Samarbejdsaftaler

Cropped Corporate

Takeda samarbejder med forskellige patientforeninger for at forbedre livssituationen for mennesker, der rammes af sygdom. Derfor ønsker vi en konstruktiv dialog med relevante patientforeninger. Takeda er kun interesseret i et samarbejde til glæde for to ligeværdige parter. Integritet og troværdighed er centrale begreber i vores samarbejdsaftaler.

Etiske regler
Som medlem af Lif lever Takeda op til etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellem lægemiddelindustri og patientforeninger mv., sådan at samarbejdet altid foregår på en åben og troværdig måde. Formålet med de etiske regler er at sikre, at parterne fremstår som uafhængige af hinanden.

Vi har i 2014 givet støtte til:

Modtager: Hvidovre Hospital

 • Formålet er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 27.000 kr.

Modtager: Rigshospitalet

 • Formål er videreudannelse inden for abdominalkirurgi
 • Beløbet er 18.860 kr.

Vi har i 2015 givet støtte til:

Modtager Colitis-Crohn Foreningen

 • Formål er et udarbejde "Projekt Livsstilråd IBD"
 • Beløber et 65.000 kr.

Modtager: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Formålet er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 460.000 kr. i alt, hvoraf 160.000 kr. er betalt i 2015

Vi har i 2016 givet støtte til:

Modtager: Aarhus Universitetshospital, NBG, Department of Hepatology and Gasterology

 • Formål er Translation of the fatigue questionnaire IBD-F into Danish and generation of normative values for IBD-F
 • Beløbet er på120.000 kr.

Modtager: Danish Myeloma Study Group, Hematologisk Afd. X, Odense Universitetshospital

 • Formål er Analysis of treatment data of 3.000 patients treated from 2005-2015
 • Beløbet er på 150.000 kr.

Modtager: Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling

 • Formål er udarbejdelse af en ph.d
 • Beløbet er på 460.000 kr. i alt, hvoraf 150.000 kr. er betalt i 2016

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Formålet er støtte til aktiviteter i forbindelse med IBD-dagen d. 19. maj 2016
 • Beløbet er på 7.750 kr

Modtager: Lyle - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi

 • Formålet er støtte til foreningens aktiviteter i forbindelse med Temadag om CLL og Lymfekræft
 • Beløbet er på 10.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose forening

 • Formålet er at indsamle viden om, hvordan det er at leve med myelomatose gennem patientinterview og skabe opmærksomhed omkring myelomatosepatienters livskvalitet.
 • Beløbet er på 18.000 kr

Modtager: Dansk Myelomatose forening

 • Støtte til to 2-dages møder for patienter og pårørende
 • Beløbet er på 25.000 kr

Vi har i 2017 givet støtte til:

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • Honorering af 2 lægefaglige personer der skal udarbejde en artikel til CCF-magasin, udfærdige et hæfte vedr. livstil samt trykning og grafisk arbejde i forbindelse med folderen. Artiklen tager udgangspunkt i profektet ""Projekt Livsstilråd IBD"
 • Beløbet er på 31.000 kr.

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen

 • I forbindelse med projektet "In their shoes" har vi forpligtet os til at sikre, at app samt invitationer/informationsmateriale er tilgængelig for selekterede eksterne intressenter. Projektet skal øge "awareness" om hvordan det er at leve med IBD.

Modatager: Aarhus Universitetshospital, Hepato-Gastroenterologisk Afdeling

 • Støtte til erhvervelse af en ultralydsscanner
 • Beløbet er på 478.619 kr.

Modtager Herlev og Gentofte Hospital

 • Delvis aflønning af en ph.D studerende i forbindelse med RWE studie
 • Beløbet er 75.000 kr.

Vi har i 2018 givet støtte til:

Modtager: FAIM (Foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives i forbindelse med afholdelsenen af konference på Christiansborg 23. marts 2018 vedr. autoimmune sygdomme
 • Beløbet er 25.000 DKK

Modtager: FAIM (foreningen for AutoIMmune sygdomme)

 • Støtten gives til afholdes af et Roundtable møde med andre patietnforeninger og eksperter, som opfølgning på mødet på Christiansborg
 • Beløbet er 20.000 DKK

Modtager: LYLE (Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS)

 • Støtten gives til afholdelse af to temadage
 • Beløbet er 70.000 DKK (35.000 DKK pr. møde)

Modtager: Colitis-Crohn Foreningen (CCF)

 • Støtten gives i forbindelse med produktion af et informationshæfte vedr. ernæring og lisstil ved inflammatoriske tarmsgydomme
 • Beløbet er 14.625 DKK


Firmamedlemskaber 2016:

 • Colitis-Crohn Foreningen