Aktivér tilgængelighedAktivér tilgængelighed

ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en neurologisk forstyrrelse, som over 56.000 danskere lider af. Selvom ADHD primært betragtes som en forstyrrelse hos børn, vil mange af de børn, der får stillet diagnosen også have symptomer som voksne.
Der findes forskellige typer af ADHD afhængig af symptomerne:

  • ADHD er typisk karakteriseret ved koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet. Personer med ADHD har ofte svært ved at fokusere, de bliver nemt distraherede, de kan have vanskeligt ved at tie stille og kan være udfordrede i forhold til at kontrollere deres impulser.
  • ADD står for Attention Deficit Disorder og kaldes i daglig tale for ’Den stille ADHD’. Denne type er ikke præget af hyperaktivitet, men er primært karakteriseret ved koncentrationsbesvær og impulsivitet.

Hvorfor får man ADHD?

Man ved ikke præcist, hvorfor nogle får ADHD, men personer der lider af ADHD, har alle det til fælles, at de har nogle forandringer i hjernen, som andre mennesker ikke har. Forandringerne er typisk påvirket af disse faktorer:

  • Arv - forskning peger på, at ADHD i mange tilfælde er arvelig og skyldes, at én eller begge forældre lider af forstyrrelsen.
  • Skadelige forhold under graviditet - faktorer som alkohol, tobak, misbrug og infektioner under graviditet kan være årsag til, at et barn udvikler ADHD.
  • For tidlig fødsel og for lav fødselsvægt.

Diagnose og behandling af ADHD

Diagnosen ADHD stilles som oftest af en psykiater på baggrund af en udredning af symptomer og snak om udfordringer i hverdagen. Psykiateren vil blandt andet have fokus på, hvornår symptomerne startede, da tegn på ADHD skal være til stede før syvårsalderen, før diagnosen kan stilles.
Tilbud om behandling af ADHD afhænger af, i hvor høj grad lidelsen påvirker den diagnosticerede. I nogles tilfælde kan eksempelvis psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi være tilstrækkelig, mens andre er nødt til at tage medicin, for at holde symptomerne nede.

Da Elvanse® (lisdexamfetamin) er receptligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Da Aduvanz® (lisdexamfetamin) er receptligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Da Intuniv® (guanfacin) er receptligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Da Equasym® (methylphenidat) er receptligtigt, må vi ifølge lovgivningen ikke reklamere for produktet over for forbrugere.

Yderligere info?

Ønsker du yderligere information om produkterne, kan du se deres

Indlægsseddel

Produktresumé