Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

Samarbejdsaftaler Takeda

Takeda samarbejder med forskellige patientforeninger for at forbedre livssituationen for mennesker, der rammes af sygdom. Derfor ønsker vi en konstruktiv dialog med relevante patientforeninger. Takeda er kun interesseret i et samarbejde til glæde for to ligeværdige parter. Integritet og troværdighed er centrale begreber i vores samarbejdsaftaler.

Etiske regler

Som medlem af Lif lever Takeda op til etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Modtager: SMILFonden

 • Støtte til SMILFondens Julemissionen, som spreder julestemning og aktiviteter for hospitals indlagte børn og deres familier en pause fra et hårdt og anstrengende behandlingsforløb.
 • Beløb: 40.573,70 DKK

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteløb. Helteløb er et tiltag, der skal invitere og inspirere til leg og bevægelse blandt børn og deres forældre. Igennem løbet skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for andre børn, der nødvendigvis ikke har de samme muligheder, da overskuddet fra løbet går til Legeheltene.
 • Legeheltene har til formål at aktivere indlagt børn gennem leg og bevægelse, for at sikre at børnenes udvikling ikke går i stå under indlæggelsen.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteløb i Danmark

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Helteakademiet. Helteakademiet er et tiltag, der skal invitere og inspirere til bevægelse udenfor hospitalerne. Helteakademiet er et tilbud om ugentlig fodboldtræning, og er specielt udviklet for børn og unge med alvorlige eller kroniske sygdomme, som er tilknyttet hospitalet, men som er hjemme for en periode.
 • Helteakademiet henvender sig til både drenge og piger i alderen 6-14 år.
 • Træningen vil tage udgangspunkt i børnenes niveau, muligheder og fysiske evner. Formålet er at børnene bliver udfordret – men at fokus er på at have det sjovt fremfor alt.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Helteakademiet i Danmark.

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Sponsoratet gives i forbindelse med afholdelse af Påskejagten. Påskejagten er et tiltag, der skal inspirere til leg og bevægelse blandt børnefamilier. Igennem Påskejagten skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for andre børn, der nødvendigvis ikke har de samme muligheder, da overskuddet fra Påskejagten går til Legeheltene.
 • Legeheltene har til formål at aktivere indlagte børn gennem leg og bevægelse for at sikre, at børns udvikling ikke går i stå under indlæggelsen.
 • Beløb: 100.000 DKK for at være sponsor til Påskejagten 2021.

Modtager: Børneulykkesfonden

 • Årets Refleksdag er et tiltag, der skal være med til at sikre, at vi får flere i Danmark til at bruge refleks, når de færdes i trafikken – også når de dyrker motion. Dette skal gerne være med til at mindske antallet af trafikulykker i Danmark.
 • Beløb: 10.000 reflekser som anvendes til Refleksløbet og Refleksdagen

Modtager: Børnecancerfonden

 • Støtten gives til Børnecancerfonden og Børnelungefonden via Team Rynkeby
 • Beløbet: 20.000 DKK

Modtager: Scleroseforeningen

 • Støtten gives til Scleroseforeningen via Cykelnerven
 • Beløbet: 25.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet TXID amb

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet Infektions Medicinsk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 300.000 DKK

Modtager: ADHD - Foreningen

 • Støtten gives til gennemførsel af mestringskurser for familier med børn med ADHD. Kurserne er gennemført i foråret 2021 og har været en ekstra indsats fra foreningens side som understøttende indsats i Covid-19 tiden.
 • Beløb: 100.000 DKK

Modtager: Fabry Patientforening

 • Støtten gives til udarbejdelse af en bog med Fabry-patinethistorier og sundhedsfaglig information til patienter med Fabry og deres pårørende. Bogen giver et indtryk af, hvordan det er at leve med den sjældne sygdom Fabry og er tænkt som et særligt støtteværktøj til nydiagnositiserede og deres nære netværk.
 • Beløb: 50.054 DKK

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Støtte gives i forbindelse med, at foreningen har sammen med deres medlemmer gået skridt for IBD i maj måned. På verdens IBD dag d. 19.maj donerede Takeda DKK 60.000,- til foreningen, eftersom foreningen nåede sit mål med antal skridt for IBD (8,7 mio. skridt). Midlerne skal bruges til optimeret information til patienter / medlemmer.
 • Beløb: 60.000 DKK

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtten gives i forbindelse med, at Takeda Danmarks ansatte har gået skridt for HAE og på verdens HAE Day 16. maj donerede Takeda DKK 50.000,- til, at foreningen arangerer regionale medlemsmøder for danske medlemmer som støttende netværksindsats oven på Covid-19 perioden. Herudover vil nogle af midlerne gå til oversætelser af patientmaterialer til dansk.
 • Beløb: 50.000 DKK

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støten gives til at HAE Scandinavia afholder for medlemmer og pårørende en skandinavisk konference i København den 12. - 14. november 2021. Konferencen vil også være en markering af ​​HAE Scandinavias 20-års jubilæum. Formålet med konferencen er at give patienter og plejepersonale viden om HAE samt at etablere personlige netværk mellem medlemmerne. Der forventes 125 deltagere fra Danmark, Norge og Sverige.
 • Beløb: 67.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 45.000 DKK

Modtager: Odense Universitets Hospital Neurologisk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 30.000 DKK

Modtager: Kolding sygehus infektions medicinsk Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 15.000 DKK

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Vi har støttet CCF til gennemførelse af et medlemsmøde i Odense med oplæg om Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme.
 • Beløb: 25.280 DKK

Modtager: Fabry Patientforeningen

 • Vi har støttet Fabry Patientforening Danmark med afholdelse af weekendarrangement for unge mennesker med Fabry.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Vi har støttet Patientforeningen Lungekræft med opdatering af foreningens patienthåndbog.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: Danmarks Bløderforening

 • Vi har støttet Danmarks Bløderforening med gennemførsel af foreningens livskvalitetsundersøgelse blandt danske blødere.
 • Beløb: 45.657 DKK

Modtager: Holstebro regions hospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 90.000 DKK

Modtager: Hvidovre Hospital Børne Ambulatorie

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 4.500 DKK

Modtager: ADHD Foreningen

 • Støtte til Minimagasin om ADHD på Netdoktor.
 • Beløb: 20.000 DKK

Modtager: LyLe

 • Søtte til produktion af nyhedsblad til medlemmerne med emnet ”Unge med lymfekræft, leukæmi eller MDS - livet under og efter sygdomsforløb og -behandling for blodkræft”.
 • Beløb: 30.000 DKK

Modtage: Fabry Patientforening Danmark

 • Støtte til at foreningen kan gennemføre en weekendarrangement for medlemmer i anledning af foreningens 20 års jubilæum.
 • Beløb: 26.634 DKK

Modtager: Bløderforeningen

 • Støtte til at foreningen kan afholde årsmøde for medlemmer i 2022 samt 4.000,- til foreningens Forsknings- og Støttefond.
 • Beløb: 24.000 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtte til Patientforeningen Lungekræft til at gennemføre årsmøde 2022.
 • Beløb: 30.000 DKK

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtte til udvikling og tryk af børnebog om HAE målrettet børn med HAE.
 • Beløb: 50.000 DKK

Modtager: Rigshospitalet

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 1.087.500 DKK

Modtager: Odense Universitets Hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 60.000 DKK

Modtager: Gødstrup sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 90.000 DKK

Modtager: Skejby hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til afdelingen. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 114.000 DKK

Modtager: Esbjerg sygehus,

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 27.000 DKK

Modtager: Roskilde sygehus,

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 45.000 kr

Modtager: Psykiatrisk Center Glostrup

 • Støtten er gået til Validering af et diagnoseværktøj (RAADS-R-DK) samt udvikling af nyt værktøj sciZotypy Autism Questionnaire (ZAQ)
 • Beløb: 100.000 DKK

Modtager: Esbjerg sygehus

 • Støtten er gået til projektet: “Chronic inflammatory Bowel Disease in the elderly vulnerable patients. The use of disease specific medication and medication for comorbidity”. For at få hvilken medicin der bruges til IBD hos ældre personer > 60 år ifht unge.
 • Beløb: 200.000 DKK

Modtager: Aarhus Universitetshospital

 • Støtten er gået til projektet “Project aims to retrospectively assess the expression level of MDR1 in CTCL patients”
 • Beløb: 207.810 DKK

Modtager: Rigshospitalet

 • Støtten er gået til projektet ”Improving diagnostics and pathogenic understanding of immune dysfunction in patients with common variable immunodeficiency”.
 • Beløb: 160.000 DKK

Modtager: Aarhus Universitetshospital

 • Støtten er gået til etablering af Videnskabeligt Nordisk netværk
 • Beløb: 13.500 DKK

Modtager: LYLE Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS

 • Støtten er gået til en bog i 200 eksemplarer om livet med sygdommen CTCL (kutant lymfom)
 • Beløb: 0 DKK

Modtager: Danmarks Bløderforening

 • Støtten er gået til afholdelse af EHC Konferencen
 • Beløb: 10.000 DKK

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtten er gået til en Podcast om HAE målrettet unge mennesker med HAE
 • Beløb: 70.000 DKK

Modtager: ADHD Foreningen

 • Støtten er gået til honorering af tidsforbrug i forbindelse med oplæg om at leve med ADHD ved internt møde hos Takeda Pharma A/S
 • Beløb: 6.927,50 DKK

Modtager: Immundefektforenigen

 • Støtten er gået til Netværks-møder i foreningen
 • Beløb: 59.444 DKK

Modtager: Patientforeningen Lungekræft

 • Støtten er gået til honorering af tidsforbrug i forbindelse med rådgivning om udvikling af støtte/dialog-værktøj til brug i dialogen mellem læge og patient
 • Beløb: 5.900 DKK

Modtager: Rigshospitalet

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 616.500 kr

Modtager: Odense Universitets Hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 103.500 kr

Modtager: Gødstrup sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 62.100 kr

Modtager: Skejby hospital

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 251.500 kr

Modtager: CCF

 • Skridtkonkonkurrence, hvor antal skridt konverteres til en donation til udarbejdelse af en brochure
 • Beløb: 50.000 kr

Modtager: HAE Scandinavia

 • Skridtkonkonkurrence, hvor antal skridt konverteres til en donation til udvikling af en app til unge mennesker med HAE
 • Beløb: 50.000 kr

Modtager: HAE Scandinavia

 • Støtte til afholdelse af medlemskonference 10-12 november 2023
 • Beløb: 70.000 kr

Modtager: Sjældne Diagnoser

 • Støtte til deltagelse i Eurordis medlemsmøde i maj 2023 for 4 personer
 • Beløb: 20.400 kr

Modtager: Fabry Foreningen

 • Støtte til diverse aktiviteter: Afholdelse af familiedag, afholdelse af unge weekend, distribution af Fabrybog til internationalt møde
 • Beløb: 51.624 kr

Modtager: Bløderforeningen

 • Støtte til afholdelse af årsmøde for medlemmer i april 2023
 • Beløb: 30.948 kr

Modtager: Esbjerg Sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 18.000 kr

Modtager: Kolding sygehus

 • Der er udlånt infusionspumper og brugen af disse pumper er doneret til Hospitalet. Infusionspumperne bruges af patienter i forbindelse med hjemmebehandling. Pumpernes indkøbsværdi er
 • Beløb: 62.100 kr

Nordic Rare Disease Summit, 2020

Takeda har indgået en samarbejdsaftale med Sjældne Diagnoser om planlægning og afholdelse af ”Nordic Rare Disease Summit, 2020”.

Aftalen er udmøntet i ”Memorandum of Understanding” mellem Takeda Pharma A/S og Sjældne Diagnoser.

Mødet, som organiseres og finansieres af Takeda, finder sted i København den 13. marts 2020.

Det overordnede mål med Nordic Rare Disease Summit er at hæve sjældne sygdomme som en sundhedsprioritet i de nordiske lande for at overvinde de unikke udfordringer, som mennesker, der lever med sjældne sygdomme, deres pårørende og sundhedspersonale står over for.