Povolit přístupnostPovolit přístupnost
Takeda se zavázala vytvářet firemní hodnoty rozvíjením vynikajících farmaceutických produktů a provádět aktivity v oblasti korporátního občanství.

Sociální odpovědnost v České republice

Stejně jako ostatní společnosti, které se řídí etickými zásadami skupiny Takeda, i společnost Takeda v České republice bere svou odpovědnost vůči společnosti velmi vážně. Tento závazek obnáší především pěstování otevřených a produktivních vztahů s primárními i sekundárními poskytovateli zdravotní péče, pacientskými iniciativami, regulatorními a vládními organizacemi, občanskými iniciativami a orgány farmaceutického průmyslu.

DALŠÍ INFORMACE


Přístup k lidským právům

Z globálního hlediska podniká společnost Takeda vše, co je v jejích silách, aby chránila lidská práva prostřednictvím všech vazeb hodnotového řetězce.

DALŠÍ INFORMACE

 


Přístup k práci

Abychom dosáhli naší vize pomáhat pacientům po celém světě, vytváříme organizaci, která může plně využít naší rozmanitosti a jedinečné kultury.

DALŠÍ INFORMACE


Přístup k životnímu prostředí

Dosahujeme pokroků v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (BOZP) se střednědobou až dlouhodobou perspektivou, abychom mohli plnit své povinnosti jako globální podnik.

DALŠÍ INFORMACE


Přístup k boji proti korupci

Společnost Takeda vytvořila rámec globálních zásad v oblasti boje proti korupci a nadále zajišťuje jejich dodržování.

DALŠÍ INFORMACE