Aktivér tilgængelighed Aktivér tilgængelighed

Samarbejdsaftaler Takeda

Cropped Corporate

Takeda samarbejder med forskellige patientforeninger for at forbedre livssituationen for mennesker, der rammes af sygdom. Derfor ønsker vi en konstruktiv dialog med relevante patientforeninger. Takeda er kun interesseret i et samarbejde til glæde for to ligeværdige parter. Integritet og troværdighed er centrale begreber i vores samarbejdsaftaler.

Etiske regler
Som medlem af Lif lever Takeda op til etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Formålet er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 27.000 kr.

Modtager: Rigshospitalet

 • Formål er videreudannelse inden for abdominalkirurgi
 • Beløbet er 18.860 kr.

Modtager Colitis-Crohn Foreningen

 • Formål er et udarbejde "Projekt Livsstilråd IBD"
 • Beløber et 65.000 kr.

Modtager: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Formålet er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 460.000 kr. i alt, hvoraf 160.000 kr. er betalt i 2015

Modtager: Aarhus Universitetshospital, NBG, Department of Hepatology and Gasterology

 • Formål er Translation of the fatigue questionnaire IBD-F into Danish and generation of normative values for IBD-F
 • Beløbet er på120.000 kr.

Modtager: Danish Myeloma Study Group, Hematologisk Afd. X, Odense Universitetshospital

 • Formål er Analysis of treatment data of 3.000 patients treated from 2005-2015
 • Beløbet er på 150.000 kr.

Modtager: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Formål er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 460.000 kr. i alt, hvoraf 150.000 kr. er betalt i 2016

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Formålet er støtte til aktiviteter i forbindelse med IBD-dagen d. 19. maj 2016
 • Beløbet er på 7.750 kr

Modtager: Lyle - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi

 • Formålet er støtte til foreningens aktiviteter i forbindelse med Temadag om CLL og Lymfekræft
 • Beløbet er på 10.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose forening

 • Formålet er at indsamle viden om, hvordan det er at leve med myelomatose gennem patientinterview og skabe opmærksomhed omkring myelomatosepatienters livskvalitet.
 • Beløbet er på 18.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose forening

 • Støtte til to 2-dages møder for patienter og pårørende
 • Beløbet er på 25.000 kr

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Honorering af 2 lægefaglige personer der skal udarbejde en artikel til CCF-magasin, udfærdige et hæfte vedr. livstil samt trykning og grafisk arbejde i forbindelse med folderen. Artiklen tager udgangspunkt i profektet ""Projekt Livsstilråd IBD"
 • Beløbet er på 31.000 kr.

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • I forbindelse med projektet "In their shoes" har vi forpligtet os til at sikre, at app samt invitationer/informationsmateriale er tilgængelig for selekterede eksterne intressenter. Projektet skal øge "awareness" om hvordan det er at leve med IBD.

Modatager: Aarhus Universitetshospital, Hepato-Gastroenterologisk Afdeling

 • Støtte til erhvervelse af en ultralydsscanner
 • Beløbet er på 478.619 kr.

Modtager: Herlev og Gentofte Hospital

 • Delvis aflønning af en ph.D studerende i forbindelse med RWE studie
 • Beløbet er 75.000 kr.

Modtager: LYLE (Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS)

 • Støtten gives til afholdelse af Temamøde i forbindelse med 10 års jubilæum
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: FAIM (Foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives i forbindelse med afholdelsenen af konference på Christiansborg 23. marts 2018 vedr. autoimmune sygdomme
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: FAIM (foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives til afholdes af et Roundtable møde med andre patietnforeninger og eksperter, som opfølgning på mødet på Christiansborg
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: LYLE (Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS)

 • Støtten gives til afholdelse af to temadage
 • Beløbet er 70.000 DKK (35.000 DKK pr. møde)

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen (CCF)

 • Støtten gives i forbindelse med produktion af et informationshæfte vedr. ernæring og lisstil ved inflammatoriske tarmsgydomme
 • Beløbet er 14.625 DKK

Modtager: Herlev og Gentofte Hospital

 • Delvis aflønning af en pd.d studerende i forbindelse med Ultrasound IBD projekt
 • Beløbet er 100.000 DKK 

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Støtten gives til udarbejdelse af to foldere omhandlende; "Retningslinjer for behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom med biologiske lægemidler" og "Kroniske inflammatoriske tramsygdomme: behandling under graviditet og amning"
 • Beløbet er 201.850 DKK

Modtager: LyLe

 • Støtten gives til afholdelse af fokusgruppe møde for unge med Hogkin Lymfom.
 • Beløbet er 45.000 DKK

Modtager: Patientforeningen for lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med udarbejdelse af spørgeguide for patienter til deres forberedelse til konsultation hos lægen
 • Beløber er 19.000 DKK

Modtager: Patientforeningen for lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med genoptryk af pjecen "Et godt liv med åndenød"
 • Beløber er 15.000 DKK

Modtager er: Colitis-Crohn Foreningen

 • Takeda har indvilliget i at stille en App samt invitationer/informationsmaterialer tilgængelig for selekterede eksterne interessenter for at øge awareness om det at leve med IBD
 • Beløb 0 DKK

Modtager: Dansk Myelomatose Forening

 • Støtten gives til afholdelse af 20 års jubilæumsweekend i marts måned
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Familieambulatoriet Slagelse

 • Støtten gives i form af et ”Gravid kit” bestående af de vitaminer der anbefalet i forbindelse med en graviditet.  ”Gravid kit” udleveres til udsatte og belastede patienter på ambulatoriet..
 • Det støttes med 200 ”Gravid kit” om året

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives til udarbejdelse af en bog om lungekræft til børn i alderen 9-12 år.
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives i forbindelse med organiseringen af et møde på Christiansborg. Patientforeningen ønsker at øge det politiske fokus på lungekræft og få lungekræft på den politiske agenda.
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: LyLe Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

 • Støtten gives i forbindelse med en oplysningskampagne omkring Leukæmi organiseret af Patientforeningen.
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Støtten gives til udvikling af en hjemmeside i forbindelse med DIB-studiet (Dansk IBD BioBank studie).
 • Beløbet er DKK 50.000

Modtager: Børnecancerfonden

 • Støtten gives til Børnecancerfonden via Team Rynkeby
 • Beløbet er DKK 40.000

Modtager: Aalborg Hospital - Ambulatorie for medicinske Mave-Tarm Sygdomme

 • Uddannelse af ungeambassadører/sundhedsprofessionelle, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. 
 • Beløbet er DKK 13.400

Modtager: Rigshospitalet - Onkologisk afdeling

 • Opgradering af NGS-maskine
 • Beløbet er DKK 145.000

Modtager: Rigshospitalet - Onkologisk afdeling

 • Undervisningsforløb for patienter og pårørende med fokus på livet som myelomatosepatient omfattende fysiske, psykiske, sociale og eksistentielleaspekter af sygdommen. 
 • Beløbet er DKK 65.000

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Støtten gives i forbindelse med kampagnen "Skridt for IBD" for der samles penge ind til Børn med IBD. Kampagnen forløber fra den 16. april til 13. maj.
 • Beløbet er 100.000 DKK

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteløb. Helteløb er et tiltag, der skal invitere og inspirere til leg og bevægelse blandt voksne og børn. Igennem løbet skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for andre børn, der nødvendigvis ikke har de samme muligheder, da overskuddet fra løbet går til Legeheltene.
 • Legeheltene har til formål at aktivere indlagt børn gennem leg og bevægelse, for at sikre at børnenes udvikling ikke går i stå under indlæggelsen.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteløb i Danmark

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteakademiet. Helteakademiet er et tiltag, der skal invitere og inspirere til bevægelse udenfor hospitalerne. Helteakademiet er et tilbud om ugentlig fodboldtræning, og er specielt udviklet for børn og unge med alvorlige eller kroniske sygdomme, som er tilknyttet hospitalet, men som er hjemme for en periode.
 • Helteakademiet henvender sig til både drenge og piger i alderen 6-14 år.
 • Træningen vil tage udgangspunkt i børnenes niveau, muligheder og fysiske evner. Formålet er at børnene bliver udfordret – men at fokus er på at have det sjovt fremfor alt.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteakademiet i Danmark

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Årets Refleksdag er et tiltag, der skal være med til at sikre, at vi får flere i Danmark til at bruge refleks, når de færdes i trafikken – også når de dyrker motion. Dette skal gerne være med til at mindske antallet af trafikulykker i Danmark.
 • Beløb: 10.000 reflekser som anvendes til Refleksløbet og Refleksdagen

Modtager: Børnecancerfonden

 • Støtten gives til Børnecancerfonden via Team Rynkeby
 • Beløbet: 40.000 DKK

Modtager: Scleroseforeningen

 • Støtten gives til Scleroseforeningen via Cykelnerven
 • Beløbet: 25.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten gives til at forandre foreningens nyhedsbreve og med ekstern hjælp bringe artikler med nyeste viden inden for området lungekræft.
 • Beløbet: 10.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtte giver i forbindelsemed afholdelse af foreningens årsmøde på International Lung Cancer Day 19. november 2020.

 • Beløbet: 30.000 DKK

Modtager: Patientforeningen LyLe

 • Støtten gives til afholdelse af et webinar for medlemmer med emnet hæmatologiske sygdomme og stress set I lyset af Corona-situationen i Danmark.

 • Beløbet: 10.000 DKK

Modtager: Patientforeningen LyLe

 • Støtten gives til at muliggøre aktiviteter, der skaber opmærksomhed om hæmatologiske sygdomme i september måned 2020 i anledning af “Blood Cancer Awareness Month”.

 • Beløbet: 10.000 DKK

Modtager: Patientforeningen LyLe

 • Støtten gives til til arbejde med at opdatere og nytænke elektronisk kommunikation med mellemmerne.

 • Beløbet: 18.600 DKK

Modtager: Patientforeningen Fabry

 • Støtten gives tilFabry i Danmark som hjælp til at kunne gennemføre den årlige Fabry familieweekend in September 2020 for Fabry patienter og familier.

 • Beløbet: 18.200 DKK

Modtager: Gauch Foreningen Danmark

 • Støtten gives til at muliggøre en persons deltagelse i kongressen WORLD 2020.

 • Beløbet: 23.000 DKK

Modtager: Sydvestjysk Sygehus

 • Støtten gives til udvikling af en ny digital platform til undervisning af nydiagnosticerede patienter med IBD.

 • Beløbet: 100.000 DKK

Modtager: Danmarks Bløderforening

 • Støtten gives til produktion af portræt-film med patienter samt en annonce i foreningens blad i forbindelse med 50 års jubilæum 2020

 • Beløbet: 44.531 DKK

Modtager: Patientforening Fabry

 • Støtten gives til gennemførelse af foreningen Fabry Patientforening Danmark’s årlige Fabry familie-weekend for patienter og pårørende.

 • Beløbet: 18.200 DKK

 

Nordic Rare Disease Summit, 2020

Takeda har indgået en samarbejdsaftale med Sjældne Diagnoser om planlægning og afholdelse af ”Nordic Rare Disease Summit, 2020”.

Aftalen er udmøntet i ”Memorandum of Understanding” mellem Takeda Pharma A/S og Sjældne Diagnoser.

Mødet, som organiseres og finansieres af Takeda, finder sted i København den 13. marts 2020.

Det overordnede mål med Nordic Rare Disease Summit er at hæve sjældne sygdomme som en sundhedsprioritet i de nordiske lande for at overvinde de unikke udfordringer, som mennesker, der lever med sjældne sygdomme, deres pårørende og sundhedspersonale står over for.