Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

Søvnløshed (Insomni)

Hvad er søvnløshed og hvad skyldes lidelsen?

Søvnløshed eller insomni defineres som en subjektiv oplevelse af dårlig søvn. Lidelsen omfatter både problemer med at falde i søvn, vanskeligheder ved at sove igennem og problemer med ikke at føle sig ordentligt udvilet efter søvn.

Man inddeler insomni i to kategorier:

  • Akut insomni – kortvarig søvnbesvær, som alle mennesker oplever en gang imellem. Denne type er som oftest påvirket af ydre faktorer som stress, sygdom, ændring af sengemiljø, følelsesmæssige forhold og sociale- eller erhversbetingede forhold.
  • Kronisk insomni – længerevarende søvnbesvær på mere end tre måneder. Denne type er ofte forårsaget af sygdom, medicin, uhensigtsmæssige søvnvaner, indtagelse af større måltider, kaffe og te, alkohol og/eller rygning før sengetid.

Søvnproblemer hos børn

Insomni bliver ofte betragtet som en voksenlidelse, da niveauet af søvnhormonet melatonin falder i takt med alderen. Men børn kan også have problemer med søvnløshed. Især børn med psykiatriske lidelser som ASD (autismespektrumforstyrrelse), Smith-Magenis syndrom og ADHD kan være påvirket af søvnrelaterede belastninger som insovningsbesvær, gennemsovningsvanskeligheder og problemer med tidlig opvågnen, der som oftest hænger sammen med et lavt niveau af melatonin.

Diagnose og behandling af søvnløshed

For søvnproblemer, der ikke er relateret til specifikke sygdomme eller lidelser, er der sjældent behov for omfattende undersøgelser, for at stille diagnosen insomni. I de fleste tilfælde vil en samtale på baggrund af et udfyldt søvnskema samt søvndagbog være nok.

Det anbefales altid først at behandle den manglende søvn med søvnhygiejniske tiltag som at undgå koffeinholdige drikke, hård fysisk træning, store måltider, computer og smart phones mm. inden sengetid. Har man stadig svært ved at falde i søvn, har opvågninger i løbet af natten eller ikke føler sig rigtigt udhvilet næste dag, anbefales det at prøve med medicin. I den forbindelse er det altid vigtigt at tale med sin læge.

Da Slenyto® (melatonin) er receptligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Yderligere info?

Ønsker du yderligere information om produkterne, kan du se deres

Indlægsseddel

Produktresumé