme: behandling under graviditet og amning"
 • Beløbet er 201.850 DKK

Modtager: LyLe

 • Støtten gives til afholdelse af fokusgruppe møde for unge med Hogkin Lymfom.
 • Beløbet er 45.000 DKK

Modtager: Patientforeningen for lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med udarbejdelse af spørgeguide for patienter til deres forberedelse til konsultation hos lægen
 • Beløber er 19.000 DKK

Modtager: Patientforeningen for lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med genoptryk af pjecen "Et godt liv med åndenød"
 • Beløber er 15.000 DKK

Modtager er: Colitis-Crohn Foreningen

 • Takeda har indvilliget i at stille en App samt invitationer/informationsmaterialer tilgængelig for selekterede eksterne interessenter for at øge awareness om det at leve med IBD
 • Beløb 0 DKK

Vi har i 2019 givet støtte til:

Modtager: Dansk Myelomatose Forening

 • Støtten gives til afholdelse af 20 års jubilæumsweekend i marts måned
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Familieambulatoriet Slagelse

 • Støtten gives i form af et ”Gravid kit” bestående af de vitaminer der anbefalet i forbindelse med en graviditet.  ”Gravid kit” udleveres til udsatte og belastede patienter på ambulatoriet..
 • Det støttes med 200 ”Gravid kit” om året

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives til udarbejdelse af en bog om lungekræft til børn i alderen 9-12 år.
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med organiseringen af et møde på Christiansborg. Patientforeningen ønsker at øge det politiske fokus på lungekræft og få lungekræft på den politiske agenda.
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: LyLe Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

 • Støtten gives i forbindelse med en oplysningskampagne omkring Leukæmi organiseret af Patientforeningen.
 • Beløbet er 20.000 DKK

Firmamedlemskaber 2016:

 • Colitis-Crohn Foreningen